Dzisiaj aż 13,496 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Elżbieta Drużbacka, Wiersze światowe, Skargi kilku Dam w spólnej kompanji będących, dla jakich racyi z Mężami swojemi żyć nie chcą
Awersya pewnej Damy całe życie bawiącej u wielkich Dworów, przy których gdy nie tylko same próżność, nieszczerość, zazdrość i wiele defektów uznała, waletę życiu takiemu wypowiada, a na spokojniejsze się wybiera → ← Na pysznego, który o sobie wiele trzyma i nad wszystkich się wynosi w doskonałości

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Kobieta: 1
  3. Konflikt: 1
  4. Małżeństwo: 1
  5. Mąż: 1
  6. Mężczyzna: 1
  7. Nuda: 1
  8. Obyczaje: 1
  9. Pozycja społeczna: 1
  10. Przysięga: 1 2
  11. Robak: 1
  12. Rozstanie: 1
  13. Sumienie: 1
  14. Ślub: 1
  15. Zdrada: 1
  16. Żona: 1

  Wprowadzono uwspółcześnienia: niechcą -> nie chcą, niechce -> nie chce, niechciał -> nie chciał, niedba -> nie dba, nieznam -> nie znam, niewiem -> nie wiem, nieuważając -> nie uważając, nieopuszczę -> nie opuszczę, niewyprawi -> nie wyprawi; po między -> pomiędzy, nato -> na to, do kąd -> dokąd; zemną -> ze mną; mnieby -> mnie by, prędzejbym -> prędzej bym; axamit -> aksamit. Zmodernizowano interpunkcję. Poprawiono błąd źródła: Ewaugelij -> Ewangelij.

  Elżbieta DrużbackaWiersze światoweSkargi kilku Dam w spólnej kompanji będących, dla jakich racyi z Mężami swojemi żyć nie chcą

