Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 441 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

5730 darmowych utworów do których masz prawo

Język Język

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy redakcji źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie | angielski, angielskie | białoruski | botanika | chemiczny | dawne | filozoficzny | francuski | geografia, geograficzny | grecki | gwara, gwarowe | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | liczba mnoga | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | prawo, prawnicze | przestarzałe | regionalne | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | staropolskie | ukraiński | włoski | wojskowy | żartobliwie

Według języka: wszystkie | polski


Znaleziono 856 przypisów.

In manicis (…) rerum est (łac.) — „W kajdankach i na rączkach i na nóżkach obu,/ Dam cię więzić, a przy tym i straż bezlitosną!”/ „To mnie sam Bóg, gdy zechcę, uwolni”. Ja sądzę,/ Że chciał rzec: „Umrę” — bo śmierć wszystko tutaj kończy! (Horatius, Epistulae, I, 16, 76; tłum. Edmund Cięglewicz). [przypis tłumacza]

in manuali opere (łac.) — w dziełach ręcznych; w rękodziele. [przypis edytorski]

in manus (łac.) — dosł.: w rękę; początkowe słowa formuły: in manus tuas, Domine, commendo spiritum meum, tj. „w ręce twoje, Panie, oddaję ducha mego” (Łk, 23:46). [przypis edytorski]

in mari Baltico (łac.) — na morzu Bałtyckim. [przypis redakcyjny]

in materia status (łac.) — o sprawach państwowych; o polityce. [przypis redakcyjny]

in medias res (łac.) — do rzeczy, do sedna sprawy. [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — do rzeczy. [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środek opowieści. [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środek rzeczy; w sedno sprawy. [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środek rzeczy (zwykle określenie sposobu opowiadania historii, w którym rezygnuje się z długiego przedstawiania wydarzeń poprzedzających akcję). [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środku spraw. [przypis edytorski]

in memoriam (łac.) — na pamiątkę. [przypis redakcyjny]

in mente Reipublicae (łac.) — z woli Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

In momento indignationis abscondi faciem meam parumper a te et in misericordia (…) (łac.) — „W chwili gniewu skryłem nieco twarz moją przed tobą; ale w miłosierdziu wiecznym zlituję się nad tobą, mówi Pan, odkupiciel twój”. [przypis tłumacza]

in monumentis veneranda (…) antiquitas (łac.) — czcigodna starożytność w pomnikach. [przypis redakcyjny]

in muneribus res praestantissima mens est (łac.) — w podarunkach najważniejsza rzecz — to wola (intencja). [przypis redakcyjny]

innatum (łac.) — wrodzone. [przypis redakcyjny]

in natura (łac.) — w naturze. [przypis edytorski]

in natura (łac.) — w naturze; składano je w zbożu, sianie itd.; w wielu miejscowościach przetrwały w tej postaci do drugiej poł w. XIX. [przypis redakcyjny]

in natura (łac.) — w naturze; tu: w postaci naturalnej, w odróżnieniu od monet ze srebra. [przypis edytorski]

in naturalibus (łac.) — w stanie naturalnym; nago. [przypis edytorski]

innocencją (z łac.) — niewinność, czystość. [przypis redakcyjny]

innocencja (z łac.) — niewinność, dziewiczość. [przypis edytorski]

innocens credit omni verbo (łac.) — niewinny wierzy każdemu słowu. [przypis edytorski]

innocuus (łac.) — niewinny. [przypis redakcyjny]

innocuus lapidor (łac.) — niewinnego mię kamienują. [przypis redakcyjny]

In nomine (…) immunde (łac.) — w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zaklinam cię, duchu nieczysty… — kościelna formuła egzorcyzmu. [przypis redakcyjny]

In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti (łac.) — w imię Ojca i Syna, i Duch Świętego. [przypis edytorski]

In nomine Patris et (łac.) — w imię Ojca i [Syna]; słowa błogosławieństwa rozpoczynające m.in. modlitwy. [przypis edytorski]

innotescencja (z łac.) — zawiadomienie, wezwanie. [przypis edytorski]

innotescet (łac.) — wiadomym będzie. [przypis redakcyjny]

innotuit (łac.) — wiadomo. [przypis redakcyjny]

in nova felicitate (łac.) — wśród nowego szczęścia. [przypis redakcyjny]

innovare (łac.) — wznawiać. [przypis redakcyjny]

in Novembre (łac.) — w listopadzie. [przypis redakcyjny]

innoxia corpora (łac.) — niewinne ciała. [przypis edytorski]

in nuce (łac.) — w esencjonalnym skrócie; dosł. w orzechu. [przypis edytorski]

in oboedientia (łac.) — w posłuszeństwie. [przypis redakcyjny]

in odore sanctitatis germanicae (łac.) — w aurze (dosł.: woni) świętości germańskiej. [przypis edytorski]

in odore sanctitatis (łac.) — w aurze świętości (dosł. w woni świętości). [przypis edytorski]

