TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Jan KochanowskiPieśń V[1]

   1

   Panie, jako barzo błądzą,

   Którzy Cię niedbałym sądzą;

   A iż prawie żadnej rzeczy

   Nie chcesz mieć na swojej pieczy.

   5

   Nie wiem, czego więcej trzeba,

   Przeciwko nim świadczą nieba;

   Świadczą gwiazdy niezliczone,

   Na powietrzu zapalone.

   Kiedy słońce swego wschodu

   10

   Albo chybiło zachodu?

   Kiedy miesiąc[2] jasne rogi

   Skłonił od swej zwykłej drogi?

   Toż nam i ziemia zeznawa,

   Która pewnych czasów[3] dawa

   15

   Zboża w wielkiej obfitości,

   Synom ludzkim ku żywności.

   Niechaj źli we złocie chodzą

   I nad lepszymi przewodzą;

   Jednak złe sumnienie mają,

   20

   Sądu Twego sie lękają.

   A ja patrzając z daleka

   Na szczęście złego człowieka;

   Im dalej, tymem pewniejszy,

   Że jest żywot pośledniejszy[4].

   25

   Wzywałem Cię, wieczny Boże,

   Idąc wieczór na swe łoże;

   Wzywałem Cię o północy,

   A byłeś mi ku pomocy.

   Nieprzyjaciel stał nade mną,

   30

   Mógł uczynić wszytko ze mną;

   Spałem jako zarzezany[6],

   On mi nie śmiał zadać rany.

   A na pierwsze me ocknienie

   I słów kilka przemówienie,

   35

   Panie, znać, żeś mię Ty bronił:

   Uciekł, a nikt go nie gonił.

   A co mnie był nagotował,

   To sam mało nie skosztował;

   Bowiem od wielkiego strachu

   40

   Wypadł oknem na dół z gmachu.

   Ani miecz, ani mię siła

   Złej przygody obroniła,

   Jeno szczyra łaska Twoja,

   Co wyznawa dusza moja

   45

   I pójdę do domu Twego,

   A w pośrzodku zboru[7] wszego

   Będęć, mój Panie, dziękował,

   Z łaski Twej żeś mię zachował.

   A ludzie zapamiętali[8],

   50

   Którzy spraw Twych nie poznali,

   Niechaj dziś na oko[9] znają,

   Że Cię dobrzy stróżem mają.

   A przepuścisz li co na nie,

   Zlitujesz sie zasię, Panie;

   55

   Jako więc i złym sowito

   Płacisz zatrzymane[10] myto.

   Przypisy

   [1]

   W przypisach gwiazdką oznaczono wyrazy, które są używane do dziś, ale których znaczenie w utworze jest odmienne od znaczenia obecnego. [przypis edytorski]

   [2]

   miesiąc (daw.) — księżyc. [przypis redakcyjny]

   [3]

   pewnych czasów (starop.) — w określonych porach. [przypis redakcyjny]

   [4]

   pośledniejszy (starop.)— ostateczny, tu: pośmiertny. [przypis redakcyjny]

   [5]

   gdzie — tu: gdy. [przypis redakcyjny]

   [6]

   zarzezany — zabity (nożem). [przypis redakcyjny]

   [7]

   zbór (daw.) — zgromadzenie wierzących. [przypis redakcyjny]

   [8]

   zapamiętali — nie pamiętający (o dobrodziejstwach Boga). [przypis redakcyjny]

   [9]

   na oko — na własne oczy. [przypis redakcyjny]

   [10]

   zatrzymane myto — wstrzymana zapłata. [przypis redakcyjny]

   Close
   Please wait...