Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5673 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | Deutsch | lietuvių | polski


107 footnotes found

rąžydamasis — pasitempdamas. [przypis edytorski]

račius — medinių vežimo dalių, ratų dirbėjas. [przypis edytorski]

rachitizmas — liga, kitaip vadin. angliškąja liga. [przypis edytorski]

ragaišis — rupių miežinių ar kvietinių miltų duona. [przypis edytorski]

raguotinė (brus.) — ietis. [przypis edytorski]

raikštė — nuo raištis: pareiga. [przypis edytorski]

raikštis — dab.: raištis, virvelė kam surišti. [przypis edytorski]

raitorius — raitelis, raitas bernelis. [przypis edytorski]

rakalis — menk.: marintojas. [przypis edytorski]

rakalis — netikėlis. [przypis edytorski]

randez-vous (pranc.) — pasimatymas. [przypis edytorski]

rapukai — sopulės, bulvės, kartopeliai. [przypis edytorski]

rarotai — ankstyvosios mišios per Adventą. [przypis edytorski]

rarotos — ankstyvosios mišios per Adventą. [przypis edytorski]

rašėjas — rašytojas. [przypis edytorski]

raškašis (sl.) — lengvas gyvenimas, gerovė, prabanga. [przypis edytorski]

raškažis — prabangus, lengvas gyvenimas. [przypis edytorski]

raškyti — skinti. [przypis edytorski]

ražiena — dirva, kur nupjauti javai. [przypis edytorski]

razbaininkas (lenk.) — plėšikas, žmogžudys. [przypis edytorski]

rėdyba — administracija, valdyba. [przypis edytorski]

rėdytis — puoštis. [przypis edytorski]

rėdyti — vilkti, rengti drabužiais. [przypis edytorski]

rėtis — ant lanko aptrauktas tinkliukas miltams, grūdams ir kt. sijoti. [przypis edytorski]

rėtis — graižas su aptrauktų tinkliuku miltams, grūdams ar kt. sijoti. [przypis edytorski]

rėvas — vandens kritimas užtvankoje. [przypis edytorski]

rėžis — žemės ruožas. [przypis edytorski]

remesnikas (lenk.) — amatininkas. [przypis edytorski]

renčia — kapoja, kerta. [przypis edytorski]

rendorius — nuomotojas [przypis edytorski]

renegatas — žmogus, lengvai keičiantis savo įsitikinimus; atsimetėlis, išdavikas. [przypis edytorski]

rentavimo — plg. rentauti — išmintingai, protingai, kaip senam kalbėti. [przypis edytorski]

retežis — grandinė, pančiai. [przypis edytorski]

retežis — grandinė. [przypis edytorski]

ricieris — riteris. [przypis edytorski]

ricierius (lenk.) — riteris. [przypis edytorski]

rinka (lenk.) — turgavietė. [przypis edytorski]

rinka — turgavietė. [przypis edytorski]

rinkė — metalinis žiedas. [przypis edytorski]

rinktinį — išrinktąjį. [przypis edytorski]

ritinis — toks lietuvių liaudies žaidimas. [przypis edytorski]

roda (brus., lenk.) — patarimas. [przypis edytorski]

roda — čia: patarimas. [przypis edytorski]

roda (lenk., brus.) — pasitarimas, sueiga. [przypis edytorski]

roda (lenk.) — pasitarimas. [przypis edytorski]

rodavoti (sl.) — dyoti patarimą. [przypis edytorski]

rodavyčiau (brus.) — patarčiau. [przypis edytorski]

rodyti (brus., lenk.) — patarti. [przypis edytorski]

rokundas — skaičiavimai, aritmetika. [przypis edytorski]

rokuoti (brus.) — skaičiuoti. [przypis edytorski]

rokuoti — minėti, išskaičiuoti, vardyti. [przypis edytorski]

romčiai — rėmai. [przypis edytorski]

romiai — ramiai, tyliai. [przypis edytorski]

ronytas (lenk.) — sužeistas. [przypis edytorski]

Rosija — Rusija. [przypis edytorski]

rota — kareivių būrys, kuopa. [przypis edytorski]

rūgojimas (brus.) — priekaištavimas. [przypis edytorski]

rūgoti — barti, priekaištauti. [przypis edytorski]

rųgoti (brus.) — barti. [przypis edytorski]

rūgoti (sl.) — priekaištauti, pykti. [przypis edytorski]

rūkyla — smilkalai. [przypis edytorski]

rūškanas — niūrus, piktas, rūstus. [przypis edytorski]

rubežiai — sienos (valstybės), ribos. [przypis edytorski]

rubežis — valstybės siena. [przypis edytorski]

rubežius (brus.) — teritorijos riba, siena. [przypis edytorski]

rubežius — siena, užsienis. [przypis edytorski]

rubežius — užsienis. [przypis edytorski]

rubuilis — čia: jauniklis. [przypis edytorski]

rudinė — paprastas milinis apsiaustas. [przypis edytorski]

ruduokės — rudmėsė, grybų rūšis. [przypis edytorski]

rugiena — laukas, kur auga rugiai. [przypis edytorski]

ruimas — tuščia vieta. [przypis edytorski]

ruimingas — erdvus, platus. [przypis edytorski]

rukšlotas — raukšlėtas. [przypis edytorski]

ruoplė — stora, nelygi medžio oda. [przypis edytorski]

rusėti — pamažu degti, smilkti. [przypis edytorski]

Close

* Loading