TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj opowiadanie Pawła Sołtysa napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Maria KonopnickaDamnata„Resurexit”

   Niewiasta

   1

   Mówili w Galilei,

   Że wstanie trzeciej zorzy…

   Od żalu, od nadziei,

   Tak serce sobą trwoży,

   5

   Iż stoję tu chwiejąca,

   Jak palma i jak trzcina,

   A wiatr mnie o pierś trąca,

   I głowę mi ugina…

   Jak łań wyszczuta z kniei,

   10

   Tak biegłam z łoża mego…

   Mówili w Galilei,

   Że wstanie dnia trzeciego.

   Zroszone moje włosy

   Wiatr z winnic oto targa.

   15

   W powietrzu słychać głosy,

   To radość w nich, to skarga.

   Lecz w głosów tych zawiei,

   Ach, nie ma, nie ma jego!

   …Mówili w Galilei,

   20

   Ze wstanie dnia trzeciego.

   Głos

   Wiosenny grom! Wiosenny grom!

   Wiosenna błyskawica!

   O, przyjdzie koniec waszym łzom,

   Jest świata obietnica.

   25

   O, przyjdzie koniec waszych trwóg,

   Struchlałe wstaną kości,

   I wrócą się ze swoich dróg,

   Co poszli ztąd w żałości.

   Ten wielki, czarny, smętny grób,

   30

   On wyda z siebie życie.

   Przetrzyma dobę ciężkich prób

   I pęknie na rozświcie.

   I wyjdzie z niego blask i woń

   I duch świeżości pełny,

   35

   I wniebowstępną wzniesie dłoń,

   Na srebrnych chmurek wełny.

   I wyjdzie z niego żywa moc,

   W przejasnej, skrawej bieli

   I skończy się na ziemi noc,

   40

   I dzień się zaweseli.

   I zmilknie płacz i zmilknie jęk,

   Co w niebo z Ramy bije

   I zgłuchnie tych łańcuchów brzęk,

   Co wasze cisną szyje.

   45

   I wyjdzie z niego ognia wiew,

   Jak wichrem świat przewieje,

   Wysuszy łzy, wysuszy krew,

   W pierś waszą tchnie nadzieje.

   I wyjdzie z niego nowy znak

   50

   Braterstwa i pogody.

   I zrównoważy szalę wag,

   Co ważą tu narody.

   I wyjdzie z niego w dół i w zwyż,

   Poranne słońce złote,

   55

   I uczczon będzie, kto swój krzyż

   Niósł cichy na Golgotę.

   I wyjdzie z niego błysk i grom,

   I wstrząśnie świat ten cały…

   Bo nie jest wiecznym żaden dom

   60

   Z tych, co na grobach stały.

   I nie jest wiecznym żaden grób,

   Co w drodze życia leży.

   A ten jest z niebem ziemi ślub,

   A szczęśliw, kto weń wierzy!

   Close
   Please wait...