Spis treści

  1. Dar: 1
  2. Grzeczność: 1
  3. Polowanie: 1
  4. Zapach: 1

  Elżbieta DrużbackaWiersze światoweNa Bobra złapanego w sieci od[1] pewnego łowczego, którym sąsiadów utraktował

  1

  Polowanie, Dar, Grzeczność, ZapachRaz, gdy łowczemu przypadła myśl dobra

  Rozstawić sieci na leśnego zwierza,

  Przypadkiem jakimś, widzi w siatce bobra,

  Co go natura bardziej do więcierza

  5

  Napędzić miała jak stworzenie wodne.

  Bóbr w kniei są to rzeczy dziwu godne.

  Łowczy jak ludzki, dzieli się z sąsiedztwem

  Częściami z bobra, by go z nim zażyli;

  Przyznają wszyscy, że szczęścia łowiectwem

  10

  Bardziej niż bobrem gust swój nasycili,

  Biorąc z łowczego łaski specyały[2],

  Z których odorem napełnion dom cały.

  Posłał dla młodej pani ogon spory,

  Dla starej jakieś w papierze rupieci;

  15

  Te przeraźliwe zrobiły fetory,

  Skutek bobrowy w nos, w garło[3] zaleci;

  Dotknieniem owych śmierdzących kawalców[4],

  Trudno tabaki zażyć trzy dni z palców.

  Spyta się pani posłańca ciekawie:

  20

  Coś mi to przywiózł? on o strojach plecie:

  Ta mowi[5]: dawno strojem się nie bawię,

  Bom stara; a ten stroje chwali przecie.

  Na koniec rzecze: ja o to nie stoję[6],

  Komuś dał ogon, oddajże i stroje[7].

  Przypisy

  [1]

  od (daw.) — tu: przez. [przypis edytorski]

  [2]

  specyał — dziś: specjał; rarytas, rzecz wyborna. [przypis edytorski]

  [3]

  garło — dziś popr.: gardło. [przypis edytorski]

  [4]

  kawalec — kawałek; szczątek, fragment. [przypis edytorski]

  [5]

  mowić — dziś: mówić. [przypis edytorski]

  [6]

  nie stać o coś — nie dbać o coś. [przypis edytorski]

  [7]

  stroje — tu: futro. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…