Spis treści

  1. Anioł: 1
  2. Bóg: 1 2 3
  3. Córka: 1
  4. Czary: 1
  5. Dziewictwo: 1
  6. Ksiądz: 1
  7. Miasto: 1 2 3
  8. Przywódca: 1
  9. Religia: 1 2
  10. Rośliny: 1
  11. Samobójstwo: 1
  12. Walka: 1
  13. Woda: 1
  14. Wojna: 1
  15. Żołnierz: 1

  Adam MickiewiczBallady i romanseŚwiteź

  Do Michała Wereszczaki

  1

  WodaKtokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie,

  Do Płużyn ciemnego boru

  Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,

  By się przypatrzyć jezioru.

  5

  Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,

  W wielkiego kształcie obwodu,

  Gęstą po bokach puszczą oczerniona,

  A gładka jak szyba lodu.

  Jeżeli nocną przybliżysz się dobą

  10

  I zwrócisz ku wodom lice:

  Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą

  I dwa obaczysz księżyce.

  Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy

  Pod niebo idzie równina,

  15

  Czyli też niebo swoje szklanne stropy

  Aż do nóg twoich ugina;

  Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga,

  Dna nie odróżnia od szczytu:

  Zdajesz się wisieć w środku niebokręga,

  20

  W jakiejś otchłani błękitu.

  Tak w noc, pogodna jeśli służy pora,

  Wzrok się przyjemnie ułudzi…

  CzaryLecz, żeby w nocy jechać do jeziora,

  Trzeba być najśmielszym z ludzi.

  25

  Bo jakie szatan wyprawia tam harce!

  Jakie się larwy[1] szamocą!

  Drżę cały, kiedy bają o tém starce,

  I strach wspominać przed nocą.

  Nieraz śród wody gwar jakoby w mieście,

  30

  Ogień i dym bucha gęsty,

  I zgiełk walczących i wrzaski niewieście

  I dzwonów gwałt i zbrój chrzęsty.

  Nagle dym spada, hałas się uśmierza,

  Na brzegach tylko szum jodły,

  35

  W wodach gadanie cichego pacierza,

  I dziewic żałośne modły.

  Co to ma znaczyć? różni różnie plotą:

  Cóż, kiedy nie był nikt na dnie;

  Biegają wieści pomiędzy prostotą,

  40

  Lecz któż z nich prawdę odgadnie?

  Pan na Płużynach, którego pradziady

  Były Świtezi dziedzice,

  Z dawna przemyślał i zasięgał rady,

  Jak te zbadać tajemnice.

  45

  Kazał przybory w bliskiem robić mieście,

  I wielkie sypał wydatki:

  Związano niewód, głęboki stóp dwieście,

  Budują czółny i statki.

  Ksiądz, ReligiaJa ostrzegałem: że w tak wielkiem dziele

  50

  Dobrze, kto z Bogiem poczyna;

  Dano więc na mszę w niejednym kościele,

  I ksiądz przyjechał z Cyryna[2].

  Stanął na brzegu, ubrał się w ornaty,

  Przeżegnał, pracę pokropił;

  55

  Pan daje hasło: odbijają baty[3],

  Niewód się z szumem zatopił.

  Topi się, pławki[4] na dół z sobą spycha,

  Tak przepaść wody głęboka;

  Prężą się liny, niewód idzie z cicha,

  60

  Pewnie nie złowią ni oka[5].

  Na brzeg oboje wyjęto już skrzydło,

  Ciągną ostatek więcierzy:

  Powiemże jakie złowiono straszydło?

  Choć powiem, nikt nie uwierzy.

  65

  Powiem jednakże. Nie straszydło wcale,

  Żywa kobieta w niewodzie,

  Twarz miała jasną, usta jak korale,

  Włos biały skąpany w wodzie.

  Do brzegu dąży. A gdy jedni z trwogi

  70

  Na miejscu stanęli głazem,

  Drudzy zwracają ku ucieczce nogi,

  Łagodnym rzecze wyrazem:

  „Młodzieńcy! wiecie, że tutaj bezkarnie

  Dotąd nikt statku nie spuści:

  75

  Każdego śmiałka jezioro zagarnie

  Do nieprzebrnionych czeluści.

  I ty, zuchwały, i twoja gromada

  Wraz byście poszli w głębinie[6]:

  Lecz, że to kraj był twojego pradziada,

  80

  Że w tobie nasza krew płynie;

  Bóg, ReligiaChoć godna kary jest ciekawość pusta,

  Lecz, żeście z Bogiem poczęli,

  Bóg wam przez moje opowiada usta,

  Dzieje tej cudnej topieli.

  85

  MiastoNa miejscach, które dziś piaskiem zaniosło,

  Gdzie car[7] i trzcina zarasta,

  Po których teraz wasze biega wiosło,

  Stał okrąg pięknego miasta.

  Świteź, i w sławne orężem ramiona

  90

  I w kraśne twarze bogata,

  Niegdyś od książąt Tuhanów[8] rządzona,

  Kwitnęła przez długie lata.

  Nie ćmił widoku ten ostęp ponury:

  Przez żyzne wskroś okolice

  95

  Przywódca, Wojna, ŻołnierzWidać stąd było Nowogródzkie mury,

  Litwy naówczas stolicę.

  Raz niespodzianie obiegł tam Mendoga

  Potężnem wojskiem car z Rusi;

  Na całą Litwę wielka padła trwoga,

  100

  Że Mendog poddać się musi.

