Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Wesprzyj!

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy źródła

Według kwalifikatora: wszystkie | angielski, angielskie | białoruski | biologia, biologiczny | bez liczby pojedynczej | botanika | czeski | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | geologia | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | literacki, literatura | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | portugalski | potocznie | przenośnie | przestarzałe | przysłowiowy | regionalne | religijny, religioznawstwo | rosyjski | rzadki | staropolskie | turecki | ukraiński | włoski | wojskowy | żeglarskie

Według języka: wszystkie | polski


Znaleziono 72 przypisów.

na awantaż (z fr.) — na lepsze. [przypis edytorski]

na kuraż (z fr.) — na odwagę. [przypis edytorski]

n'appuyez pas (fr.) — nie naciskaj. [przypis edytorski]

natron (fr., hiszp., z łac.) — soda. [przypis edytorski]

Naturellement, monsieur (fr.) — Oczywiście, proszę pana. [przypis edytorski]

naturellement, sire (fr.) — oczywiście, panie. [przypis edytorski]

nature vue à travers le tempérament (fr.) — dosł.: natura widziana przez pryzmat temperamentu. [przypis edytorski]

n'étant pas présentable (fr.) — nie będąc przedstawianym. [przypis edytorski]

negliż (z fr.) — swobodny, niekompletny ubiór, zwykle dzienna a. nocna bielizna. [przypis edytorski]

negliż (z fr.) — swobodny strój domowy. [przypis edytorski]

Ne mangez jamais d'écrevisses dans un cabinet particulier (fr.) — Nigdy nie jedzcie raków w osobnym saloniku; zakończenie utworu Jacques'a Normanda Les Écrevisses (Raki) z 1879 r., opowiadającego o przybyszu z prowincji, który w Paryżu wydał cały majątek na kolacje z kolejnymi dziewczętami. [przypis edytorski]

Ne sais-tu répondre? (fr.) — Nie możesz odpowiedzieć? [przypis edytorski]

ne serait-ce pas tout simplement le grec χρυσος; et ce nom n'a-t-il pas pu être donné à une statue dorée, nombreuses a Kiev (fr.) — nie byłoby to po prostu greckie χρυσος; i czy nazwa ta nie mogła zostać nadana jednemu z licznych w Kijowie złotych posągów? [przypis edytorski]

n'est ce pas? (fr.) — czyż nie? [przypis edytorski]

N'est ce pas (fr.) — Czyż nie. [przypis edytorski]

N'est-ce pas? (fr.) — Nieprawdaż? [przypis edytorski]

n'est-ce pas? (fr.) — prawda? [przypis edytorski]

N'est-il pas fou? (fr.) — Czyż on nie jest szalony? [przypis edytorski]

n'est pas du bon ton (fr.) — nie jest w dobrym tonie. [przypis edytorski]

N'es tu pas malade? (fr.) — Nie jesteś chora? [przypis edytorski]

niaiserie allemande (fr.) — niemiecka głupota. [przypis edytorski]

niaiserie anglaise (fr.) — angielska głupota (gapowatość). [przypis edytorski]

niaiserie (fr.) — głupota, łatwowierność, gapowatość. [przypis edytorski]

n'insistons pas (fr.) — nie nalegajmy, nie naciskajmy. [przypis edytorski]

noblesa (daw., z fr.) — szlachta. [przypis edytorski]

nom de guerre (fr.) — pseudonim czasu wojny. [przypis edytorski]

nom de guerre (fr.) — pseudonim. [przypis edytorski]

nom de nom (fr.) — wykrzyknik typu: „na Boga!” itp. [przypis edytorski]

Nom de nom, par exemple!… ah ça! vous me prendre!… moi?… ha, ha, ha! nom d'un! (fr.) — Boziu droga, a to ci dopiero!… ach, więc to tak! chcecie mnie wziąć!… mnie? ha, ha, ha! Do diaska! [przypis edytorski]

Non! Ça surpasse tout! (fr.) — Nie! To przekracza wszelkie pojęcie! [przypis edytorski]

Non! C'est trop! (fr.) — Nie! To za wiele! [przypis edytorski]

Non (fr.) — Nie. [przypis edytorski]

Non, madame, c'est le première fois que je… je… (fr.) — Nie, proszę pani, ja po raz pierwszy (błąd w rodzajniku, powinno być: la première fois). [przypis edytorski]

Non, madame. Rien n'est perdu. (fr.) — Nie, proszę pani. Nic nie jest stracone. [przypis edytorski]

Non, maman! (fr.) — Nie, mamo. [przypis edytorski]

Non, messieurs! non! (fr.) — Nie, panowie! Nie! [przypis edytorski]

Non, mon cher (fr.) — nie, mój drogi. [przypis edytorski]

Non, monsieur, Emanuel Rauh (fr.) — Nie, proszę pana, Emanuel Rauh. [przypis edytorski]

