Spis treści

   Miłosz Biedrzycki****[1]

   1

   widziałem zamrożone pałace, lewą wiosnę

   tłumy maszerujące po skutym lodem stawie

   wyraźnie czułem ślady trzech zębów jakichś

   wideł w środku pleców i

   5

   lodowaty wiatr szalejący wzdłuż kręgosłupa

   od wyciągniętej ręki do ręki dwa kontynenty

   i szereg po szeregu zbliżał się do krawędzi

   w krótkiej chwili lotu miejsce

   tylko na przelotną myśl czy na

   10

   dole czeka woda czy piasek i tłuczone szkło

   i hałas i wzbierający szum wygłaszałem

   swoje kwestie z rękami na szwach spodni

   nie dopuszczając na myśl widzianej nędzy kwiatów

   i wszystko nam się pomyliło

   15

   najprostsze słowa uznaliśmy za

   najbardziej niebezpieczne

   a wiatr tłukł szyby samym dźwiękiem

   Przypisy

   [1]

   *** — w spisie treści wiersz figuruje jako uaaa III; na stornie utworu tytułu brak. [przypis edytorski]

   Close
   Please wait...