5354 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Epoka: Barok

  1. Alonso jest gorliwym czytelnikiem romansów rycerskich. Po wielu godzinach spędzonych na lekturze postanawia, że on również chciałby przeżyć tak wspaniałą przygodę.

    Bohaterowie przeczytanych książek stają się dla niego wzorami do naśladowania. Postanawia wiec zmienić nazwisko na Don Kiszot, wybiera sobie damę serca, giermka, uznaje karczmę za swój zamek i na koniu wyrusza w świat, by pomagać potrzebującym i zdobywać honoru. Gdy jego przyjaciele dostrzegają, że popadł w obłęd, palą książki, które mogły wywołać w nim takie chęci, ale Don Kiszot już rozpoczyna swoje nowe życie jako błędny rycerz. Przygoda będzie obfitować w wiele interesujących, niebezpiecznych i niezwykłych zdarzeń — niekiedy ze względu na rozbudzoną wyobraźnię głównego bohatera…

    Don Kiszot to najsłynniejsza powieść autorstwa Miguela Cervantesa oraz jedno z najważniejszych dzieł literatury hiszpańskiej. Została wydana po raz pierwszy w 1605 roku. Imię głównego bohatera przeszło do języka potocznego jako określenie osoby tracącej poczucie rzeczywistości w pogoni za wzniosłymi ideami i celami, które chce osiągnąć.

  2. Prowincjałki (fr. Lettres Provinciales) to polemika filozoficzna w formie epistolarnej: pojedynek Pascala z potężnym zakonem jezuitów i spór osobistej, głęboko przeżywanej pobożności oraz interpretacji Pisma i prawd wiary z jednej strony z religią instytucjonalną z drugiej.

    Generalnie więc rzecz aktualna, choć zapewne niełatwa to dziś lektura. Dziś; ponieważ w XVII wieku dzieło to budziło wielkie emocje i zyskało sobie niemałą popularność. Forma listów paryżanina do przyjaciela z prowincji dla współczesnych była atrakcyjna, i to czytelnicy zmienili długi, iście barokowy tytuł nadany przez wydawcę (Listy napisane przez Ludwika de Montalte do przyjaciela-mieszkańca prowincji i do WW.OO. Jezuitów w sprawie nauki o moralności i polityki tych Ojców) na poręczniejszy, pod którym dziś teksty Pascala są znane. Pióro tłumacza, równie lekkie jak autora, i Wstęp Boya Żeleńskiego — to ważne ułatwienia w odbiorze Prowincjałek.

    Może kwestie: na ile łaska Boga jest potrzebna człowiekowi do wydobycia się z grzechu czy też różnice interpretacji między św. Augustynem a św. Tomaszem — nie spędzają już snu z powiek zwykłym zjadaczom chleba. Ale istota sporu dotyczy wolności i władzy. Otóż czy można wprowadzić do składu orzekającego 32 pozaregulaminowych osób, żeby przeforsować swoją rację? Można, jeśli ma się władzę. Chociaż… panowie, tak nie można!

Wybrane utwory

Pedro Calderon de la Barca

Życie snem

Pierre Corneille

Cyd

Wiktor Czermak

Listy Jana Kazimierza do Maryi Ludwiki z lat 1663-1665

Elżbieta Drużbacka

Wiersze światowe

Maria De La Fayette

Księżna De Clèves

Wespazjan Hieronim Kochowski

Psalmodia polska

Molière (Molier)

Don Juan

Lekarz mimo woli

Mieszczanin szlachcicem

Mizantrop

Skąpiec

Szelmostwa Skapena

Szkoła żon

Świętoszek

Świętoszek

Uczone białogłowy

Jan Andrzej Morsztyn

Cuda miłości (Karmię frasunkiem miłość i myśleniem...)

Cuda miłości (Przebóg! Jak żyję, serca już nie mając?)

Do motyla

Do swoich książek (Dokąd się, moja lutni, napierasz skwapliwie?)

Do swoich książek (Hola! Już dosyć, dosyć, moja księgo!)

Do trupa

Fickle

Na krzyżyk na piersiach jednej panny

Na zegarek ciekący

Nadgrobek Perlisi

Niestatek (Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem...)

Niestatek (Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni...)

