Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Adam Mickiewicz, Ballady i romanse, Świteź
Świtezianka → ← Romantyczność

Spis treści

  1. Anioł: 1
  2. Bóg: 1 2 3
  3. Córka: 1
  4. Czary: 1
  5. Dziewictwo: 1
  6. Ksiądz: 1
  7. Miasto: 1 2 3
  8. Przywódca: 1
  9. Religia: 1 2
  10. Rośliny: 1
  11. Samobójstwo: 1
  12. Walka: 1
  13. Woda: 1
  14. Wojna: 1
  15. Żołnierz: 1

  Adam MickiewiczBallady i romanseŚwiteź

  Do Michała Wereszczaki

  1
  WodaKtokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie,
  Do Płużyn ciemnego boru
  Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
  By się przypatrzyć jezioru.
  5
  Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
  W wielkiego kształcie obwodu,
  Gęstą po bokach puszczą oczerniona,
  A gładka jak szyba lodu.
  Jeżeli nocną przybliżysz się dobą
  10
  I zwrócisz ku wodom lice:
  Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą
  I dwa obaczysz księżyce.
  Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy
  Pod niebo idzie równina,
  15
  Czyli też niebo swoje szklanne stropy
  Aż do nóg twoich ugina;
  Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga,
  Dna nie odróżnia od szczytu:
  Zdajesz się wisieć w środku niebokręga,
  20
  W jakiejś otchłani błękitu.
  Tak w noc, pogodna jeśli służy pora,
  Wzrok się przyjemnie ułudzi…
  CzaryLecz, żeby w nocy jechać do jeziora,
  Trzeba być najśmielszym z ludzi.
  25
  Bo jakie szatan wyprawia tam harce!
  Jakie się larwy[1] szamocą!
  Drżę cały, kiedy bają o tém starce,
  I strach wspominać przed nocą.
  Nieraz śród wody gwar jakoby w mieście,
  30
  Ogień i dym bucha gęsty,
  I zgiełk walczących i wrzaski niewieście
  I dzwonów gwałt i zbrój chrzęsty.
  Nagle dym spada, hałas się uśmierza,
  Na brzegach tylko szum jodły,
  35
  W wodach gadanie cichego pacierza,
  I dziewic żałośne modły.
  Co to ma znaczyć? różni różnie plotą:
  Cóż, kiedy nie był nikt na dnie;
  Biegają wieści pomiędzy prostotą,
  40
  Lecz któż z nich prawdę odgadnie?
  Pan na Płużynach, którego pradziady
  Były Świtezi dziedzice,
  Z dawna przemyślał i zasięgał rady,
  Jak te zbadać tajemnice.
  45
  Kazał przybory w bliskiem robić mieście,
  I wielkie sypał wydatki:
  Związano niewód, głęboki stóp dwieście,
  Budują czółny i statki.
  Ksiądz, ReligiaJa ostrzegałem: że w tak wielkiem dziele
  50
  Dobrze, kto z Bogiem poczyna;
  Dano więc na mszę w niejednym kościele,
  I ksiądz przyjechał z Cyryna[2].
  Stanął na brzegu, ubrał się w ornaty,
  Przeżegnał, pracę pokropił;
  55
  Pan daje hasło: odbijają baty[3],
  Niewód się z szumem zatopił.
  Topi się, pławki[4] na dół z sobą spycha,
  Tak przepaść wody głęboka;
  Prężą się liny, niewód idzie z cicha,
  60
  Pewnie nie złowią ni oka[5].
  Na brzeg oboje wyjęto już skrzydło,
  Ciągną ostatek więcierzy:
  Powiemże jakie złowiono straszydło?
  Choć powiem, nikt nie uwierzy.
  65
  Powiem jednakże. Nie straszydło wcale,
  Żywa kobieta w niewodzie,
  Twarz miała jasną, usta jak korale,
  Włos biały skąpany w wodzie.
  Do brzegu dąży. A gdy jedni z trwogi
  70
  Na miejscu stanęli głazem,
  Drudzy zwracają ku ucieczce nogi,
  Łagodnym rzecze wyrazem:
  „Młodzieńcy! wiecie, że tutaj bezkarnie
  Dotąd nikt statku nie spuści:
  75
  Każdego śmiałka jezioro zagarnie
  Do nieprzebrnionych czeluści.
  I ty, zuchwały, i twoja gromada
  Wraz byście poszli w głębinie[6]:
  Lecz, że to kraj był twojego pradziada,
  80
  Że w tobie nasza krew płynie;
  Bóg, ReligiaChoć godna kary jest ciekawość pusta,
  Lecz, żeście z Bogiem poczęli,
  Bóg wam przez moje opowiada usta,
  Dzieje tej cudnej topieli.
  85
  MiastoNa miejscach, które dziś piaskiem zaniosło,
  Gdzie car[7] i trzcina zarasta,
  Po których teraz wasze biega wiosło,
  Stał okrąg pięknego miasta.
  Świteź, i w sławne orężem ramiona
  90
  I w kraśne twarze bogata,
  Niegdyś od książąt Tuhanów[8] rządzona,
  Kwitnęła przez długie lata.
  Nie ćmił widoku ten ostęp ponury:
  Przez żyzne wskroś okolice
  95
  Przywódca, Wojna, ŻołnierzWidać stąd było Nowogródzkie mury,
  Litwy naówczas stolicę.
  Raz niespodzianie obiegł tam Mendoga
  Potężnem wojskiem car z Rusi;
  Na całą Litwę wielka padła trwoga,
  100
  Że Mendog poddać się musi.