  1
  W pewnym ogrodzie pomiędzy szpalery
  W czas ranny chodząc szeptałam pacierze,
  Słucham ciekawie, że jakieś afery
  Sekretne mają Damy przy kwaterze,
  5
  Siedząc na darniu[1] w figurę kanapy[2],
  Co raz z tabakier zażywają rapy.
  Nadstawiam ucha przez grabiny gęste,
  Liście[3] mnie swoim zasłoniło cieniem;
  Widzę łzy z oczu, a wzdychania częste,
  10
  Uważam i mam litość nad stworzeniem
  Płci mojej, ledwie wraz z nimi nie kwilę,
  Nie wiedząc, że to płaczą krokodyle.
  Że jak smok siedzi na łańcuchu w domu,
  15
  Nic nie dba, bym się czem miała zabawić,
  Sługi nie pytaj, zagrać nie masz komu,
  Ani takiego, żeby mnie zrozumiał
  W mądrych dyskursach rezonować[4] umiał.
  Jakże tu mięszkać[5] z takim domatorem,
  20
  Co tylko wołom karmnym krzyżów maca,
  Zboże na targi wyprawuje worem,
  Prostych to osób z taką zrzędą praca;
  Kawy w mym domu nie znajdzie trzech ziarnek,
  Piwa mi z serem zagrzać każe garnek.
  25
  Druga głos bierze: ach! miła sąsiadko
  Więcej ja cierpię z moim skąpcem męki,
  Kaszki na wieczór nagotuje rzadko,
  Kluczy z zapasa nie da mi do ręki;
  Muszek, wstąg, szpilek z marsem[6] kiedy kupi,
  30
  Jak z nim żyć, kiedy i skąpy, i głupi.
  Od trzeciej skarga zachodzi osoby
  Mówiąc: fraszka to, godna śmiechu sprawa;
  Mnie by zapłakać gdy nie znam co roby[7],
  Sejmów nie widzę, nie wiem gdzie Warszawa,
  35
  Choćby mi boków naszturkano w ciżbie
  Bylem z raz była w Senatorskiej[8] izbie.
  Nie wiem co jest bal, assamble[9], reduty[10],
  Mój mnie jegomość osadził przy kurach:
  Paź do ogona ma łatane buty,
  40
  O blondynowych[11] nie chce garniturach
  Wiedzieć, żebym je mieć mogła na modę;
  Otoż z tych racyi z gapiem się rozwiodę.
  Czwarta z westchnieniem rzecze: ja się cieszę
  Żem nie ja tylko sama nieszczęśliwa;
  45
  Mój Borys nie chciał sprawić mi bekieszę[12],
  Takiej jak teraz modny wiek zażywa,
  Aksamit ponso podszyty marmurkiem
  Po szwach z masyfu bramowano sznurkiem.
  Sukna mi kupił miasto[13] aksamitu,
  50
  Szlamy wytarte z lamusu sprowadził,
  Na to u żyda[14] zaciągnął kredytu,
  Mnie przy gałganach z kuśnierzem zasadził;
  Zważcież, jeżeli nie mam się czem smucić,
  Z tak słusznych przyczyn prostaka porzucić.
  55
  Ostatnia mówi: jam się w wachlarzyku
  Pięknym kochała, gdzie miniatura
  Postać Kupida niby w ołtarzyku
  Wstawiła, co mu dać mogła natura,
  Wszystko wyraźne, w tak subtelnej sztuce
  60
  Było, a resztę dla żalu ukrócę.
  Mój Satyr wziąwszy wachlarz w grube ręce,
  Jak jął wachlować niby kowal miechem,
  Nie uważając na członki chłopięce,
  Rozumiał, że to z pachołkiem Wojciechem,
  65
  Za pasy chodzi, złamał kość słoniową;
  Rura za rurę osądził wołową.
  Ja pełna będąc cholery[15] i żalu,
  Odjeżdżam z domu porzuciwszy dzieci,
  Na pożegnaniu powiem mu: brutalu,
  70
  Już z tobą żyję rok dziesiąty trzeci,
  Dłużej nie myślę, intencyi nie kryję,
  Wiedz, w jakiej cenie są galanterye.
  Dłużej nie mogąc słuchać rzeczy podłych,
  Zatulam uszy, a zaciskam zęby,
  75
  Uchodzę od tych piąciu[16] Dam rozwiodłych,
  Aby mi słowo nie wypadło z gęby,
  Powiedzieć prawdę, że nie masz racyi
  Ni do rozwodu, ni separacyi.
  Milczałam dotąd, chcąc sekret zachować
  80
  Dla wstydu, żem też i ja białogłowa;
  Odtąd zaczynam mężatki rachować,
  Zamiast pięć panien głupich, co je zowią
  W Ewangelij, że w lampach nie miały
  Oleju, od drzwi precz odejść musiały.
  85
  Ślub, Przysięga, Bóg, RozstaniePrędzej bym pannom niewiadomym rzeczy
  Błąd darowała niżeli zamężnym,
  Które gdy stuła ślubem ubezpieczy,
  I stan ich węzłem zadziergnie[17] potężnym,
  Pomocą Boga wraz świętych wezwaniem
  90
  Wolą utwierdzi, iść za swoim zdaniem.
  Jest to żart z Bogiem, z Świętymi igraszka,
  Ołtarz podobno u nich Gdańskim Biurem[18];
  Przysięgać jawnie, bagatela, fraszka,
  Ufając, że się pięknych pereł sznurem
  95
  W zastaw złożonym, wyplątają[19] z węzła:
  Ciałoć[20] swobodne, lecz dusza uwięzła.
  Sumienie, Robak, Przysięga, ZdradaWiem, że niejednej w sumieniu zawierci
  Robak, choć go chce umorzyć sposoby:
  Nie opuszczę cię aż do samej śmierci;
  100
  Opuszcza snadno[21] dla podłej osoby:
  Przymierze z Stwórcą dla stworzenia łamie,
  Idź precz Antoni, żyj ze mną Adamie.
  Jeźli[22] dla racyi wyżej wyrażonych
  Kochane panie szukacie rozwodu,
  105
  Nie miejcie za złe, że was rozpuszczonych
  W swywoli sądzę; Polskiemu[23] narodu[24]
  Krzywdę czynicie, z siebie śmiechy, żarty;
  Honor wasz płacze, że goły, wytarty.
  Czy słuszna? żeby Rzym, Nuncyaturę[25],
  110
  Konsystorz[26] kłócić niegodziwą sprawą:
  Bóg dobry, iże piorunową chmurę
  Nie ześle, w piekło nie wyprawi nawą[27].
  Przyjdzie kres, kiedy z życiem was rozwiedzie,
  Będzie wiedziała każda, dokąd jedzie.
  115
  Żałują wielu, żałuję też i ja
  Pasterzów naszych zacnych i pobożnych
  Że się o uszy niewinne obija
  Echo zgorszenia w materyach różnych.
  Radziemy zażyć sztuki Ulissesa
  120
  Być głuchym, mijać Syren interesa[28].

