Motyw: Wino

Twórczość

powieść psychologiczna Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Anakreontyk Jerzy Andrzejewski Bajka Baśń Charles Baudelaire Giovanni Boccaccio Miguel de Cervantes Saavedra Joseph Conrad Józef Czechowicz Deotyma Tadeusz Dołęga-Mostowicz Dramat Dramat poetycki Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dramat współczesny Dziennik Epika Epos Esej Eurypides Anatole France Fraszka Johann Wolfgang von Goethe Kenneth Grahame Jacob i Wilhelm Grimm Fryderyk Hebbel Paul Heyse Hezjod Homer Horacy Karol Irzykowski Bruno Jasieński Alter Kacyzne Zygmunt Kaczkowski Franciszek Karpiński Kazanie Jędrzej Kitowicz Jan Kochanowski Komedia Ignacy Krasicki Józef Ignacy Kraszewski Ksenofont Legenda Bolesław Leśmian Jerzy Liebert Liryka Jan Masoński Adam Mickiewicz Helena Mniszkówna Molière (Molier) Michel de Montaigne Zuzanna Morawska Alfred de Musset Friedrich Nietzsche Autor nieznany Nowela Opowiadanie George Orwell Owidiusz Pamiętnik Pieśń Edgar Allan Poe Poemat Poemat dygresyjny Poemat heroikomiczny Wacław Potocki Powiastka filozoficzna Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść dworna Powieść epistolarna powieść historyczna powieść obyczajowa Powieść poetycka Bolesław Prus Przypowieść François Rabelais Reportaż Władysław Stanisław Reymont Różne Georges Rodenbach Edmond Rostand Rozprawa Safona Satyra Fryderyk Schiller William Shakespeare (Szekspir) Henryk Sienkiewicz Piotr Skarga Juliusz Słowacki Sonet Mikołaj Sęp Szarzyński Stefan Szolc-Rogoziński Tragedia Traktat Voltaire (Wolter) Wergiliusz Wiersz Stanisław Wyspiański Jerzy Żuławski

Motyw: Wino

Motyw właściwy dla anakreontyków, obecny np. w Pieśniach Horacego i Kochanowskiego, a także w poezji filomatów; związany z zabawą, ucztą, jedzeniem. Idąc za mitologią grecką, wino wnosi w ziemską egzystencję pogodę ducha, dionizyjski żywioł zabawy, z drugiej zaś strony odkrywa prawdę o nas samych (in vino veritas).