  Nim ściągnął wojsko z odległej granicy,
  Do ojca mego napisze:
  — »Tuhanie! w tobie obrona stolicy,
  Śpiesz, zwołaj twe towarzysze«. —
  105
  Skoro przeczytał Tuhan list książęcy
  I wydał rozkaz do wojny,
  Stanęło zaraz mężów pięć tysięcy,
  A każdy konny i zbrojny.
  Uderzą w trąby, rusza młódź, już w bramie
  110
  Błyska Tuhana proporzec,
  Lecz Tuhan stanie i ręce załamie,
  I znowu jedzie na dworzec.
  I mówi do mnie: — »Jaż własnych mieszkańców
  Dla obcej zgubię odsieczy?
  115
  Wszak wiesz, że Świteź nie ma innych szańców,
  Prócz naszych piersi i mieczy.
  Anioł, Bóg, Córka, MiastoJeśli rozdzielę szczupłe wojsko moje,
  Krewnemu nie dam obrony;
  A jeśli wszyscy pociągniem na boje,
  120
  Jak będą córy i żony?«
  — Ojcze, odpowiem, lękasz się niewcześnie,
  Idź, kędy sława cię woła,
  Bóg nas obroni: dziś nad miastem we śnie,
  Widziałam jego anioła.
  125
  Okrążył Świteź miecza błyskawicą,
  I nakrył złotemi pióry,
  I rzekł mi: póki męże za granicą,
  Ja bronię żony i córy. —
  Miasto, WalkaUsłuchał Tuhan, i za wojskiem goni;
  130
  Lecz gdy noc spada ponura,
  Słychać gwar z dala, szczęk i tętent koni,
  I zewsząd straszny wrzask: ura!
  Zagrzmią tarany, padły bram ostatki,
  Zewsząd pocisków grad leci,
  135
  Biegą na dworzec starce, nędzne matki,
  Dziewice i drobne dzieci.
  »Gwałtu! wołają, zamykajcie bramę,
  Tuż, tuż, za nami Ruś wali.
  Ach! zgińmy lepiej, zabijmy się same,
  140
  Śmierć nas od hańby ocali«.
  Bóg, SamobójstwoNatychmiast wściekłość bierze miejsce strachu;
  Miecą bogactwa na stosy,
  Przynoszą żagwie i płomień do gmachu,
  I krzyczą strasznemi głosy:
  145
  »Przeklęty będzie, kto się nie dobije!«
  Broniłam, lecz próżny opór:
  Klęczą, na progach wyciągają szyje,
  A drugie przynoszą topór.
  Gotowa zbrodnia… Czyli wezwać hordy
  150
  I podłe przyjąć kajdany,
  Czy bezbożnemi wytępić się mordy?…
  Panie, zawołam, nad pany:
  Jeśli nie możem ujść nieprzyjaciela,
  O śmierć błagamy u Ciebie,
  155
  Niechaj nas lepiej Twój piorun wystrzela,
  Lub żywych ziemia pogrzebie!
  Wtem, jakaś białość nagle mnie otoczy,
  Dzień zda się spędzać noc ciemną:
  Spuszczam ku ziemi przerażone oczy…
  160
  Już ziemi nie ma pode mną!…
  DziewictwoRoślinyTakeśmy uszły zhańbienia i rzezi.
  Widzisz to ziele dokoła,
  To są małżonki i córki Świtezi,
  Które Bóg przemienił w zioła.
  165
  Białawem kwieciem, jak białe motylki,
  Unoszą się nad topielą;
  List[9] ich zielony, jak jodłowe szpilki,
  Kiedy je śniegi pobielą.
  Za życia cnoty niewinnej obrazy,
  170
  Jej barwę mają po zgonie,
  W ukryciu żyją i nie cierpią skazy,
  Śmiertelne nie tkną ich dłonie.
  Doświadczył tego car i ruska zgraja,
  Gdy piękne ujrzawszy kwiecie,
  175
  Ten rwie i szyszak stalony umaja,
  Ten wianki na skronie plecie:
  Kto tylko ściągnął do głębini ramie,
  Tak straszna jest kwiatów władza,
  Że go natychmiast choroba wyłamie,
  180
  I śmierć gwałtowna ugadza.
  Choć czas te dzieje wymazał z pamięci,
  Pozostał sam odgłos kary,
  Dotąd w swych baśniach prostota go święci,
  I kwiaty nazywa Cary”. —
  185
  To mówiąc, pani z wolna się oddala,
  Topią się statki i sieci,
  Szum słychać w puszczy, poburzona fala
  Z łoskotem na brzegi leci.
  Jezioro do dna pękło na kształt rowu,
  190
  Lecz próżno za nią wzrok goni,
  Wpadła i falą nakryła się znowu,
  I więcej nie słychać o niéj.

  Przypisy

  [1]

  larwy — straszydła. [przypis redakcyjny]

  [2]

  Cyryn — miasteczko w Nowogródzkiem, z kościołem parafialnym. Do parafii cyryńskiej należały Płużyny. [przypis redakcyjny]

  [3]

  baty — czółna. [przypis redakcyjny]

  [4]

  pławki (pławy, pławuki) — kawałki kory przytwierdzane do górnej krawędzi sieci w celu utrzymania jej na wodzie. [przypis redakcyjny]

  [5]

  Pewnie nie złowią ni oka — zwrot ludowy, używany na Białej Rusi i Podolu; oko — waga trzech funtów. [przypis redakcyjny]

  [6]

  głębinia (forma białorus.) — głębina. [przypis redakcyjny]

  [7]

  car — podbiał (ziele). [przypis redakcyjny]

  [8]

  od książąt Tuhanów — aluzja do Tuhanowicz, wsi należącej do Wereszczaków, gdzie przebywała Maryla. [przypis redakcyjny]

  [9]

  List (stpol.) — liść (por.: listopad). [przypis redakcyjny]

  x