Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Radość: 1
  3. Śpiew: 1 2

  Wincenty KorotyńskiCzem chata bogata, tem radaPostrzyżyny[1]Przygrawka do przychylnych Czytelników

  1

  Bóg zesłał was, Bracia, na me postrzyżyny:

  Witamy was chlebem i solą!

  Ja nie mam tu ojca, ni matki jedynej —

  Wy za nich obdzielcie mnie dolą.

  5

  Uczyńcie modlitwę (Pan niebios wysłucha),

  By dusza nie darmo szukała

  I rosy niebieskiej, posiłku dla ducha;

  I ziemskiej płodności — dla ciała.

  Po świętym obrzędzie — usiądźcież, Rówieśni!

  10

  To moja odświętna biesiada,

  Plewiste kołacze, nieświeże już pieśni:

  Czym chata bogata, tym rada.

  Jam Litwin — ach! wstyd mi, o Goście łaskawi!

  Że wziąłem co lepsze z mej kleci[2],

  15

  ŚpiewA piękne się danie przed Wami nie stawi,

  Gwiaździsta piosenka nie świeci!

  Tu wrota na oścież, tu domek wciąż roście,

  Tu sercem każdego się raczy;

  Nie taką biesiadą częstują swe goście,

  20

  Nie taką piosenką — słuchaczy.

  Lecz zawsze i chleba czarnego okrucha

  Coś z mocy zasilnej posiada,

  I pieśń, choć uboga, jest krewną dla ducha…

  Czym chata bogata, tym rada.

  25

  Ja winem zielonym, co rzeźwi nam łono,

  Z kolei przepijałbym szczerze;

  Ja mleko ptaszęce, ja rosę sperloną

  Na Wasze bym nosił talerze; —

  BiedaLecz gdzie są te dziwy? Gdy byłem pacholę[3],

  30

  Nikt żywy nie wskazał mi drogi!

  Dziś, kiedy odgadłem — pańszczyzna za rolę

  Skowała mi ręce i nogi.

  Pracuję przed sobą, pracuję za sobą,

  Lecz mozół daremnie przepada.

  35

  O Bracia serdeczni! nie gardźcie chudobą[4]:

  Czym chata bogata, tym rada.

  ŚpiewWiem o tym, że kędyś są dziwni pieśniarze,

  Co kiedy zanucą dla gości,

  Promienią się serca, promienią się twarze

  40

  I ludzie aż płaczą z radości.

  Jam takich nie zaznał: me sioło biedacze

  Nie widzi radośnej niedzieli;

  Tu jedno[5] śpiewają żniwiarki, oracze,

  Co cierpią, co dawniej cierpieli.

  45

  Nie umiem inaczej; a w świętej mnie chwili

  Chce pieśni obyczaj z pradziada —

  Nie wolno go łamać! przebaczcie, o mili!

  Czym chata bogata, tym rada.

  RadośćLecz kiedy mej wiosce trzy słonka zabłyśnie

  50

  I dusze wesołość ogarnie,

  Gdy rola, dziś chora, plon wyda korzystnie

  I biedne napełni śpiżarnie; —

  O! wtedy Was prosim na inne obrzędy,

  Na białe kołacze bez pleśni,

  55

  Na piwo pieniste, na szumne gawędy,

  Na pieśni — nie takie już pieśni!

  Dziś — dzięki Wam, Bracia, że przyszliście z dali,

  Uświęcić mój dzionek nie lada,

  I chleba zażyli, i pieśni słuchali…

  60

  Czym chata bogata, tym rada.

  Przypisy

  [1]

  postrzyżyny — u dawnych Słowian obrzęd połączony z nadaniem chłopcu imienia; w wierszu prawdopodobnie jest to metafora pierwszej publikacji. [przypis edytorski]

  [2]

  kleć — ciasne pomieszczenie, klitka. [przypis edytorski]

  [3]

  pacholę (daw.) — dziecko, chłopiec. [przypis edytorski]

  [4]

  chudoba (daw.) — majątek, zwł. ruchomy. [przypis edytorski]

  [5]

  jedno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...