Spis treści

  1. Miłość: 1
  2. Samolubstwo: 1
  3. Walka: 1

  Uwspółcześnienia: stolowym -> stalowym; wziąść -> wziąć; pruchnie -> próchnie; w padnie -> wpadnie. Zmodernizowano interpunkcję.

  Elżbieta DrużbackaWiersze światoweNa piękność Narcyssa, uciekającego od miłości Nimfy Echo nazwane

  1

  Miłość, Walka, SamolubstwoDarmo zaczynasz wojnę z miłością, Narcyssie,

  Darmo się z nią potykasz[1] w stalowym kiryssie[2],

  Darmo ufasz w orężu, w trójgraniastą szpadę,

  Gdyć nagie dziecko wziąć ją potrafi przez zdradę;

  5

  Wnet jedna strzałka

  Zwojuje śmiałka.

  Uciekaj w skały, puszcze, w knieje, lasy ciemne,

  Uznasz, że w twem myślistwie uciechy daremne;

  Pójdzie miłość za tobą i tam ci dokuczy,

  10

  Zganić pychę, jak jej masz hołdować, nauczy.

  Porzuć zwierzynę,

  Kochaj dziewczynę.

  Pokaż mi Bohatyra, którego w tem męztwie[3]

  By nad nim miłość tryumf nie wzięła w zwycięztwie[4].

  15

  Każda broń z twardej stali wykowana[5] pryśnie,

  Przez pancerze, szyszaki, snadno[6] się przeciśnie.

  Marsa roboty

  Zmieni w zaloty.

  Przez mury, bramy, szańce, przez okopy, mosty,

  20

  Miłość ma wolny przystęp i gościniec prosty.

  Jeszcze taka forteca w naturze nie była,

  Której by miłość swoją sztuką nie dobyła.

  Architekt za nic

  Uchodzi z granic.

  25

  W głuchych jaskiniach znajdzie miłość Eremitę[7],

  Zapuści w zimny krzemień, w iskrze ognie skryte,

  I ten, co go dopiero trącano krzesiwem,

  Staje się rozgorzałem w płomieniu łuczywem.

  Aż kości święte

  30

  W popiół rozdęte.

  Kryje się miłość rada w spuszczone kaptury,

  Gdzie chcąc być niepoznana, w skromności postury

  Przybiera swoję[8] postać, wnet jak się rozrucha[9]

  Podnieść radzi kaptura i pocieszyć ducha;

  35

  Pozwoli oku

  Zarwać widoku.

  Darmo Westalskie panny[10] wota czynią mocne

  Odprawiać pilne straże i dzienne, i nocne;

  Bo gdy sen naturalny, której zpląta[11] oczy,

  40

  Z bliskiego ognia często rada iskra skoczy,

  Aż łamie wiarę

  Gani ofiarę.

  Miłość śliczne purpury, co je wstyd farbuje

  I czym się czystość zdobi, tak zmaże, zgluzuie,

  45

  Że potem żaden malarz glansu ni poloru,

  Nie potrafi przywrócić własności koloru;

  Opełzły farby

  Bo w wstydzie karby.

  Bywa miłość w ogródku obwiedzionym płotem

  50

  Złotej ligi małżeńskiej, choć jej to nic po tem,

  Bozkie psować wyroki; lecz ta gospodyni

  W gruntownym ogrodzeniu skryte dziury czyni,

  Zkąd[12] wielkie szkody

  W jarzynie młody[13].

  55

  Rozgrzeje miłość i tych, co je wiek zgrzybiały

  Z ciepła naturalnego odmienił w śnieg biały,

  Trudnej dokaże sztuki, jeźli[14] w zgniłym próchnie

  Ognia mniej, dymu więcej znajdzie, gdy weń dmuchnie;

  Bies się ucieszy

  60

  Gdy stary zgrzeszy.

  Otoż masz jawny dowód Narcyssie zuchwały,

  Że miłości w daninie hołduje świat cały;

  Czują ludzie, czuje zwierz, czuje to co żyje,

  Moc pani, z której władzy nikt się nie wybije.

  65

  Porzuć upory

  Zażyi[15] pokory.

  Idź tam życzę, gdzie Echo swym cię prosi głosem,

  Często instynkt prowadzi za fortuny losem

  Tych, co za wolą nieba i za ludzką radą

  70

  Chodzą i swego szczęścia w nich nadzieję kładą;

  Kto się tak rządzi

  Nigdy nie zbłądzi.

  Lecz kto zuchwale stąpa, górą nosi oczy,

  Wpadnie w dół lub się w wodzie głębokiej omoczy,

  75

  Jak Narcyss wzgardził Nimfę, a do źródła kwapił,

  Z łez własnych trunku zażył i śmierci się napił.

  Zkończył[16] ze wstydem

  Wojnę z Kupidem.

  Przypisy

  [1]

  potykać się — walczyć, stawać do pojedynku. [przypis edytorski]

  [2]

  kirys — pancerz chroniący tułów; tu w pisowni starop. z podwojonym s. [przypis edytorski]

  [3]

  męztwie — dziś popr. forma ubezdźwięczniona: męstwie. [przypis edytorski]

  [4]

  zwycięztwie — dziś popr. forma ubezdźwięczniona: zwycięstwie. [przypis edytorski]

  [5]

  wykowany (daw.) — wykuty; por. kowal. [przypis edytorski]

  [6]

  snadno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]

  [7]

  eremita — pustelnik. [przypis edytorski]

  [8]

  swoję — dziś popr.: swoją. [przypis edytorski]

  [9]

  rozruchać się — dziś popr.: rozruszać się; por. ruch. [przypis edytorski]

  [10]

  westalskie panny — westalki; dziewice-kapłanki bogini Westy. [przypis edytorski]

  [11]

  zpląta — dziś popr.: splącze. [przypis edytorski]

  [12]

  zkąd — dziś popr. forma ubezdźwięczniona: skąd. [przypis edytorski]

  [13]

  w (…) młody — dziś popr.: w młodej. [przypis edytorski]

  [14]

  jeźli — dziś popr. forma ubezdźwięczniona: jeśli. [przypis edytorski]

  [15]

  zażyi — dziś popr.: zażyj. [przypis edytorski]

  [16]

  zkończył — dziś popr. forma ubezdźwięczniona: skończył. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…