Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Głód: 1
  2. Kara: 1
  3. Praca: 1
  4. Śmierć: 1

  Wincenty KorotyńskiCzem chata bogata, tem radaPrzednówek[1]

  (dnia 25 marca)

  1

  Szła bita droga k'wielkiemu grodowi[2],

  Snuli się po niej konni i wozowi,

  I jeden pieszy — blady cień człowieka.

  — »Wiosno! — rzekł — wiosno! kto ciebie nie czeka?

  5

  Komu nie świetlej, nie raźniej na duszy,

  Kiedy twój deszczyk ziemicę poprószy,

  Gdy z ziemi matki paluszki dobywa

  Dziewicza trawka, lub choćby pokrzywa?

  Każdy cię wita, och! duszą radosną…

  10

  A jednak, jednak niegodnaś ty, wiosno!

  Związałaś słonko, że idzie nieskoro[3],

  I wszystko drzemie pod lodową korą…

  — Panie łaskawy! nie trzeba koszyka?

  Nie trzeba!… Zimno aż kości przenika:

  15

  Na chleb przedałem świtę[4] u Chaima,

  I chleba nié ma, i odziewku nié ma

  I biedna żona — ot, umrze z zgryzoty…

  — Obdarz biednego, paneczku mój złoty!

  Żona mi chora — dzieci niebożęta,

  20

  Jak rude myszy… Niech Bóg nie pamięta!…

  Mówili starzy: w święto Zwiastowanie,

  Pliszka, usiadłszy na skrzydło bocianie,

  Przynosi wiosnę z dalekiego nieba…

  Praca, Głód— Panie! roboty może jakiej trzeba?

  25

  Ja umiem robić z siekierą i piłą;

  Zapłacisz za to choć skorupą zgniłą,

  Bóg ci nagrodzi za ten chleba kawał…

  Bodaj nikt dobry tego nie doznawał!…

  Dziwna! dopóki jest za czym — przy trudzie

  30

  Człek nie masz czasu i westchnąć jak ludzie,

  Praca za pracą, jak kawki na słotę;

  A teraz, głodny, czy znajdziesz robotę?

  Mój mocny Boże! czemu tak się dzieje?

  Jeden pracuje, aż krwawy pot leje,

  35

  I puchnie głodem — a drudzy siedzieli,

  Jak ptaszek w gnieździe… nierówno Bóg dzieli…

  — Już umrzeć chyba; lecz dusza rogata…

  Boże mój Boże, zabierz mnie ze świata.

  Wszak ja słyszałem w Twym świętym kościele:

  40

  Że kiedy luda zebrało się wiele,

  W dzikiej pustyni, by Ciebie słuchało,

  Toś cudem rzeszę nakarmił zgłodniałą.

  Łaskawy Boże, i dzisiaj Tyś taki:

  Cudem nakarmisz znędzniałe biedaki,

  45

  I mym sierotkom, gdy ojca nie stanie,

  Z jasnego nieba ześlesz zlitowanie.

  Może zgrzeszyłem — i karzesz ich za to;

  Zginę — otworzysz kleć Twoję bogatą;

  Rozkażesz słonku, by śniegi pożarło,

  50

  By rozegrzało ziemię obumarłą,

  Gdy grom ją wstrząśnie, gdy deszczyk napoi,

  Wyłoni ziółka, zgłodniałych ukoi:

  Oni niewinni! Jeszcze świat ich łudzi,

  Jeszcze kochają i Ciebie, i ludzi…

  55

  Śmierć— Żebyż to, Boże, nim dusza wyleci,

  Okruchę chleba… nie dla mnie — dla dzieci…

  Wyleci — pewno… bo serce już pęka,

  Nogi się chwieją… kościenieje ręka…

  Litośny Boże! nie karz mnie surowo!…«

  60

  KaraI w mętną fosę potoczył się głową,

  I zginął człowiek z wybladłym obliczem,

  I nikt nie widział — bo wszystkim był niczém.

  Któż więc na Sądu straszliwym obrzędzie

  O bratobójstwo obwinionym będzie?

  Przypisy

  [1]

  przednówek — okres przed pierwszymi po zimie zbiorami, zagrażający chłopom głodem. [przypis edytorski]

  [2]

  k'wielkiemu grodowi — w stronę wielkiego grodu. [przypis edytorski]

  [3]

  nieskoro — powoli. [przypis edytorski]

  [4]

  świta — okrycie wierzchnie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...