Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 419 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

6504 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Lithuanica

W kolekcji Lithuanica znalazły się teksty ważne dla historii kultury, do których sięgać będą Polacy i Litwini, by lepiej poznać i głębiej zrozumieć swoje dzieje i dziedzictwo. Korpus wybranych tekstów obejmuje fundamentalne publikacje z zakresu historii, historii kultury oraz dzieła literackie, stanowiące skarbnicę wspólnej historii i tradycji.

Kolekcja jest wyborem klasycznych dzieł literatury polskiej, które mają swój przekład na język litewski. By ułatwić czytelnikom litewskojęzycznym czytanie utworów w dwóch językach równolegle, udostępniliśmy utwory m. in.: Adama Asnyka, Józefa Ignacego Kraszewskiego czy Adama Mickiewicza. Kolekcja zawiera także teksty autorów piszących po litewsku takich jak np.: Antanas Baranauskas, Šatrijos Ragana czy Motiejus Valančius.

Kolekcji przyświeca idea wskazania na to, co w skarbnicy kultury wspólne jest społeczeństwu polskiemu i litewskiemu. Obecnie nawet Polakom, świadomym naszej wielowiekowej obecności na obszarach Litwy, nieznane są teksty polskich pisarzy związanych z Litwą, takich jak Władysław Syrokomla czy Józef Ignacy Kraszewski. Mamy nadzieję, że udostępnienie fundamentalnych tekstów historycznych i literackich dokumentujących tradycję Rzeczpospolitej Obojga Narodów stworzy płaszczyznę dla uznania wagi obustronnego wkładu w dzieje, upowszechnieniu wiedzy, ułatwieniu wymiany myśli, wzmacnianiu dialogu międzykulturowego.

Chcemy, by ten stale uzupełniany zbiór służył Polakom i Litwinom mieszkającym na całym świecie a publikacja wybranych utworów o Litwie, nieznanych w Polsce, pomógł wzajemnemu poznaniu społeczeństwa polskiego i litewskiego.

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013.

Adam Asnyk

Kęstutis

Kiejstut

Antanas Baranauskas

Anykščių šilelis

Jonas Biliūnas

Įvairūs apsakymėliai

Liūdna pasaka

Aleksander Brückner

Starożytna Litwa

Józef Czechowicz

Prowincja noc

Liudvika Didžiulienė-Žmona

Lietuvaitės

Zygmunt Gloger

Dolinami rzek

Wiktor Teofil Gomulicki

Troškimas

Klemens Junosza

Motinai

Maria Konopnicka

[Joja karan pats karalius...]

Wincenty Korotyński

Czem chata bogata, tem rada

Józef Ignacy Kraszewski

Anafielas

Kunigas

Kunigas

Litwa za Witolda

Vincas Kudirka

Laisvos valandos

Lietuvos tilto atsiminimai

Mindaugas

Tautystės pamatas

Žvirbliai

Maironis

Jaunoji Lietuva

Tarp skausmų į garbę

Adam Mickiewicz

Baltas karžygys

Gražina

Grażyna

Konradas Valenrodas

Konrad Wallenrod

Krymo sonetai

Nemunui

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

Ponia Tvardauskienė

Sonety krymskie

Ucieczka

Vaidilos apysaka

Vilija

Żywila

Zuzanna Morawska

Na zgliszczach Zakonu

Autor nieznany

Idzie stary wiarus

Eliza Orzeszkowa

Nad Niemnem

Šunadvokatis

Mykolas Palionis

Prieš vėją nepapūsi

Vincas Pietaris

Keidošių Onutė

Kova ties Žalgiriais

Lietuviai amžių glūdumuose

Šatrijos Ragana

Į šviesą

Iš daktaro pasakojimų

Vincas Stonis

Jean Richepin

Širdis

Henryk Rzewuski

Pamiątki Soplicy

Henryk Sienkiewicz

Krzyżacy

Ogniem i mieczem

Pan Wołodyjowski

Potop

Juliusz Słowacki

Hugo

Mindowe

Maciej Stryjkowski

Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiéj Rusi

Władysław Syrokomla

Córa Piastów

Gawędy

Janko Cmentarnik

Marcin Studzieński

Margier

Rymy ulotne

Stare wrota

Urodzony Jan Dęboróg

Wybryki dobrego humoru

Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna

Motiejus Valančius

Palangos Juzė

Žemaitė

Sodžiaus vaizdeliai

Zamknij

* Ładowanie