Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 454 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wesprzyj!

Lithuanica

W kolekcji Lithuanica znalazły się teksty ważne dla historii kultury, do których sięgać będą Polacy i Litwini, by lepiej poznać i głębiej zrozumieć swoje dzieje i dziedzictwo. Korpus wybranych tekstów obejmuje fundamentalne publikacje z zakresu historii, historii kultury oraz dzieła literackie, stanowiące skarbnicę wspólnej historii i tradycji.

Kolekcja jest wyborem klasycznych dzieł literatury polskiej, które mają swój przekład na język litewski. By ułatwić czytelnikom litewskojęzycznym czytanie utworów w dwóch językach równolegle, udostępniliśmy utwory m. in.: Adama Asnyka, Józefa Ignacego Kraszewskiego czy Adama Mickiewicza. Kolekcja zawiera także teksty autorów piszących po litewsku takich jak np.: Antanas Baranauskas, Šatrijos Ragana czy Motiejus Valančius.

Kolekcji przyświeca idea wskazania na to, co w skarbnicy kultury wspólne jest społeczeństwu polskiemu i litewskiemu. Obecnie nawet Polakom, świadomym naszej wielowiekowej obecności na obszarach Litwy, nieznane są teksty polskich pisarzy związanych z Litwą, takich jak Władysław Syrokomla czy Józef Ignacy Kraszewski. Mamy nadzieję, że udostępnienie fundamentalnych tekstów historycznych i literackich dokumentujących tradycję Rzeczpospolitej Obojga Narodów stworzy płaszczyznę dla uznania wagi obustronnego wkładu w dzieje, upowszechnieniu wiedzy, ułatwieniu wymiany myśli, wzmacnianiu dialogu międzykulturowego.

Chcemy, by ten stale uzupełniany zbiór służył Polakom i Litwinom mieszkającym na całym świecie a publikacja wybranych utworów o Litwie, nieznanych w Polsce, pomógł wzajemnemu poznaniu społeczeństwa polskiego i litewskiego.

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013.

Sortuj: