TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj opowiadanie Pawła Sołtysa napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Maria KonopnickaDamnataNa dzień Zmartwychwstania

   1

   Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Panie!

   Bo nam to trzecie nie wzeszło zaranie,

   Co ponad groby jutrzenki rozściela;

   A jest żywota hasłem i wesela.

   5

   Jeszcze nas zewsząd otacza noc głucha,

   Całun nam więzi i ciała i ducha,

   A przy tej czarnej mogilnej pieczarze,

   Snu wiekowego strzegąc — stoją straże.

   Tyś nam ich jeszcze nie przeraził Chryste,

   10

   Powracający, jak słońce ogniste,

   Jeszcze orężem o pierś naszą wsparty,

   Wróg niespokojne odprawia tu warty.

   Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Boże!

   Bo nam nie błysły cudowne te zorze,

   15

   Co wysrebrzają grobowe kamienie,

   I umęczonym piersiom dają tchnienie.

   Jeszcze się dźwignąć nie może ta głowa,

   Którą nam gałęź zraniła cierniowa;

   Jeszcze do życia nie wznoszą się ręce,

   20

   Przebite gwoźdźmi w krzyżowej swej męce.

   Jeszcze się w gwiazdy nie błysły nam rany,

   Jeszcze się krwawi grzbiet srodze smagany,

   A twarz z ślin wzgardy obeschnąć nie może…

   Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Boże!

   25

   Nad polem naszem słoneczna tarcz złota,

   Którą zczerniałą widziała Golgota,

   Dotąd nam stoi w wiekowym zaćmieniu,

   Dotąd czuć ziemię w przestrachu i drżeniu.

   Nad polem naszem czerwone miesiące,

   30

   Na chmurach leżą, jak sierpy krwawiące,

   A po mogiłach, co jęczą w żałości,

   Zdawna umarłe ruszają się kości.

   Pod błękitami, wśród tego zaćmienia

   Braterstwa ludów i ludów sumienia,

   35

   Tkwi jeszcze krzyż nasz i ziemię przeraża

   Cieniem owego krwawego cmentarza…

   Jeszcze nad nami urąga się tłuszcza,

   Jeszcze nas Bóg nasz i Ojciec opuszcza

   I krzyk zwątpienia słychać i wołanie:

   40

   Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Panie!

   W pragnieniu ducha trucizną pojeni,

   Z sercem, co za cel służyło ościeni,

   Krwi oddajemy i życia ostatek,

   Wśród jęku ziemi i synów i matek.

   45

   A tam o szatę naszą całodzianą

   Los skrwawionemi dłońmi pomiotano

   I rozdzielono to, co było bliźnie,

   I co się jednem czuło w tej ojczyźnie.

   O to się jeszcze targ sprośny odbywa,

   50

   Dłoń krzywdzicieli wyciąga się chciwa,

   Temu po morze i temu po morze…

   Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Boże!

   Jeszcze nie zeszli ci jaśni, ci biali,

   Których dłoń głaz nam grobowy odwali,

   55

   Jeszcze nie zeszedł do naszej ciemnicy

   Duch, który bije jak grom błyskawicy.

   Noc przeminęła, i ciężka, i długa,

   I dzień mogilny przeszedł i noc druga…

   I znowu ranek i znów wielkie cienie,

   60

   A nas jutrzenne nie budzą promienie!

   I smutno wkoło — i ziemia bez ducha

   Tchów wskrzeszających pożąda, a słucha,

   Kiedyż się słońcem wyzłocą otchłanie?…

   Zawcześnie dla nas zmartwychwstałeś Panie!

   Close
   Please wait...