TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Miłość: 1
  2. Moda: 1
  3. Pieniądz: 1
  4. Sława: 1

  Wincenty KorotyńskiCzem chata bogata, tem radaDo swojej świty

  1

  Świto[1] moja z samodziału[2]!

  Dzień po dzionku nam ucieka,

  Starość zbliża się pomału

  Do odzieży, do człowieka.

  5

  I my gości na spotkanie

  Bez wytchnienia śpieszym wierni,

  Nim zasypią mnie w kurhanie[3],

  Nim cię dadzą do papierni…

  Któż nas wspomni? Kto opieje[4]

  10

  Bratnim sercom nasze dzieje?

  Gdybym umiał żyć dla chwili,

  Szedłbym w służbę między pany:

  Tam by guzy ci przyszli

  Z Porajami lub Pomiany[5];

  15

  A gdy zdrowie się styrało[6]

  Do ostatniej odrobinki,

  Ty byś miała skrzynię białą,

  Ja łaskawy chleb — docinki;

  I po śmierci w panów dworze

  20

  Pamiętano by nas może.

  Miłość, Pieniądz, ModaGdyby przyszło mi do głowy

  Żebrzeć uczuć jak jałmużny,

  Dałbym krój ci żurnalowy —

  Znęcić oczy nieostróżnej;

  25

  I rozkosze bym polubił

  U kościelnych nawet kratek

  Ładny posag bym zaślubił,

  Ładną żonę na przydatek;

  Ta po zgonie — rok bez mała

  30

  Nas by pewnie wspominała.

  SławaGdyby sława mnie nęciła,

  Świat stratowałbym kopyty,

  I jak Cezar lub Attyla

  Był wielkością upowity;

  35

  Potem drzemał syty chwały,

  Piasek oczy nim zasypie;

  O mych cnotach znać by dały

  Płatne treny[7] na mej stypie;

  A dla cześci[8] — ciebie pono

  40

  Do muzeum by złożono.

  Darmo! darmo!.. nie dla ciebie,

  Szara świto, krój bezcześci;

  Myśl o blasku i o niebie

  W jednej głowie się nie zmieści.

  45

  Idźmy drogą swą powoli,

  Nie zbaczając w trop zawiły,

  Wierni pieśni, wierni doli,

  Wierni ludziom do mogiły;

  A gdy skończym — bracia[9] z sioła

  50

  Choć na Dziady[10] nas przywoła.

  Przypisy

  [1]

  świta — tu: odzienie wierzchnie. [przypis edytorski]

  [2]

  samodział — gruba tkanina wełniana lub lniana. [przypis edytorski]

  [3]

  kurhan — grób usypany z ziemi. [przypis edytorski]

  [4]

  opiać (daw.) — wyśpiewać. [przypis edytorski]

  [5]

  Z Porajami lub Pomiany — mowa o herbach. [przypis edytorski]

  [6]

  styrać — zużyć. [przypis edytorski]

  [7]

  tren — utwór żałobny. [przypis edytorski]

  [8]

  dla cześci — dziś: z powodu czci. [przypis edytorski]

  [9]

  bracia — dziś popr. forma M.lp: brać. [przypis edytorski]

  [10]

  Dziady — ludowy obrzęd żałobny. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...