Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Jan Kochanowski, Fragmenta albo pozostałe pisma, Pieśń VIII (Kiedy sie rane zapalają zorza...)
Pieśń IX (Kto mi wiary dać nie chce, daj ją oku swemu...) → ← Pieśń VII (Bodaj ci złe dni!)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśń VIII[1][2]

   1
   Kiedy sie rane zapalają zorza,
   A dzień z wielkiego występuje morza,
   Przyszedłem na brzeg, kędy Wisła bieży,
   A tam siedziała na wysokiej wieży,
   5
   Podjąwszy[3] rękę, smutna białagłowa
   I pocznie z płaczem narzekać w te słowa:
   «Takżem ja barzo niefortunna była?
   Takżem ja wiele szczęściu przewiniła?
   Że temu k woli[4] być nieboga muszę,
   10
   Który jako grzech mierzi moją duszę.
   A ten[5] gdzieś siedząc, narzeka z daleka,
   Przed którym nie mam milszego człowieka.
   Ślub mi przywodzą[6], poniewolne słowa[7],
   Na które nigdy nie zwalała[8] głowa;
   15
   A ono było lepiej serca pytać,
   Które gdy nie chce, słów sie prózno chwytać.
   Niech sie tym cieszy, że mię ma w niewoli,
   Ręce mógł zwięzać, myśli nie zniewoli.
   Bogu tajemne nie są ludzkie sprawy,
   20
   Ten z nieba widzi, kto krzyw, a kto prawy.
   Ja nie mam komu krzywdy swej powiedzieć,
   Jeślibych miała, i to trudno wiedzieć[9].
   Jednęż mam wolność w swej ciężkiej niewoli,
   Że sie wżdy mogę napłakać do woli.
   25
   Więc mię to zewsząd szczęście[10] pokarało,
   Wszystko mi zaraz, com miała, pobrało.
   Ojczyzny nie mam, matkim ostradała,
   Samam sie w ręce okrutne dostała.
   Cóż mię gorszego mogło potkać w boju
   30
   Nad to, co cierpię, nieboga, w pokoju?
   Czasem bych rada żałość swą pokryła[11]
   A na lepszą sie postawę zdobyła;
   Ale smutnemu trudno śmiech przychodzi,
   Trzeźwi[12] w pijanych sprawy nie ugodzi.
   35
   I mnie nieszczęsną łzy moje wydają,
   Które mi z oczu płynąć nie przestają.
   Tegom też pewna, że mię nie miłuje;
   Nie mam mu ze złe, mnie w tym naszladuje.
   On wie, co myśli, świadom, o co stoi;
   40
   Ja go nie sądzę, ani mi przystoi[13],
   Wszakoż sie k temu zawsze będę znała[14]:
   Mił mi nie będzie, bych[15] dziś umrzeć miała.
   A ty, mój bracie, wzorem stryja twego[16],
   Pomści mej krzywdy i zelżenia swego.
   45
   Uczyń, co twej krwi szlachetnej przystoi,
   Miłość przy tobie nieomylna stoi.
   Jać albo zdrowia w tym frasunku zbędę,
   Albo na koniec twoją żoną będę.

   Przypisy

   [1]

   Pieśń VIII dodana — opowiedziana tu historia oparta jest na Heroidach Owidiusza: Hermiona (córka Menelausa i Heleny) była zaręczona — bez wiedzy ojca — z Orestesem, bratem stryjecznym, do którego kieruje tutaj swoje żale. Porwał ją i poślubił Pyrrus (syn Achillesa), któremu przyrzekł ją ojciec. [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w utworze jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   podjąwszy — podniósłszy. [przypis redakcyjny]

   [4]

   temu k woli być (starop.) — Pyrrusowi posłuszna być. [przypis redakcyjny]

   [5]

   a ten — chodzi o Orestesa. [przypis redakcyjny]

   [6]

   przywodzić — przypominać (por. wyrażenie: przywodzić na myśl). [przypis redakcyjny]

   [7]

   poniewolne słowa (starop.) — wypowiedziane pod przymusem. [przypis redakcyjny]

   [8]

   nie zwalała (starop.) — nie zgadzała się (nie pozwalała). [przypis redakcyjny]

   [9]

   trudno wiedzieć — w domyśle dalszy ciąg: czy bym powiedziała. [przypis redakcyjny]

   [10]

   szczęście — w znaczeniu: fortuna, los. [przypis redakcyjny]

   [11]

   pokryć — tu: ukryć. [przypis redakcyjny]

   [12]

   trzeźwi — trzeźwy. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Tegom też pewna, że mię nie miłuje… itd. (w. 37–42) — mowa o Pyrrusie. [przypis redakcyjny]

   [14]

   k temu zawsze będę znała — zawsze to będę wyznawała. [przypis redakcyjny]

   [15]

   bych (starop.) — choćbym. [przypis redakcyjny]

   [16]

   stryja twego — chodzi o Menelausa, który pomścił porwanie Heleny przez Parysa. [przypis redakcyjny]

   x