Pszczoła w bursztynie

To a Corpse

Daniel Naborowski

Vanity

Wybór poezji

Autor nieznany

Dzisiaj w Betlejem

Blaise Pascal

Myśli

Prowincjałki

Jan Chryzostom Pasek

Pamiętniki

Wacław Potocki

Nie mijaj murowanego komina

Niewieście i po śmierci nie wierz

Bespieczeństwo drabskie

Chwalą dzieci pawia

Cudzoziemskie ćwiczenia

Człowiek nad apetyt jeść nie może, pić może

Dla ścieżki drogi nie opuszczaj

Epimenidów sen

Miła jest różność w rzeczach

Na chłopów podgórskich

Na urząd podczaszego

Nie miejsce człeka ale człek honoruje miejsce

Nie za nas to powstało

O fraszkach

Pan Kurek pannę Maglownicę

Pieśń (Fraszka ten świat i złoto...)

Piłę ciskać

Wojna chocimska

Jean Baptiste Racine

Fedra

Miguel de Cervantes Saavedra

Don Kichot z La Manchy

Maciej Stryjkowski

Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiéj Rusi

Mikołaj Sęp Szarzyński

Do Anusie (Anusiu! byś mie tem chciała darować...)

Do Anusie (Moja nadobna dzieweczko, moje kochanie!)

Do Anusie (Siebie muszę, nie ciebie, w tej mierze winować...)

Do Kasie (Im pilniej na twoje oblicze nadobne...)

Do Kasie (Jako lód taje przezroczysty z lekka...)

Do Kasie (Jeśli władną co nami błądzących gwiazd siły...)

Do Kasie (Mam nadzieję, że się nade mną zlitujesz...)

Do Zosie (Będę się zawsze dziwował twojej pikności...)

Do Zosie (Nie psuj niepotrzebnemi łzami wdzięcznych oczy!)

Frasunk do Kasie

Fraszka do Anusie

Fraszka do Kasie

Fraszka do Zosie (Bądź mi oczkami pozwalasz łaskawemi...)

Fraszka do Zosie (Słuchaj, gdy nie chcesz baczyć, co się ze mną dzieje...)

Fraszka o Anusi i o Kasi

Pannie Jadwidze Tarłównie kwoli

Pieśń

Pieśń I (Na psalm Dawidów XIX)

Pieśń I (O bożej opatrzności na świecie)

Pieśń I (O Fridruszu)

Pieśń II (Na psalm Dawidów LII)

Pieśń II (O rządzie bożym na świecie)

Pieśń II (O Strusie)

Pieśń III (O wielmożności bożej)

Pieśń III (Psalmu LVI Paraphrasis)

Pieśń III (Stefanowi Batoremu, królowi polskiemu)

Pieśń IV (O cnocie szlacheckiej)

Pieśń IV (Psalmu CXXVI paraphrasis)

Pieśń IX (Iż próżne człowiecze staranie bez Bożej pomocy)

Pieśń V (Na kształt psalmu LXX)

Pieśń VI (Na kształt psalmu CXX)

Pieśń VIII (Iż rozum człowiekowi potrzebniejszy, niż skarby)

Sonet I (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego)

Sonet II (Na one słowa Jopowe)

Sonet III (Do Naświętszej Panny)

Sonet IV (O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem)

Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)

Sonet VI (Do Pana Mikołaja Tomickiego)

Motywy i tematy

A

Alkohol (2)

Ambicja (3)

Anioł (5)

Antysemityzm (3)

Artysta (2)

B

Bezpieczeństwo (1)

Bieda (7)

Bijatyka (11)

Błądzenie (3)

Błoto (1)

Bogactwo (16)

Bóg (49)

Brat (3)

Broń (3)

Bunt (3)

Buntownik (1)

Burza (3)

C

Chciwość (3)

Chłop (12)

Choroba (9)

Chrystus (3)

Ciało (19)

Ciemność (1)

Cień (4)

Cierpienie (18)

Cisza (1)

Cnota (18)

Córka (14)

Cud (5)

Czary (8)

Czas (15)

Czyn (4)

Czyściec (1)

D

Dama (25)

Danse macabre (5)

Dar (6)

Diabeł (6)

Dobro (5)

Dom (1)

Dorosłość (2)

Drzewo (3)

Duch (2)

Duma (4)

Dusza (5)

Dworzanin (1)

Dwór (4)

Dziecko (7)

Dziedzictwo (3)

Dziewictwo (4)

E

Erotyzm (1)

F

Fałsz (3)

Filozof (1)

Flirt (4)

G

Głód (12)

Głupiec (2)

Głupota (8)

Gniew (8)

Gospodarz (4)

