Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Proroctwo: 1
  3. Smutek: 1
  4. Śpiew: 1
  5. Wiosna: 1

  Wincenty KorotyńskiCzem chata bogata, tem radaDzień pierwszy wiosny

  1

  WiosnaZawiośniało wiele mało,

  Słonko w górę pnie się,

  Po spadlinie woda płynie,

  Taje śnieg na strzesie[1].

  5

  Z brzaskiem dzionka pieśń skowronka

  Rozwesela ludzi —

  Och! na gody do swobody

  Bóg przyrodę budzi!

  Kmieć wesoły, na swe woły

  10

  Jarzmo[2] naporządza;

  W każdym łonie ogniem płonie

  Jakaś nowa żądza.

  SmutekSmutny stoję!… Serce moje,

  Przecz[3] nie bijesz głośniéj?

  15

  Czyż się w tobie, jakby w grobie,

  Nigdy nie zawiośni?

  Wspomnieć miło, co to było

  Onegdajszej wiosny!

  Człek był inny, tak dziecinny,

  20

  Pusty, tak radosny!

  Tak śpiewaniem, tak kochaniem

  Wszystkie czucia brzmiały,

  Że w ramiona, że do łona

  Tuliłby świat cały!

  25

  Toż z zapałem wzrok mój słałem

  W siedziby aniołów;

  Dziś się głowa w dłonie chowa,

  Ciężka jakby ołów.

  Toż piosneczka skowroneczka

  30

  Szczęściem pierś zaludni;

  Dziś szeleści smutne wieści

  Jak w bezwodnej studni.

  Toż szalony, na przegony[4]

  Z wiatrami biegałem;

  35

  Dziś się sunę, jakbym trunę[5]

  Wiódł z ojcowskiem ciałem.

  Prawda, zima srogo trzyma

  Aż — od Listopada;

  Ziemia cała skamieniała,

  40

  Jak trup sina, blada.

  Lecz… czyż przecie wszystko w świecie

  Mróz tak ścina, suszy,

  Że wyniszcza nawet zgliszcza

  Świętych uczuć duszy? …

  45

  ProroctwoCudów dzieło!… Coś mignęło,

  Jakieś ptaszę wieszcze:

  „To nie cuda, to ułuda,

  To nie wiosna jeszcze!

  To nie ona upragniona

  50

  „Liczko swe odsłania:

  To przedwieśnie[6] — ona wskrześnie

  W sam dzień zmartwychwstania!”

  Dni pustoty, śnie mój złoty,

  Więc mi powrócicie,

  55

  Gdy w naturze przejdą burze

  Wskrześnie nowe życie?

  Więc mi wróci dawne czucie,

  Co pogardza znoje,

  Dawna wiara, rzewność stara

  60

  I kochanie moje?

  I myśl łódka, wesolutka

  Wyrwie się mieliźnie,

  Z objęć burzy się wynurzy

  Falom się wyśliźnie?!

  65

  Bóg, ŚpiewWolaż Boża! — u podnoża

  Twego, o Jehowo!

  Smutną moję gęśl nastroję

  Na piosenkę nową.

  I rozgłośnie młodej wiośnie

  70

  Piosnka ma wybuja,

  Z ludźmi społy[7] i z anioły,

  Pod takt: Alleluja!

  Przypisy

  [1]

  na strzesie — dziś popr. forma Msc.lp: na strzesze. [przypis edytorski]

  [2]

  jarzmo — uprząż do orki. [przypis edytorski]

  [3]

  przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]

  [4]

  na przegony — na wyścigi. [przypis edytorski]

  [5]

  truna — dziś: trumna. [przypis edytorski]

  [6]

  przedwieśnie — dziś popr.: przedwiośnie. [przypis edytorski]

  [7]

  społy (daw.) — wspólnie. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…