Motyw: Gospodarz

Twórczość

powieść grozy powieść fantastyczna Starożytność Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Jerzy Andrzejewski Bajka Baśń Giovanni Boccaccio Wojciech Bogusławski Tadeusz Boy-Żeleński Charlotte Brontë Stanisław Brzozowski George Gordon Byron Miguel de Cervantes Saavedra Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort Dialog Charles Dickens Denis Diderot Antonina Domańska Dramat Dramat poetycki Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Epika Epos Esej Farsa Fraszka Zygmunt Gloger Seweryn Goszczyński Kenneth Grahame Jacob i Wilhelm Grimm Homer Humoreska Jan Słomka Alfred Jarry Zygmunt Kaczkowski Franciszek Karpiński Jan Kasprowicz Jędrzej Kitowicz Jan Kochanowski Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Legenda Bolesław Leśmian Liryka Marek Aureliusz Jan Masoński Adam Mickiewicz Michel de Montaigne Friedrich Nietzsche Cecylia Niewiadomska Autor nieznany Cyprian Kamil Norwid Nowela Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Ferdynand Ossendowski Pamiętnik Jan Chryzostom Pasek Pieśń Edgar Allan Poe Poemat Poemat heroikomiczny Wacław Potocki Powiastka filozoficzna Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść historyczna powieść obyczajowa Powieść poetycka Bolesław Prus Przypowieść Maria Ratuld-Rakowska Edward Redliński Mikołaj Rej Reportaż Reportaż podróżniczy Władysław Stanisław Reymont William Shakespeare (Szekspir) Henryk Sienkiewicz Olaf Stapledon Władysław Syrokomla Tragedia Traktat Wiersz Stanisław Wyspiański Stefan Żeromski

Motyw: Gospodarz

Gospodarz stanowi uzupełnienie motywu chłopa, postrzeganego bardziej jako reprezentant pewnej klasy społecznej i pewnej kultury (wiejskiej). W tekstach literackich znajdujemy jednak ciekawe przykłady gospodarzenia: troski o dom, ogród, inwentarz i uprawy. Z drugiej strony opiece gospodyni podlegają inne sfery, ma ona inne obowiązki. Mianem gospodarza określimy zarówno bohaterów chłopskich (Boryna), jak też tych wywodzących się ze szlachty (przykłady łatwo znaleźć np. w Nad Niemnem Orzeszkowej, czy Nocach i dniach Dąbrowskiej). Znajdzie się zresztą i gospodarz ,,miejski" lub bardziej metaforyczne zastosowanie tego motywu.