Gospodyni (3)

Gość (2)

Gra (4)

Grób (5)

Grzech (23)

Grzeczność (10)

Gwiazda (3)

H

Handel (1)

Hańba (8)

Historia (9)

Honor (13)

I

Imię (10)

Interes (5)

J

Jedzenie (22)

Jesień (2)

Język (2)

K

Kapłan (1)

Kara (14)

Karczma (5)

Klejnot (2)

Klęska (5)

Kłamstwo (5)

Kłótnia (8)

Kobieta (71)

Kobieta demoniczna (2)

Kochanek (31)

Kochanek romantyczny (4)

Kolonializm (1)

Kondycja ludzka (58)

Konflikt (9)

Konflikt wewnętrzny (5)

Koń (9)

Korzyść (12)

Kot (2)

Kradzież (4)

Krew (13)

Król (19)

Krzywda (2)

Ksiądz (16)

Książka (25)

Księżyc (3)

Kuszenie (1)

Kwiaty (2)

L

Lek (2)

Lekarz (6)

List (7)

Literat (10)

Los (24)

Lud (1)

Lustro (4)

Ł

Łzy (8)

M

Małżeństwo (34)

Marzenie (11)

Maska (3)

Maszyna (1)

Matka (4)

Matka Boska (4)

Mądrość (4)

Mąż (20)

Mędrzec (1)

Mężczyzna (29)

Mieszczanin (5)

Miłosierdzie (10)

Miłość (83)

Miłość niespełniona (10)

Miłość platoniczna (4)

Miłość romantyczna (1)

Miłość silniejsza niż śmierć (1)

Miłość spełniona (4)

Miłość tragiczna (2)

Młodość (13)

Moda (4)

Modlitwa (15)

Morderstwo (3)

Morze (4)

Motyl (1)

Mucha (3)

Muzyka (6)

N

Nadzieja (4)

Narodziny (3)

Naród (4)

Natura (13)

Nauczyciel (3)

Nauka (19)

Niebezpieczeństwo (7)

Niebo (3)

Niemiec (1)

Nienawiść (2)

Nieśmiertelność (2)

Niewola (9)

Noc (7)

Nuda (1)

O

Obcy (4)

Obłok (2)

Obowiązek (6)

Obraz świata (8)

Obrzędy (1)

Obyczaje (46)

Obywatel (3)

Odwaga (17)

Ofiara (1)

Ogień (8)

Ojciec (20)

Ojczyzna (8)

Oko (7)

Okręt (1)

Okrucieństwo (9)

Omen (8)

Opieka (6)

Oświadczyny (1)

Otchłań (2)

P

Pamięć (3)

Pan (22)

Panna młoda (1)

Państwo (7)

Patriota (1)

Piekło (1)

Pieniądz (21)

Pies (5)

Piękno (2)

Pijaństwo (5)

Piorun (1)

Piraci (1)

Piwnica (1)

Plotka (9)

Pobożność (13)

Pocałunek (4)

Pochlebstwo (7)

Podróż (6)

Podstęp (15)

Poeta (8)

Poetka (1)

Poezja (10)

Pogarda (3)

Pogrzeb (3)

Pojedynek (8)

Pokora (2)

Pokój (3)

Pokusa (3)

Pokuta (4)

Polak (14)

Polityka (4)

Polowanie (5)

Polska (4)

Porwanie (3)

Posłaniec (1)

Poświęcenie (1)

Potwór (1)

Pozory (14)

Pozycja społeczna (33)

Pożar (1)

Pożądanie (9)

Praca (8)

Prawda (13)

Prawnik (1)

Prawo (9)

Proroctwo (3)

Prorok (1)

Próżność (3)

Przebranie (5)

Przedmurze chrześcijaństwa (4)

Przekleństwo (2)

Przemiana (8)

Przemijanie (12)

Przemoc (12)

Przestrzeń (1)

Przyjaźń (15)

Przyroda nieożywiona (2)

Przysięga (9)

Przywódca (3)

Ptak (5)

Pycha (5)

R

Radość (3)

Raj (1)

Religia (28)

Rewolucja (1)

Robak (1)

Rodzina (8)

Rosja (2)

Rosjanin (3)

Rośliny (1)

Rozczarowanie (2)

Rozkosz (2)

Rozpacz (5)

Rozstanie (1)

Rozum (14)

Ruiny (1)

Rycerz (92)

Rzeka (1)

S

Salon (1)

Samobójstwo (3)