Non, monsieur. Je n'ai pas le canif de mon oncle (fr.) — Nie, proszę pana. Nie mam scyzoryka mojego wujka. [przypis edytorski]

non, non, cher monsieur, ce n'est pas la vie pour moi (fr.) — nie, nie, drogi panie, to nie jest życie dla mnie. [przypis edytorski]

non, non, cher monsieur (fr.) — nie, nie, drogi panie. [przypis edytorski]

Non, non! (…) Medicin!… Médico! (fr., port.) — Nie, nie… Lekarstwa! Lekarza! [przypis edytorski]

Non, pas beaucoup (fr.) — nie, niezbyt dużo. [przypis edytorski]

nos ennemis natureles (fr.) — nasi naturalni wrogowie. [przypis edytorski]

Nos péres, messieurs, ont pris la Bastille, et nous, messieurs, nous predrons le café… (fr.) — Nasi ojcowie, panowie, wzięli [szturmem] Bastylię, a my, panowie, bierzemy kawę. [przypis edytorski]

notre amour ne changera jamais en amitié, ni en la plus tendre qui fut jamais (fr.) — nasza miłość nigdy nie zmieni się w przyjaźń, ani nigdy nie będzie czulsza. [przypis edytorski]

Notre cher Litwinoff (fr.) — Nasz drogi Litwinow. [przypis edytorski]

Notre Dame (fr.) — Nasza Pani; także: nazwa słynnej gotyckiej katedry w Paryżu. [przypis edytorski]

Notre Dame (z fr. nasza pani) — katedra w Paryżu pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, jedna z najstarszych świątyń Francji i zarazem najdoskonalsze dzieło wczesnego gotyku, budowana od 1163 r. do 2 poł. XIII w. [przypis edytorski]

notre moi le magnifique (fr.) — nasze wspaniałe ja. [przypis edytorski]

notre nature est dans le mouvement (fr.) — nasza natura jest w ruchu; nasza natura ujawnia się w ruchu. [przypis edytorski]

nous autres Polonais (fr.) — my Polacy. [przypis edytorski]

Nous avons eu la sensation… (fr.) — Mieliśmy wrażenie, jakby młody faun hasał w winnicach Bachusa. I to było piękne… Strepsiades i Phidippides uosabiają dwa kolejne pokolenia: jedno przywiązane do zasad z przeszłości, drugie uwolnione od tych zasad, jedno niedostępne, drugie otwarte na głos sofistów, który według autora Chmur psuł społeczeństwo Aten. I to jest wieczny konflikt ojca i syna, którzy nie są jednego serca ani jednej myśli, a nawet rozdziela ich nieodwracalne nieporozumienie. Walka zrodzona z każdego momentu w historii, w którym mieszają się różne idee, dzieje się dziś tak samo, jak w wieku Kreona. Arystofanes mógłby ponownie napisać swoją komedię na początku XX wieku. [przypis edytorski]

Nous avons le (…) Et nous avons le (fr.) — my mamy (…) a my mamy. [przypis edytorski]

nous sommes avec vous (fr.) — jesteśmy z panem. [przypis edytorski]

Nous sommes bien arrieres (fr.) — Jesteśmy mocno zacofani. [przypis edytorski]

Nous sommes des français, monsieur! (fr.) — jesteśmy Francuzami, proszę pana. [przypis edytorski]

nous sommes Francais (fr.) — jesteśmy Francuzami. [przypis edytorski]

Nous sommes les hommes misérables. O Dieu, Dieu! (fr.) — Jesteśmy nieszczęśnikami. O Boże, Boże! [przypis edytorski]

Nous sommes les Soeurs Siamoises du Luna Parc (fr.) — Jesteśmy Siostry Syjamskie z lunaparku. [przypis edytorski]

Nous travaillons incessamment à embellir et à conserver cet être imaginaire et nous négligeons le véritable (fr.) — pracujemy nieustannie nad upiększeniem i utrwaleniem owego wyobrażonego bytu, a lekceważymy prawdziwy. [przypis edytorski]

nous verrons (fr.) — zobaczymy, przekonamy się. [przypis edytorski]

nous verrons (fr.) — zobaczymy. [przypis edytorski]

nous voyons tout en Dieu (fr.) — wszystko widzimy w Bogu (Malebranche w swoim dziele De la Recherche de la vérité twierdzi, że dusza nie poznaje świata samodzielnie, ale postrzeganie polega na tym, że Bóg przedstawia duszy idee). [przypis edytorski]

nouveau regime (fr.) — nowy system rządów. [przypis edytorski]

nouveau richelostwo (z fr. nouveau riche: nowo wzbogacony) — sposób bycia właściwy nuworyszom, tj. nowobogackim. [przypis edytorski]

n peu énervé (fr.) — trochę zdenerwowany. [przypis edytorski]

N'y a point comparaison avec ces de Chocim (fr.) — nie ma porównania z tymi z Chocimia. [przypis edytorski]