Spis treści

   Elżbieta DrużbackaWiersze światoweSiostra Bratu posyłająca książkę listów Dam Greckich

   1

   Damy ci Greckie[1] posyłam tym czasem,

   Kochany Bracie, dla twojej zabawy;

   Kiedy od Polek uchodzisz nawiasem,

   Bądź na Grekinie przynajmniej łaskawy.

   5

   Aczej ci dadzą sposób oczywisty

   Kochać się z bliska, kochać się przez listy.

   Jeźlić[2] z tych która do gustu przypadnie,

   Wolno ją będzie akceptować, pieścić;

   Panu swej woli wszystko czynić snadnie,

   10

   Byle się mogła w twym rodzie pomieścić.

   Ja sobie życzę, i nie zbłądzę głową,

   Mieć amazonkę, od pola bratową.

   Przypisy

   [1]

   Greckie — dziś popr. małą literą: greckie. [przypis edytorski]

   [2]

   jeźli — dziś popr. forma ubezdźwięczniona: jeśli; jeźlić: skrócone od: jeźli ci (jeśli ci). [przypis edytorski]

   Zamknij
   Proszę czekać…