Samolubstwo (2)

Samotnik (5)

Samotność (3)

Sąd (12)

Sąsiad (3)

Seks (1)

Sen (12)

Serce (13)

Sędzia (1)

Sielanka (1)

Siła (4)

Siostra (2)

Skarb (1)

Skąpiec (6)

Sława (20)

Słońce (6)

Słowo (24)

Sługa (55)

Smutek (3)

Sobowtór (2)

Spowiedź (1)

Sprawiedliwość (21)

Starość (14)

Stoicyzm (1)

Strach (18)

Strój (20)

Stworzenie (1)

Sumienie (2)

Syn (8)

Szaleniec (8)

Szaleństwo (11)

Szantaż (1)

Szatan (2)

Szczęście (20)

Szkoła (2)

Szlachcic (39)

Szpieg (1)

Sztuka (1)

Ś

Ślub (9)

Śmiech (4)

Śmierć (46)

Śmierć bohaterska (4)

Śpiew (3)

Światło (4)

Świątynia (1)

Święto (1)

Świętoszek (7)

Święty (5)

Świt (2)

T

Tajemnica (5)

Taniec (1)

Tchórzostwo (4)

Teatr (6)

Tęsknota (2)

Theatrum mundi (1)

Tożsamość (1)

Trucizna (2)

Trup (8)

U

Ucieczka (6)

Uczeń (2)

Uczta (6)

Umiarkowanie (5)

Upadek (1)

Upiór (1)

Uroda (19)

Urzędnik (8)

V

Vanitas (15)

W

Walka (31)

Wąż (1)

Wdowa (4)

Wdzięczność (1)

Wesele (1)

Wiara (9)

Wiatr (2)

Wiedza (6)

Wierność (7)

Wierzenia (3)

Wieś (2)

Więzienie (2)

Więzień (9)

Wina (4)

Wino (6)

Wiosna (3)

Wizja (2)

Władza (35)

Własność (6)

Woda (7)

Wojna (16)

Wolność (7)

Wódz (1)

Wróg (6)

Wspomnienia (1)

Wychowanie (2)

Wygnanie (1)

Wyrzuty sumienia (1)

Wyspa (1)

Wzrok (9)

Z

Zabawa (17)

Zabobony (7)

Zapach (2)

Zaświaty (2)

Zazdrość (12)

Zbawienie (1)

Zbrodniarz (2)

Zdrada (17)

Zdrowie (7)

Zemsta (28)

Zima (2)

Zło (5)

Złodziej (1)

Złoty wiek (2)

Zmysły (2)

Zwierzę (7)

Zwierzęta (10)

Zwycięstwo (4)

Ż

Żałoba (3)

Żart (1)

Żebrak (1)

Żołnierz (12)

Żona (30)

Życie (1)

Życie jako wędrówka (1)

Życie snem (9)

Żyd (2)

Żywioły (1)

Epoka: Barok

Czas
pocz. XVII — połowa XVIII w.
Najwybitniejsi twórcy
europejscy: G. Marino, L. de Gongora, T. Tasso, L. Ariosto, P. Calderon, L. de Vega, J. Milton, P. Corneille, Moliere, J. de La Fontaine, Ch. Perrault; polscy: M. Sęp Szarzyński, D. Naborowski, J. A. Morsztyn, W. Potocki, J. Ch. Pasek, P. Skarga
Reprezentatywne gatunki
wiersz liryczny, sonet, tragedia, komedia, tragikomedia, epos rycerski, pamiętnik, commedia dell'arte, opera

Epoka w historii kultury i sztuki między renesansem a oświeceniem, naznaczona konfliktami religijnymi (reformacja i kontrreformacja). Nazwa pochodzi być może od portug. barocco — nieregularna perła, co podkreślałoby dziwność, kapryśność i ozdobność obowiązującego wówczas stylu. Lubowano się w efekcie zaskoczenia, figurach nagromadzenia i inwersji, metaforach, dążono do uchwycenia ruchu. Podstawową cechą baroku był kontrast i dysonans: stąd współistnienie poezji metafizycznej, czy mistycznej z opiewającą „światową rozkosz”, dworskiej z sowizdrzalską, wątków mitologicznych z biblijnymi, scen makabryczno-naturalistycznych (często w związku z charakterystycznym motywem danse macabre, czy vanitas) z fantastycznymi. W Polsce rozkwita sarmatyzm.

Barok w Wikipedii
Zamknij

* Ładowanie