TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Kara: 1

  Wincenty KorotyńskiCzem chata bogata, tem radaBramin[1] u kresu żywota[2]

  1

  Darmo gasnący promyk łowię

  Jak w ciemnym lesie — znika życie…

  Czyż nie powiecie mi, bogowie,

  W co mnie po śmierci mej wcielicie?

  5

  Wprawdziem nie ulżył ludzkiej sosze[3],

  Ale szeptałem: ohm[4]! najczulej…

  O wielki Brahmo[5]! Grzecznie proszę,

  Przemień mnie w konia Kaliguli[6]!

  Wielbiciel Słońca i Xiężyca

  10

  Byłem golutki jak i oni:

  Niechajże z pereł uździenica

  Na mojej głowie hardo dzwoni,

  Niechaj z kauczuku mam kalosze,

  Niechaj mnie świetny rząd[7] otuli…

  15

  O wielki Brahmo! Grzecznie proszę,

  Przemień mnie w konia Kaliguli!

  Tylko z roślinek podług listy

  Miałem biesiady niebogate:

  Niechajże owies pozłocisty,

  20

  Niech zjadam lotos jak sałatę,

  Woda z Gangesu choć po trosze

  Niech podniebienie me rozczuli…

  O wielki Brahmo! Grzecznie proszę,

  Przemień mnie w konia Kaliguli!

  25

  Jako dostojnik niezmazany

  Nigdy się Paryj[8] nie dotknąłem:

  Niechajże piękne panie, pany,

  Przed moim żłobem biją czołem,

  Niechaj mnie wielbią jak panoszę[9],

  30

  Niechaj śpiewają do snu „luli”…

  O wielki Brahmo! Grzecznie proszę,

  Przemień mnie w konia Kaliguli!

  KaraWidzę… tak, widzę coraz szerzej…

  Przebóg! Pochłońcie mnie otchłanie!

  35

  Toż groźny Wisna[10] wąsy jeży!

  „Zaprzężnym osłem niech zostanie,

  Kto nic nie ulży ludzkiej sosze,

  Kto się skorupą swą otuli!”…

  O wielki Brahmo!… Grzecznie proszę…

  40

  Przemień mnie… w konia… Ka… li… gu…

  Przypisy

  [1]

  bramin — kapłan indyjski. [przypis edytorski]

  [2]

  Bramin u kresu żywota — Kajus Kaligula, którego charakter szaleńczy jest tak dalece nierozwikłaną zagadką psychologiczną, że historia musiała mu przypisać obłąkanie umysłu — Kaligula miał konia nazwanego Incitatus, którego zaszczycał jedyną szczerą przychylnością, nadawał mu tytuły, otaczał honorowymi urzędniki, karmił pozłacanym owsem itd. Wierzenie zaś braminów w metampsychozę, czyli przechodzenie dusz po śmierci, jest rzeczą dobrze znajomą. Na połączeniu tych dwóch faktów, osnuliśmy obecną naszą fraszkę. [przypis autorski]

  [3]

  socha — rodzaj prymitywnego pługa. [przypis edytorski]

  [4]

  ohm — pierwsza, „święta” sylaba wielu hinduistycznych modlitw i hymnów. [przypis edytorski]

  [5]

  Brahma — jeden z aspektów Boga w hinduizmie, stwórca żywych istot. [przypis edytorski]

  [6]

  Kaligula — właśc. Gaius Iulius Caesar Germanicus (12–41 n.e.), cesarz rzymski od r. 37, po obiecującym początku rządów zapadł na chorobę umysłową. [przypis edytorski]

  [7]

  rząd — uprząż. [przypis edytorski]

  [8]

  parias — niedotykalny, najniższa kasta w Indiach. [przypis edytorski]

  [9]

  panosza (daw.) — rycerz nieszlacheckiego pochodzenia, tu jednak w błędnym znaczeniu „szlachcic, arystokrata”. [przypis edytorski]

  [10]

  Wisna — właśc. Wisznu, jeden z aspektów Boga w hinduizmie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...