In omnibus rebus quaesivi (łac.) — Koh 14, 11: „We wszystkich rzeczach szukałem”. [przypis tłumacza]

in omni foro (łac.) — w każdym sądzie. [przypis redakcyjny]

in opprobrium (łac.) — w pośmiewisko. [przypis redakcyjny]

in opptigneratione (łac.) — w zastaw. [przypis redakcyjny]

in ordine equestri (łac.) — w kole rycerskim; tj. w izbie poselskiej. [przypis redakcyjny]

in ordine equestri (łac.) — w stanie rycerskim. [przypis redakcyjny]

in originali (łac.) — w oryginale. [przypis edytorski]

in pace (łac.) — dosł.: w pokoju; odwołanie do formuły wymawianej nad zmarłymi: requiescat in pace, tj. „niech spoczywa w pokoju”; tu: tajne więzienie dożywotnie. [przypis edytorski]

in pace requiescat (łac.) — spoczywają w pokoju. [przypis edytorski]

in partem (łac.) — na część. [przypis redakcyjny]

in partem (łac.) — na stronę. [przypis redakcyjny]

in partes (łac.) — na strony. [przypis redakcyjny]

in partibus infidelium (łac.) — w krajach niewiernych; określenie używane wobec biskupów, których władza jest tylko tytularna; tu ma charakteryzować stosunek komunisty do państwa burżuazyjnego. [przypis redakcyjny]

in partibus infidelium (łac.) — w krajach niewiernych. [przypis edytorski]

in partibus infidelium (łac.) — w krajach niewiernych; tytuł nadawany biskupom, których diecezje wyznaczone były na terenach zamieszkałych przez niewiernych, czyli tam, gdzie mieli niewielką władzę rzeczywistą; tu ironicznie, w znaczeniu: poza rzeczywistością, w świecie pozorów. [przypis edytorski]

in partibus infidelium (łac.) — w prowincjach zamieszkałych przez niewiernych; tytuł nadawany biskupom, których diecezje wyznaczone były na terenach zamieszkałych przez niewiernych, iron. o urzędnikach bez funkcji. [przypis edytorski]

in partibus (łac.) — skrócony łac. termin in partibus infidelium: w krajach niewiernych. [przypis edytorski]

in partibus opressorum (łac.) — w częściach (opanowanych przez) opresora (okupanta); wyrażenie utworzone analogicznie do „in partibus infidelium”, tj. w prowincjach zamieszkałych przez niewiernych. [przypis edytorski]

in perpetuum silentium (łac.) — na wieczne milczenie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — dosł. w osobie; jako przedstawiciel. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — dosł. w osobie; jako przedstwiciel. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — osobiście. [przypis edytorski]

in persona (łac.) — osobiście, we własnej osobie. [przypis edytorski]

in persona (łac.) — we własnej osobie, osobiście. [przypis edytorski]

in persona (łac.) — we własnej osobie. [przypis edytorski]

in persona (łac.) — w osobie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — w osobie; we własnej osobie. [przypis edytorski]

in persona (łac.) — w swojej osobie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — w własnej osobie. [przypis redakcyjny]

in personam (łac.) — na osobę. [przypis redakcyjny]

in persona sua (łac.) — we własnej osobie. [przypis redakcyjny]

in plano (łac.) — na równinie. [przypis redakcyjny]

in plano (łac.) — zgoła. [przypis redakcyjny]

in pleno (łac.) — w całości. [przypis edytorski]

in plurali (łac.) — w liczbie mnogiej. [przypis redakcyjny]

in Polonia Gallos, in Gallia habitare Polonos dicas (łac.) — rzekłbyś, że w Polsce mieszkają Francuzi, a we Francji Polacy. [przypis edytorski]

in posse (łac.) — potencjalnie. [przypis edytorski]

in posterum (łac.) — w przyszłości. [przypis redakcyjny]

in postscripto in haec verba (łac.) — w dopisku w te słowa. [przypis redakcyjny]

in potentia (łac.) — potencjalnie. [przypis edytorski]

in potentia (łac.) — w mocy, możliwości. [przypis edytorski]

in potentia (łac.) — w możności, potencjalnie. [przypis edytorski]

in potentia (łac.) — w stanie możliwości, jako możliwość. [przypis edytorski]

in potentia, si non in actus (łac.) — potencjalnie, jeśli nie poprzez czyn. [przypis edytorski]

in praedam (łac.) — jako łup. [przypis redakcyjny]

in praesentia (łac.) — w przytomności. [przypis redakcyjny]

in praesenti termino (łac.) — w teraźniejszych okolicznościach. [przypis redakcyjny]

in primo (łac.) — po pierwsze. [przypis edytorski]

in principio (łac.) — w zasadzie. [przypis edytorski]

Zamknij

* Ładowanie