Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśń[1]

   1

   Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

   Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

   Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,

   I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

   5

   Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,

   Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.

   Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,

   Bo nad to przystojniejszej[2] ofiary nie mamy.

   Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował

   10

   I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

   Tyś fundament założył nieobeszłej[3] ziemi

   I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

   Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,

   A zamierzonych granic przeskoczyć sie boi.

   15

   Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,

   Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

   Tobie k woli[4] rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,

   Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.

   Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,

   20

   Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.

   Z Twej łaski nocna rosa na mdłe[5] zioła padnie,

   A zagorzałe[6] zboża deszcz ożywia snadnie[7].

   Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,

   A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.

   25

   Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!

   Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.

   Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;

   Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w utworze jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   przystojniejsza (starop.) — bardziej należyta. [przypis redakcyjny]

   [3]

   nieobeszły (daw.) — nie dający się obejść. [przypis redakcyjny]

   [4]

   Tobie k woli (starop.) — zgodnie z Twoją wolą. [przypis redakcyjny]

   [5]

   mdły (daw.) — zwiędły. [przypis redakcyjny]

   [6]

   zagorzały* (daw.) — spalony, wyschnięty. [przypis redakcyjny]

   [7]

   snadnie (starop.) — łatwo. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...