Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 444 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Pieśń I (Pewienem tego, a nic sie nie mylę...) →

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśń[1]

   1
   Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
   Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
   Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
   I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
   5
   Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
   Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
   Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
   Bo nad to przystojniejszej[2] ofiary nie mamy.
   Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował
   10
   I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
   Tyś fundament założył nieobeszłej[3] ziemi
   I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
   Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
   A zamierzonych granic przeskoczyć sie boi.
   15
   Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,
   Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.
   Tobie k woli[4] rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
   Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.
   Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
   20
   Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.
   Z Twej łaski nocna rosa na mdłe[5] zioła padnie,
   A zagorzałe[6] zboża deszcz ożywia snadnie[7].
   Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,
   A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
   25
   Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
   Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
   Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;
   Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w utworze jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   przystojniejsza (starop.) — bardziej należyta. [przypis redakcyjny]

   [3]

   nieobeszły (daw.) — nie dający się obejść. [przypis redakcyjny]

   [4]

   Tobie k woli (starop.) — zgodnie z Twoją wolą. [przypis redakcyjny]

   [5]

   mdły (daw.) — zwiędły. [przypis redakcyjny]

   [6]

   zagorzały* (daw.) — spalony, wyschnięty. [przypis redakcyjny]

   [7]

   snadnie (starop.) — łatwo. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x