Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Władysław Syrokomla, Gawędy, Litwinom
Pocztylion →

Spis treści

  1. Książka: 1
  2. Lud: 1
  3. Słowo: 1

  Władysław SyrokomlaGawędyLitwinom

  Dedykacja Gawęd gminnych

  1
  O bracia moi znad Wilii, znad Niemna!
  Gdy wam swojacka gawędka przyjemna,
  Zasiądźcie w kółko — a ja wam pogwarzę;
  Stukniemy w czarki, rozweselim twarze,
  5
  A może prawda wynurzy się na dnie,
  Albo się chwilka smutkowi wykradnie.
  Ja czasem wierszyk skleciwszy naprędce,
  Lubię się wylać[1] w niewinnéj gawędce,
  A wy niekiedy serdecznie i czule
  10
  Dajecie ucho sielskiemu gadule;
  Będziem wzajemnie radzi — tak mi właśnie!
  Niechże kto teraz drzwi na klucz zatrzaśnie,
  Aby snadź[2] jaki panek, czy półpanek,
  Nie przyszedł wyśmiać naszych pogadanek.
  15
  U nas, wiadomo, domowa czeladka,
  Wiersz od siekiery, robota niegładka,
  A słuchacz patrząc w serce gospodarza,
  Wdzięczen z przyjęcia czém Pan Bóg obdarza.
  Lud, Książka, SłowoŁatwiéj to z wami wywinąć się księdze,
  20
  Bracia w kapocie i bracia w siermiędze!
  Gmin nieuczony łatwiéj się pozwoli
  Podkraść, wysłuchać: czy mu serce boli,
  Czy własna wina, czy Boża niełaska,
  Czy błoga radość po sercu pogłaska;
  25
  Oblicze gminu blednie, to się płoni,
  Pierś przeźroczysta — widno jak na dłoni;
  Na sercu grają uczucia otwarte!
  Łatwoż je schwycić i przenieść na kartę: —
  A potém w kółku tych samych słuchaczy,
  30
  Któż niedołężnéj piosnce nie przebaczy?
  Kto zechce śpiewek[3] nicować dziadowski,
  Z myśli do myśli, ze zgłoski do zgłoski?
  Z jaśnemi pany nie tak idzie składnie;
  Któż ich oblicza, ich serca odgadnie?
  35
  Jak dla nich śpiewać? kiedy mają narów[4],
  Że za swój pieniądz chcą dobrych towarów;
  Dla nich się książki w pozłocistych szatach,
  Robią w Paryżu w najpiérwszych warstatach[5]
  Gdzież nam dościgać? nierówna gonitwa,
  40
  Co insza Paryż, a co insza Litwa, —
  Kogo zamorskie pachnidło przynęci,
  Cóż mu aromat naszych sianożęci?
  Po śpiewie oper jak nudną są rzeczą
  Ranne skowronki, co na Litwie skrzeczą!
  45
  Nie żal mi serca i nie żal mi głowy,
  Dla ciebie śpiewam gminu[6] szaraczkowy[7]!
  — O tobie śpiewam i z tobą zespolę
  Nadzieje, radość i smutki, i bole;
  Twojém powietrzem orzeźwię oblicze,
  50
  Od twoich ptasząt wyrazu pożyczę;
  Niech się myśl moja spod serca wygwarzy,
  Nutą żniwiarską, w takt brzęku kosarzy, —
  Gdzie chata słomą lub dranią pokryta,
  Serdeczny Litwin niech piosnkę przeczyta,
  55
  A gdy swojaka dopatrzy się we mnie,
  Zgrzeszyłbym mówiąc, żem śpiewał daremnie.

  Przypisy

  [1]

  wylać się — wypowiedzieć (szeroko), wynurzyć, zwierzyć. [przypis edytorski]

  [2]

  snadź (daw.) — przecież. [przypis edytorski]

  [3]

  śpiewek — dziś r.ż.: śpiewka. [przypis edytorski]

  [4]

  narów — nawyk (szczególnie zły, wypaczony). [przypis edytorski]

  [5]

  warstat (gw.) — dziś: warsztat. [przypis edytorski]

  [6]

  dla ciebie (…) gminu — dziś z popr. formą W.: dla ciebie gminie. [przypis edytorski]

  [7]

  gmin szaraczkowy — szlachta szaraczkowa, uboga, zaściankowa szlachta (nosząca żupany szare, domowej roboty a nie karmazynowe, jak zamożne ziemiaństwo). [przypis edytorski]

  x