Spis treści

   Krzysztof Kamil Baczyński (Śnieg jak wieko żelazne…)

   1

   Śnieg jak wieko żelazne na oczy opadnie.

   O! wy bracia w milczeniu moi — niedorośli.

   I Bóg mnie nie przypomni, ani mnie odgadnie

   z nagrobka przechodzący, aż w tysiącznej wiośnie

   5

   może dłoń jakaś biała odgarnie ciemności

   i będzie to prawdziwy czas, czas tej miłości,

   której u was nie znałem. Bóg — tak sobie marzę —

   w błękicie lotnym nieba wyrysował twarze

   naszym cierpieniem, niby maski jasne,

   10

   które przymierza tym, tym zapomnianym

   czasem podobne rysom, a czasem za ciasne,

   aż trafi — wtedy krwawe zasklepiają rany

   i taka błogość nieba osiada w błękicie,

   że wraca czas zbłądzony, choć nie wraca życie.

   15

   Znacie wy, znacie te organów knieje

   co wyrastają niby skał mocarny obryw

   nawet tutaj na ziemi? — To są te nadzieje.

   Jeśli w popiele zgrzebnym taki blask podobny

   bożym chyba zamysłem przed oczy się jawi —

   20

   nic są te ciemne ciała, które zbrodnia trawi,

   nic są te dymy czarne, ta kurzawy ciemność.

   To wszystko nic. I żadna trumna nadaremno.

   Bóg tchnął jasność. On mocą łagodnego wiosła

   pchnął fale burz tajemnych i lawy stuleci,

   25

   i co woda pobrała — to woda odniosła.

   On świecił nad tą wodą i jak zawsze — świeci.

   Śnieg jak wieko żelazne na oczy opadnie;

   popiół zostanie z żarów miłości i gniewu,

   a na ziemi dalekiej żaden czas nie zgadnie,

   30

   jak rośnie niewidzialnie łask wszelakich drzewo.

   22. XI. 1942 r.

   Close
   Please wait...