Artykuł naukowy

Sortuj:

O gatunku

Artykuł naukowy

Krótsza (od monografii) wypowiedź naukowa poświęcona omówieniu wybranych aspektów danego zagadnienia, publikowana w czasopiśmie naukowym. Może ona mieć na celu przedstawienie stanu badań w danej dziedzinie, zaprezentowanie postulatów dotyczących dalszego postępowania naukowego lub stanowić polemikę wobec innych stanowisk badawczych. Współcześnie zazwyczaj artykuł poprzedza abstrakt, lista słów kluczowych – kończy go zaś lista wykorzystanej literatury.

  • autorka: Ilona Kalamon