Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Wesprzyj!
Hezjod , Prace i dnie

Pobieranie e-booka

Wybierz wersję dla siebie:

.pdf

Jeśli planujesz wydruk albo lekturę na urządzeniu mobilnym bez dodatkowych aplikacji.

.epub

Uniwersalny format e-booków, obsługiwany przez większość czytników sprzętowych i aplikacji na urządzenia mobilne.

.mobi

Natywny format dla czytnika Amazon Kindle.

Jeden z najstarszych obok eposów Homera utworów literatury greckiej, pierwszy poemat dydaktyczny sławiący pracę i życie na wsi (georgika).

Początkową część dzieła Hezjod kieruje do swojego brata Persesa z pobudek osobistych: brat wytoczył mu proces o podział majątku po ojcu i przekupił sędziów. Poeta napomina, że wszelka niesprawiedliwość zostanie ostatecznie osądzona i ukarana przez bogów. Przy tej okazji opowiada mit o pięciu wiekach ludzkości oraz historię o Prometeuszu, Epimeteuszu i zesłanej przez Zeusa Pandorze, która otworzyła pojemnik z klęskami, chorobami i nieszczęściami, przez co wydostały się one na świat. Prace i dnie są pierwszym utworem zawierającym te mity.

W luźnej kompozycji Hezjod gromadzi rozmaite sentencje, porady i przestrogi dotyczące sprawiedliwości, uczciwości i pracy jako podstawy dostatniego życia. Zbiory takich „pouczeń” dydaktycznych na temat prowadzenia życia, w których najczęściej autor jako ojciec zwracał się do syna lub jako nauczyciel do ucznia, występowały od wieków w literaturach dawniejszych cywilizacji, Mezopotamii i Egiptu. Podobnego rodzaju utwory pojawiają się również po Hezjodzie i niezależnie od niego u wielu ludów i narodów.

Tytuł poematu Hezjoda odpowiada tylko drugiej części, stanowiącej najobszerniejszą jednolitą partię utworu. Stanowią ją pouczenia dla Persesa o uczciwej pracy, czyli dobrym gospodarowaniu na wsi, ujęte w formę kalendarza kolejnych prac polowych i gospodarskich w ciągu roku. Część ta stanowi ważne źródło informacji o życiu na wsi w archaicznej Grecji oraz ówczesnej wiedzy o cyklicznych zjawiskach astronomicznych, wykorzystywanej do pomiarów czasu.

Dzieło zamykają porady dla żeglujących, utrzymujących się z handlu morskiego, różne drobne porady życiowe oraz kalendarz pomyślnych i niepomyślnych dni miesiąca.

Tekst w rymowanym 13-zgłoskowym przekładzie Kazimierza Kaszewskiego, zaopatrzony został przez tłumacza w obszerny wstęp przybliżający epokę, życie autora i treść utworu.

Ta książka jest dostępna dla tysięcy dzieciaków dzięki darowiznom od osób takich jak Ty!

Dorzuć się!

O autorze

Hezjod
Pseudo-Seneca BM GR1962.8-24.1, Jastrow, domena publiczna

Hezjod

Ur.
VII w. p.n.e. w Askrze
Najważniejsze dzieła:
Teogonia, Prace i dnie

Jeden z najdawniejszych poetów greckich, twórca poematów epickich, przez starożytnych uważany za najwybitniejszego po Homerze. Pierwszy z autorów literatury europejskiej, który pisał o sobie i przekazał swoje imię w twórczości.

W najstarszej tradycji imię Hezjoda wymieniano po poetach mitycznych, a przed Homerem, najwyraźniej uznając, że tworzył przed nim. Późniejsi komentatorzy antyczni uważali go za późniejszego od autora Iliady i Odysei. Wszystkie pewne informacje o życiu Hezjoda pochodzą z jego poematu Prace i dnie. Jego ojciec mieszkał w portowym mieście Kyme, na wybrzeżu Azji Mniejszej. Zajmował się handlem morskim; trudna sytuacja finansowa zmusiła go do przepłynięcia na drugi brzeg Morza Egejskiego i osiedlenia się w wiosce Askra w Beocji, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Po jego śmierci majątek został podzielony pomiędzy dwóch jego synów: Hezjoda i Persesa. Niezadowolony z podziału Perses wytoczył bratu proces sądowy, który wygrał. Po pewnym czasie Perses zubożał, poprosił Hezjoda o wsparcie, a później znowu się z nim procesował. W przeciwieństwie do swojego ojca Hezjod, jak się wydaje, spędził całe życie na gospodarstwie w Beocji, tylko raz wsiadł na statek, by wziąć udział w konkursie poetyckim na pobliskiej wyspie Eubei. Tradycje na temat okoliczności i miejsca jego śmierci są sprzeczne.

Napisane heksametrem epickim, utwory Hezjoda wywodzą się z tej samej ustnej tradycji co poematy Homera, jednak są znacznie krótsze i nie skupiają się na tematach heroicznych.

W kosmologicznym poemacie Teogonia Hezjod ujął w uporządkowany system wierzenia o powstaniu świata i pochodzeniu kolejnych pokoleń bogów, począwszy od bóstw pierwotnych, które wyłoniły się z Chaosu. Teogonia, obok Iliady i Odysei, stanowi najważniejsze źródło poznania religii greckiej.

Drugi utwór Hezjoda, Prace i dnie, którego głównym tematem jest sprawiedliwość i pochwała pracy, powstał w wyniku doświadczeń życiowych autora. Po pierwszej części, mającej charakter bardziej osobisty i moralizatorski, następują praktyczne porady na temat prowadzenia gospodarstwa i prac polowych w odpowiednim dla nich czasie oraz różnorodne wskazania życiowe. Prace i dnie zapoczątkowały w literaturze gatunek zwany georgikami, od tytułu inspirowanego nimi, napisanego przez Wergiliusza poematu dydaktycznego o tematyce rolniczej. Stanowią również ważne źródło informacji o wiedzy astronomicznej, pomiarach czasu i uprawie roli w czasach archaicznych.

Oprócz Teogonii oraz Prac i dni Hezjodowi przypisywano w starożytności różne inne utwory pisane heksametrem (m.in. Katalog niewiast oraz Tarczę Heraklesa), których autentyczność jest wątpliwa.