TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Grób: 1
  2. Ojczyzna: 1
  3. Tęsknota: 1

  Adam MickiewiczSonety krymskieGrób Potockiéj[1]

  1

  W kraju wiosny, pomiędzy rozkosznemi sady,

  Uwiędłaś, młoda różo! bo przeszłości chwile,

  Ulatując od ciebie jak złote motyle,

  Rzuciły w głębi serca pamiątek owady.

  5

  Grób, Ojczyzna, TęsknotaTam na północ, ku Polsce, świécą gwiazd gromady,

  Dlaczegoż na téj drodze błyszczy się ich tyle?

  Czy wzrok twój, ognia pełen, nim zgasnął w mogile,

  Tam wiecznie lecąc, jasne powypalał ślady?

  Polko! — i ja dni skończę w samotnéj żałobie:

  10

  Tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci.

  Podróżni często przy twym rozmawiają grobie,

  I mnie wtenczas dźwięk mowy rodzinnéj ocuci:

  I wieszcz, samotną piosnkę dumając o tobie,

  Ujrzy bliską mogiłę, i dla mnie zanuci.

  Przypisy

  [1]

  Grób Potockiéj — niedaleko pałacu Chanów wznosi się mogiła, w guście wschodnim zbudowana, z okrągłą kopułą. Jest powieść między pospólstwem w Krymie, że ten pomnik wystawiony był przez Kerim Giraja dla niewolnicy, którą nadzwyczajnie kochał. Niewolnica miała być Polka, z domu Potockich. Autor uczenie i pięknie napisanej Podróży po Krymie, Murawjew–Apostoł, utrzymuje, że powieść ta jest bez zasady i że grobowiec kryje zwłoki jakiejś Gruzinki. Nie wiemy, na czem opiera swoje mniemanie; bo zarzut, iż Tatarowie w połowie ośmnastego wieku tak łatwo niewolnic z domu Potockich uprowadzać nie mogli, nie jest dostateczny. Wiadome są ostatnie zaburzenia kozackie na Ukrainie, skąd niemało ludu uprowadzono i przedano sąsiednim Tatarom. W Polsce liczne są familje szlacheckie imienia Potockich, i wspomniana branka niekoniecznie mogła należeć do możnego domu dziedziców Humania, który najazdom tatarskim lub rozruchom kozackim mniej był dostępnym. Z powieści gminnej o grobowcu bakczysarajskim poeta rossyjski Aleksander Puszkin z właściwym sobie talentem napisał powieść: Fontanna Bakczysarajska. [przypis autorski]

  Close
  Please wait...