Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Pieśń IV (Kiedy by kogo Bóg był swymi słowy...) → ← Pieśń II (Nie ma świat nic trwałego, a to barzo k rzeczy...)

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśń III[1][2]

   Oko śmiertelne Boga nie widziało,
   Prózno by sie tym kiedy chłubić miało.
   Lecz On w swych sprawach[3] jest tak znakomity,
   Że naprostszemu nie może być skryty.
   Kto miał rozumu, kto tak wiele mocy,
   Że świat postawił krom żadnej pomocy?
   Kto władnie niebem? Kto gwiazdami rządzi,
   Że sie z nich żadna nigdy nie obłądzi?
   Za czyją sprawą we dnie słońce chodzi,
   A miesiąc świeci, kiedy noc nadchodzi?
   Każdy znać musi krom wszelakiej zwady[4],
   Że sie to dzieje wszytko z Pańskiej rady[5].
   Jego porządkiem Lato Wiosnę goni,
   A czujna Jesień przed Zimą sie chroni.
   Ten opatruje[6], że morze nie wzbierze,
   Choć wszytki rzeki w swoje łono bierze.
   A to nas namniej niechaj nie obchodzi,
   Że nad niewinnym czasem zły przewodzi
   Albo że gorszy[7] świat po woli[8] mają,
   A dobrzy rychlej niedostatek znają.
   Wszystko to Pan Bóg wywróci na nice,
   Jeno kto wejźrzy w Jego tajemnice,
   Jako na koniec zły przedsię wypada[9],
   A dobry w Jego Majestacie siada.
   Toć grunt wszytkiego, bysmy Boga znali,
   A Jemu sprawę wszego przypisali.
   Kto sie za czasu tego nie napije[10],
   Człowiek na świecie niepobożny żyje.
   Tego swych dziatek, starszy, nauczajcie,
   To wychowanie synom waszym dajcie;
   A niech nie będą nazbyt pieszczonemi,
   Niech przywykają spać na gołej ziemi.
   A skoro który doroście swej miary,
   Niechaj sie w polach ugania z Tatary,
   Niech wzdycha żona mężnego tyranna,
   Patrząc nań z murów, i dorosła panna.
   Niestetyż, by ten najeznik tak młody
   Nie popadł jakiej znakomitej szkody[11],
   Jesli gdzie na lwa nieborak ugodzi,
   Który po szyję we krwi ludzkiej brodzi.
   Przed śmiercią żaden schronić sie nie może
   I pierzchliwemu prędkość nie pomoże.
   Azaż nie lepiej sławy swej poprawić
   Niż, prózno siedząc, w cieniu wiek swój trawić?
   Męstwem Achilles[12], męstwem Hektor[13] słynie,
   A ich pamiątka wiecznie nie zaginie;
   Męstwem Alcydes[14] do nieba sie dostał
   I Polluks[15] bogiem nieśmiertelnym został.

   Przypisy

   [1]

   Pieśń III dodana — pieśń od w. 31 do 44 jest parafrazą fragmentów ody Horacego (Carmina III 2) noszącej tytuł Ad amicos (Do przyjaciół). [przypis redakcyjny]

   [2]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w utworze jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [3]

   sprawy (daw.) — dzieła, czyny. [przypis redakcyjny]

   [4]

   krom (…) zwady (starop.) — bez sprzeciwu. [przypis redakcyjny]

   [5]

   rada — tu: postanowienie. [przypis redakcyjny]

   [6]

   opatrywać (daw.) — dbać o co. [przypis redakcyjny]

   [7]

   gorszy — gorsi. [przypis redakcyjny]

   [8]

   po woli (daw.) — zgodnie ze swą wolą. [przypis redakcyjny]

   [9]

   przedsię wypada — jednak spada (z uprzywilejowanego miejsca). [przypis redakcyjny]

   [10]

   tego nie napije — tym nie przejmie. [przypis redakcyjny]

   [11]

   jakiej znakomitej szkody — w jakąś znaczną szkodę. [przypis redakcyjny]

   [12]

   Achilles — mityczny bohater grecki, waleczny i porywczy, jedna z głównych postaci w Iliadzie Homera. [przypis redakcyjny]

   [13]

   Hektor — mityczny bohater trojański, zginął w pojedynku z Achillesem. [przypis redakcyjny]

   [14]

   Alcydes — wnuk Alceusza, czyli Herakles (Herkules), mitologiczny bohater grecki, znany z nadludzkiej siły, odwagi, dobroci, ale też grubiaństwa. [przypis redakcyjny]

   [15]

   Polluks — jeden z braci bliźniaków, zwanych Dioskurami, śmiertelników obdarzonych nieśmiertelnością (por. gwiazdy konstelacji Bliźniąt, zodiakalne Bliźnięta). [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...
   x