  Przypisy

  [1]

  na darniu — dziś: na darni. [przypis edytorski]

  [2]

  w figurę kanapy — w kształcie kanapy. [przypis edytorski]

  [3]

  liście mnie (…) zasłoniło — tu: listowie. [przypis edytorski]

  [4]

  rezonować — wypowiadać się elokwentnie, rozprawiać śmiało, krytycznie przedstawiać swoje zdanie; moralizować, mądrzyć się. [przypis edytorski]

  [5]

  mięszkać (daw.) — dziś popr.: mieszkać. [przypis edytorski]

  [6]

  z marsem — ze srogą miną. [przypis edytorski]

  [7]

  rob — robron; szeroka suknia balowa popularna w XVIII w. [przypis edytorski]

  [8]

  Senatorskiej izbie — dziś popr. małą literą: senatorskiej. [przypis edytorski]

  [9]

  assamble (z fr.) — spotkania towarzyskie. [przypis edytorski]

  [10]

  reduta (daw.) — zabawa towarzyska, łącząca bal (często maskowy) oraz grę w karty dla panów i plotki oraz swatanie par dla pań. [przypis edytorski]

  [11]

  blondynowy — wykonany z blondyny, tj. koronki klockowej z surowego jedwabiu. [przypis edytorski]

  [12]

  bekiesza — rodzaj długiego płaszcza podszytego futrem, szamerowanego i zapinanego na pętlice z ozdobnego sznura. [przypis edytorski]

  [13]

  miasto (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]

  [14]

  żyd — wyznawca judaizmu. [przypis edytorski]

  [15]

  cholera — tu: gniew, wściekłość. [przypis edytorski]

  [16]

  piąciu (daw.) — dziś popr. D.lm: pięciu. [przypis edytorski]

  [17]

  zadziergnąć — dziś popr.: zadzierzgnąć. [przypis edytorski]

  [18]

  gdańskie biuro — biuro handlowe, kupieckie; Gdańsk był głównym ośrodkiem handlu zbożem i in. surowcami eksportowanymi z Rzeczypospolitej, siedzibą kupców pośredniczących w tym handlu. [przypis edytorski]

  [19]

  wyplątają — dziś popr.: wyplączą. [przypis edytorski]

  [20]

  ciałoć — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -ci, skróconą do -ć. [przypis edytorski]

  [21]

  snadno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]

  [22]

  jeźli — dziś: jeśli. [przypis edytorski]

  [23]

  Polskiemu — dziś popr. małą literą: polskiemu. [przypis edytorski]

  [24]

  narodu — dziś popr. C.lp: narodowi. [przypis edytorski]

  [25]

  nuncjatura — przedstawicielstwo dyplomatyczne Watykanu. [przypis edytorski]

  [26]

  konsystorz (łac. consistorium: zgromadzenie) — daw. w kościele katolickim zgromadzenie doradców biskupa (kurii biskupiej) zbierające się pod przewodnictwem biskupa dla rozstrzygania spraw administracyjno-sądowniczych. [przypis edytorski]

  [27]

  nawa (daw., z łac.) — statek, okręt; por. nawigacja. [przypis edytorski]

  [28]

  interesa — dziś popr. M.lm: interesy. [przypis edytorski]

  x