TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Dama: 1 2
  2. Moda: 1
  3. Pies: 1 2
  4. Przyjaźń: 1
  5. Religia: 1
  6. Wiara: 1

  Uwspółcześnienia:obrużce -> obróżce; łużka -> łóżka; niemając -> nie mając, ktoby -> kto by, cobym -> co bym, naczym -> na czym; niemasz -> nie masz;

  Elżbieta DrużbackaWiersze światoweNa kompanią Franc-Massonów dla Kawalerów, i na kompanią de Mops dla Dam

  1

  ModaZa mego wieku dwie kompanij weszło

  Z ostatnią modą do Polski z Paryża;

  Już tyle czasów temu lichu przeszło,

  Czy świat do końca bliskiego się zniża.

  5

  Franc-masson znaczy wolnego mularza

  Jak mur mocnego w sekcie sekretarza.

  Pies, Dama, PrzyjaźńNie wiem zkąd[1] Jejmość jakaś zaszła modna

  Przywiózłszy z sobą mopsa na obróżce;

  Znać społeczności z ludźmi będąc głodna,

  10

  Kładzie przy sobie wierność na poduszce,

  Zachęca w order kompanij mopsa

  Nie mając człeka, przypyta się do psa.

  Kto by mię spytał: co bym z dwojga tego

  Obrać myśliła, psa czy Franc-massona?

  15

  Wolę człowieka zawsze chociaż złego,

  Wszak ludziom z ludźmi żyć rzecz przyrodzona;

  Każdy to przyzna, nie masz myśleć na czym,

  Że głupia liga z rodzajem sobaczym[2].

  Religia, WiaraChociaż Franc-masson wyklęty z ambony

  20

  Przecie za upór jego nikt nie ręczy,

  Że od kościoła będąc odrzucony

  Już go czart żywcem z potępionym dręczy.

  Nie tak skwapliwy Bóg na kary nasze

  Zbawi mularza, jak fartuch odpasze.

  25

  Szaweł kościoła prześladowca główny

  Chce go rozrzucić i do szczętu zburzyć;

  Wojuje z Bogiem, jakby mu był równy,

  Myśli owieczki z owczarnie wykurzyć.

  Cóż mu Bóg za to? z dobroci dowodów

  30

  Czyni go jeszcze doktorem narodów.

  I tak niech będzie zmiennik apostata,

  Przecie on człowiek z nieśmiertelną duszą;

  Niechaj się z Lutrem, z Kalwinem pobrata,

  Często go mocne skrupuły ususzą:

  35

  Myśli nieborak kontrakt czynić z jutrem,

  Jakby się rozstać z Kalwinem i Lutrem.

  Franc-masson przyjaźń w sekcie zachowuje

  I miłość świadczy nad swym towarzyszem;

  Wspomódz[3] bliźniego tak się obliguje[4],

  40

  Jeden drugiego nie cierpieć hołyszem[5].

  Pies, DamaNie lepszaż przyjaźń z takim kameratem,

  Niż dla wierności dać się zwać psu bratem?

  Bo w tem stworzeniu ni dusza, ni sekta

  Miejsca nie znajdzie, podły gust niewieści

  45

  U której takie psy mają respekta[6],

  Że go całuje, na kolanach pieści:

  Przy tych karessach[7] smrodliwie oddycha

  Czy to mops młody, czy stara mopsicha.

  Jeźli[8] za wierność psa kładziesz przy sobie

  50

  Na aksamitnem wezgłowiu u łóżka;

  Ja cię przestrzegam z affektu[9] ku tobie,

  Że śmiele przyjdzie twój domowy służka,

  Przekupi wierność, mops na mięso łasy,

  Przyniósłszy z sobą kawałek kiełbasy.

  Przypisy

  [1]

  zkąd — dziś ubezdźwięcznione: skąd. [przypis edytorski]

  [2]

  sobaczy (z ros.) — psi. [przypis edytorski]

  [3]

  wspomódz — dziś popr.: wspomóc. [przypis edytorski]

  [4]

  obligować się — zobowiązywać się. [przypis edytorski]

  [5]

  jeden drugiego nie cierpieć hołyszem — nie tolerować, by drugi był biedakiem. [przypis edytorski]

  [6]

  respekta — szacunek, względy. [przypis edytorski]

  [7]

  karessy — karesy; pieszczoty, czułości. [przypis edytorski]

  [8]

  jeźli — dziś popr.: jeśli. [przypis edytorski]

  [9]

  affekt — tu: uczucie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...