Motyw: Grzeczność

Twórczość

powieść grozy Starożytność Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Edmondo de Amicis Artykuł Krzysztof Kamil Baczyński Bajka Baśń Wacław Berent Björnstjerne Björnson Tadeusz Boy-Żeleński Charlotte Brontë Stanisław Brzozowski Kazimiera Bujwidowa Frances Hodgson Burnett George Gordon Byron Karel Čapek Miguel de Cervantes Saavedra Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort James Oliver Curwood Dialog Charles Dickens Tadeusz Dołęga-Mostowicz Antonina Domańska Dramat Dramat antyczny Dramat szekspirowski Dramat współczesny Elżbieta Drużbacka Dziennik Epika Epos Esej Felieton Anatole France Aleksander Fredro Gawęda szlachecka Zygmunt Gloger Johann Wolfgang von Goethe Wiktor Teofil Gomulicki Seweryn Goszczyński Fryderyk Hebbel Paul Heyse E. T. A. Hoffmann Klementyna z Tańskich Hoffmanowa Jan Słomka Zygmunt Kaczkowski Jędrzej Kitowicz Komedia Maria Konopnicka Janusz Korczak Michał Dymitr Krajewski Ignacy Krasicki Liryka Karol Maliszewski Renata Marciniak Marek Aureliusz Pierre de Marivaux Gustav Meyrink Adam Mickiewicz Molière (Molier) Michel de Montaigne Charles de Montesquieu (Monteskiusz) Zuzanna Morawska Izabela Moszczeńska-Rzepecka Edith Nesbit Friedrich Nietzsche Cyprian Kamil Norwid Nowela Odczyt Opowiadanie Owidiusz Helena Janina Pajzderska Pamiętnik Platon Plaut Poemat Poemat dygresyjny Pogadanka Wacław Potocki Powieść powieść dla dzieci i młodzieży Powieść epistolarna powieść historyczna powieść obyczajowa powieść przygodowa Marcel Proust Proza poetycka Bolesław Prus Stanisław Przybyszewski Przypowieść François Rabelais Maria Ratuld-Rakowska Reportaż podróżniczy Władysław Stanisław Reymont Maria Rodziewiczówna Edmond Rostand Jean-Jacques Rousseau Rozprawa Henryk Rzewuski Satyra Bruno Schulz William Shakespeare (Szekspir) Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Stendhal Robert Louis Stevenson Rabindranath Tagore William Makepeace Thackeray Tragedia Traktat Stanisław Trembecki Zofia Urbanowska Wiersz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Władysław Witwicki Stefan Żeromski

Motyw: Grzeczność

O grzeczności mówiono wiele w oświeceniu — epoce literackiej, której jednym z wyznaczników jest dydaktyzm. Jest to np. częsty motyw Satyr Krasickiego, niekiedy przywoływany w ironiczny sposób; grzeczność staje się tu niekiedy synonimem zewnętrznej ogłady, ale też fałszu, pozy, maski:
,,Grzeczność — talent nie lada, ten rad w dworach gości,
Ten kształci oświecone jasne wielmożności,
Ten jest cechą każdego, co się dworu ima,
Co pozoru ma nazbyt, a istoty nie ma,
Zgoła co jest dworakiem."
Pamiętać jednak należy również o niełatwej sztuce grzeczności opisywanej w Panu Tadeuszu, a będącej filarem ładu społecznego: grzeczność stanowi tu zbiór zasad pozwalających uszanować pozycję i zasługi każdego.