  Nim ściągnął wojsko z odległej granicy,

  Do ojca mego napisze:

  — »Tuhanie! w tobie obrona stolicy,

  Śpiesz, zwołaj twe towarzysze«. —

  105

  Skoro przeczytał Tuhan list książęcy

  I wydał rozkaz do wojny,

  Stanęło zaraz mężów pięć tysięcy,

  A każdy konny i zbrojny.

  Uderzą w trąby, rusza młódź, już w bramie

  110

  Błyska Tuhana proporzec,

  Lecz Tuhan stanie i ręce załamie,

  I znowu jedzie na dworzec.

  I mówi do mnie: — »Jaż własnych mieszkańców

  Dla obcej zgubię odsieczy?

  115

  Wszak wiesz, że Świteź nie ma innych szańców,

  Prócz naszych piersi i mieczy.

  Anioł, Bóg, Córka, MiastoJeśli rozdzielę szczupłe wojsko moje,

  Krewnemu nie dam obrony;

  A jeśli wszyscy pociągniem na boje,

  120

  Jak będą córy i żony?«

  — Ojcze, odpowiem, lękasz się niewcześnie,

  Idź, kędy sława cię woła,

  Bóg nas obroni: dziś nad miastem we śnie,

  Widziałam jego anioła.

  125

  Okrążył Świteź miecza błyskawicą,

  I nakrył złotemi pióry,

  I rzekł mi: póki męże za granicą,

  Ja bronię żony i córy. —

  Miasto, WalkaUsłuchał Tuhan, i za wojskiem goni;

  130

  Lecz gdy noc spada ponura,

  Słychać gwar z dala, szczęk i tętent koni,

  I zewsząd straszny wrzask: ura!

  Zagrzmią tarany, padły bram ostatki,

  Zewsząd pocisków grad leci,

  135

  Biegą na dworzec starce, nędzne matki,

  Dziewice i drobne dzieci.

  »Gwałtu! wołają, zamykajcie bramę,

  Tuż, tuż, za nami Ruś wali.

  Ach! zgińmy lepiej, zabijmy się same,

  140

  Śmierć nas od hańby ocali«.

  Bóg, SamobójstwoNatychmiast wściekłość bierze miejsce strachu;

  Miecą bogactwa na stosy,

  Przynoszą żagwie i płomień do gmachu,

  I krzyczą strasznemi głosy:

  145

  »Przeklęty będzie, kto się nie dobije!«

  Broniłam, lecz próżny opór:

  Klęczą, na progach wyciągają szyje,

  A drugie przynoszą topór.

  Gotowa zbrodnia… Czyli wezwać hordy

  150

  I podłe przyjąć kajdany,

  Czy bezbożnemi wytępić się mordy?…

  Panie, zawołam, nad pany:

  Jeśli nie możem ujść nieprzyjaciela,

  O śmierć błagamy u Ciebie,

  155

  Niechaj nas lepiej Twój piorun wystrzela,

  Lub żywych ziemia pogrzebie!

  Wtem, jakaś białość nagle mnie otoczy,

  Dzień zda się spędzać noc ciemną:

  Spuszczam ku ziemi przerażone oczy…

  160

  Już ziemi nie ma pode mną!…

  DziewictwoRoślinyTakeśmy uszły zhańbienia i rzezi.

  Widzisz to ziele dokoła,

  To są małżonki i córki Świtezi,

  Które Bóg przemienił w zioła.

  165

  Białawem kwieciem, jak białe motylki,

  Unoszą się nad topielą;

  List[9] ich zielony, jak jodłowe szpilki,

  Kiedy je śniegi pobielą.

  Za życia cnoty niewinnej obrazy,

  170

  Jej barwę mają po zgonie,

  W ukryciu żyją i nie cierpią skazy,

  Śmiertelne nie tkną ich dłonie.

  Doświadczył tego car i ruska zgraja,

  Gdy piękne ujrzawszy kwiecie,

  175

  Ten rwie i szyszak stalony umaja,

  Ten wianki na skronie plecie:

  Kto tylko ściągnął do głębini ramie,

  Tak straszna jest kwiatów władza,

  Że go natychmiast choroba wyłamie,

  180

  I śmierć gwałtowna ugadza.

  Choć czas te dzieje wymazał z pamięci,

  Pozostał sam odgłos kary,

  Dotąd w swych baśniach prostota go święci,

  I kwiaty nazywa Cary”. —

  185

  To mówiąc, pani z wolna się oddala,

  Topią się statki i sieci,

  Szum słychać w puszczy, poburzona fala

  Z łoskotem na brzegi leci.

  Jezioro do dna pękło na kształt rowu,

  190

  Lecz próżno za nią wzrok goni,

  Wpadła i falą nakryła się znowu,

  I więcej nie słychać o niéj.

  Przypisy

  [1]

  larwy — straszydła.

  [2]

  Cyryn — miasteczko w Nowogródzkiem, z kościołem parafialnym. Do parafii cyryńskiej należały Płużyny.

  [3]

  baty — czółna.

  [4]

  pławki (pławy, pławuki) — kawałki kory przytwierdzane do górnej krawędzi sieci w celu utrzymania jej na wodzie.

  [5]

  Pewnie nie złowią ni oka — zwrot ludowy, używany na Białej Rusi i Podolu; oko — waga trzech funtów.

  [6]

  głębinia (forma białorus.) — głębina.

  [7]

  car — podbiał (ziele).

  [8]

  od książąt Tuhanów — aluzja do Tuhanowicz, wsi należącej do Wereszczaków, gdzie przebywała Maryla.

  [9]

  List (stpol.) — liść (por.: listopad).

  Zamknij
  Proszę czekać…