Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Burza: 1
  3. Grzech: 1
  4. Kara: 1
  5. Natura: 1
  6. Obraz świata: 1
  7. Piorun: 1
  8. Strach: 1

  Uwspółcześnienie: nie posłuszne -> nieposłuszne. Zmiana: panie -> Panie.

  Elżbieta DrużbackaWiersze światoweReskrypt[1] pewnemu poecie bojącemu się grzmotów i zabicia od piorunów, że grzesznik

  1

  Bóg, Piorun, Burza, Kara, Grzech, Strach, Natura, Obraz świataMocny Bóg, to jest pewna, w piorunie i grzmocie;

  Uznaj grzeszniku winę, wszakże idzie o cie[2].

  Cóż za sposób w bojaźni nagłego karania,

  Żal, wstyd szczery występków, do nich niewracania.

  5

  A gdy się w taką zbroję winowajco stroisz,

  Czegóż grzmotów, błyskania, piorunów się boisz?

  Chyba że po skończonej burzy, wichrze, strachu

  Masz wolą[3] grzech przytulić do twojego gmachu.

  Wiem, że Bóg sprawiedliwy, w doskonałych rządach

  10

  Równe w nim miłosierdzie; lub w ukrytych sądach.

  Czemuż ja? czemuż i ty? czemu w piekle na dnie

  Świat nie osiadł dla grzechu, kto tę skrytość zgadnie.

  Truchlał Mojżesz na brzmiące ust Bozkich[4] odgłosy

  Krzak widząc, rozzuwa się, w róg powstają włosy.

  15

  Rzecze z strachu: już więcej nie mów do mnie Panie,

  Bo umrę, i włosów mi na głowie nie stanie.

  Aż ach? jak pożyteczny ten głos, ta rozmowa

  Gdy Mojżesz przykazanie na tablicy chowa.

  I przynosi ludowi pełnemu rozpusty,

  20

  Letkie[5] jarzmo do pracy, a wieczne odpusty.

  Więc Bóg jak ojciec dzieci nieposłuszne gromi,

  Często zły nałóg, niewstyd[6], grzmotami uskromi.

  I chociaż zagniewany, chociaż się zamierzy

  Mija przecie grzesznika, w suchy dąb uderzy.

  Przypisy

  [1]

  reskrypt — pisemna odpowiedź. [przypis edytorski]

  [2]

  o cie — o cię; o ciebie. [przypis edytorski]

  [3]

  masz wolą (daw.) — masz wolę; chcesz. [przypis edytorski]

  [4]

  Bozki — dziś popr. forma ubezdźwięczniona: boski. [przypis edytorski]

  [5]

  letki — dziś popr.: lekki. [przypis edytorski]

  [6]

  niewstyd — bezwstyd. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...