Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśń VIII[1][2]

   1

   Kiedy sie rane zapalają zorza,

   A dzień z wielkiego występuje morza,

   Przyszedłem na brzeg, kędy Wisła bieży,

   A tam siedziała na wysokiej wieży,

   5

   Podjąwszy[3] rękę, smutna białagłowa

   I pocznie z płaczem narzekać w te słowa:

   «Takżem ja barzo niefortunna była?

   Takżem ja wiele szczęściu przewiniła?

   Że temu k woli[4] być nieboga muszę,

   10

   Który jako grzech mierzi moją duszę.

   A ten[5] gdzieś siedząc, narzeka z daleka,

   Przed którym nie mam milszego człowieka.

   Ślub mi przywodzą[6], poniewolne słowa[7],

   Na które nigdy nie zwalała[8] głowa;

   15

   A ono było lepiej serca pytać,

   Które gdy nie chce, słów sie prózno chwytać.

   Niech sie tym cieszy, że mię ma w niewoli,

   Ręce mógł zwięzać, myśli nie zniewoli.

   Bogu tajemne nie są ludzkie sprawy,

   20

   Ten z nieba widzi, kto krzyw, a kto prawy.

   Ja nie mam komu krzywdy swej powiedzieć,

   Jeślibych miała, i to trudno wiedzieć[9].

   Jednęż mam wolność w swej ciężkiej niewoli,

   Że sie wżdy mogę napłakać do woli.

   25

   Więc mię to zewsząd szczęście[10] pokarało,

   Wszystko mi zaraz, com miała, pobrało.

   Ojczyzny nie mam, matkim ostradała,

   Samam sie w ręce okrutne dostała.

   Cóż mię gorszego mogło potkać w boju

   30

   Nad to, co cierpię, nieboga, w pokoju?

   Czasem bych rada żałość swą pokryła[11]

   A na lepszą sie postawę zdobyła;

   Ale smutnemu trudno śmiech przychodzi,

   Trzeźwi[12] w pijanych sprawy nie ugodzi.

   35

   I mnie nieszczęsną łzy moje wydają,

   Które mi z oczu płynąć nie przestają.

   Tegom też pewna, że mię nie miłuje;

   Nie mam mu ze złe, mnie w tym naszladuje.

   On wie, co myśli, świadom, o co stoi;

   40

   Ja go nie sądzę, ani mi przystoi[13],

   Wszakoż sie k temu zawsze będę znała[14]:

   Mił mi nie będzie, bych[15] dziś umrzeć miała.

   A ty, mój bracie, wzorem stryja twego[16],

   Pomści mej krzywdy i zelżenia swego.

   45

   Uczyń, co twej krwi szlachetnej przystoi,

   Miłość przy tobie nieomylna stoi.

   Jać albo zdrowia w tym frasunku zbędę,

   Albo na koniec twoją żoną będę.

   Przypisy

   [1]

   Pieśń VIII dodana — opowiedziana tu historia oparta jest na Heroidach Owidiusza: Hermiona (córka Menelausa i Heleny) była zaręczona — bez wiedzy ojca — z Orestesem, bratem stryjecznym, do którego kieruje tutaj swoje żale. Porwał ją i poślubił Pyrrus (syn Achillesa), któremu przyrzekł ją ojciec. [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w utworze jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   podjąwszy — podniósłszy. [przypis redakcyjny]

   [4]

   temu k woli być (starop.) — Pyrrusowi posłuszna być. [przypis redakcyjny]

   [5]

   a ten — chodzi o Orestesa. [przypis redakcyjny]

   [6]

   przywodzić — przypominać (por. wyrażenie: przywodzić na myśl). [przypis redakcyjny]

   [7]

   poniewolne słowa (starop.) — wypowiedziane pod przymusem. [przypis redakcyjny]

   [8]

   nie zwalała (starop.) — nie zgadzała się (nie pozwalała). [przypis redakcyjny]

   [9]

   trudno wiedzieć — w domyśle dalszy ciąg: czy bym powiedziała. [przypis redakcyjny]

   [10]

   szczęście — w znaczeniu: fortuna, los. [przypis redakcyjny]

   [11]

   pokryć — tu: ukryć. [przypis redakcyjny]

   [12]

   trzeźwi — trzeźwy. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Tegom też pewna, że mię nie miłuje… itd. (w. 37–42) — mowa o Pyrrusie. [przypis redakcyjny]

   [14]

   k temu zawsze będę znała — zawsze to będę wyznawała. [przypis redakcyjny]

   [15]

   bych (starop.) — choćbym. [przypis redakcyjny]

   [16]

   stryja twego — chodzi o Menelausa, który pomścił porwanie Heleny przez Parysa. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...