Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Józef Czechowicznuta człowieczaze wsi

   1

   tych kijanek[1] tych praczek u potoczka

   kujawiak[2] kujawiaczek

   siwe oczko śpij

   bura burza od boru

   5

   i jak bór dudni piorun

   rzucili na wodę złocisty kij

   pogryzł deszcz widnokręgi niedobry pies

   w glinie zburzył krople rude

   mokra wieś wieczna wieś

   10

   takie dno zielonego świata

   znad wisien[3] czeresien[4] zmyło błękit

   śpij dziecko niezabudek[5]

   no śpij

   w okno patrzysz a pocóż

   15

   to znasz

   niepogoda na uwrociu[6] opłakała trawkę

   mam ja za obrazem grający kij

   mam ja ligawkę[7]

   kujawiak kujawiaczek

   20

   w muzyce śpij

   Przypisy

   [1]

   kijanka — drewniana łopatka służąca dawniej na wsi do prania bielizny. [przypis edytorski]

   [2]

   kujawiak — polski taniec ludowy, popularny w XIX wieku, także muzyka do tego tańca. [przypis edytorski]

   [3]

   wisien (poet.) — wiśni. [przypis edytorski]

   [4]

   czeresien (poet.) — czereśni. [przypis edytorski]

   [5]

   niezabudka (gw.) — niezapominajka. [przypis edytorski]

   [6]

   uwroć — roślina z rodziny gruboszowatych. [przypis edytorski]

   [7]

   ligawka — ludowy instrument dęty, wykonany z wydrążonego pnia. [przypis edytorski]

   Close
   Please wait...