Motyw: Chłop

Twórczość

powieść grozy powieść fantastyczna Starożytność Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Artykuł Bajka Michał Bałucki Ballada Honoré de Balzac Baśń Władysław Bełza Giovanni Boccaccio Wojciech Bogusławski Tadeusz Borowski Tadeusz Boy-Żeleński Charlotte Brontë Stanisław Brzozowski Kazimiera Bujwidowa Karel Čapek Miguel de Cervantes Saavedra Joseph Conrad Anton Czechow Tytus Czyżewski Maria Dąbrowska Gusta Dawidsohn-Draengerowa Kazimierz Deczyński Dialog Denis Diderot Tadeusz Dołęga-Mostowicz Antonina Domańska Dramat Dramat poetycki Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dramat współczesny Adolf Dygasiński Epika Epos Esej Felieton Fraszka Gawęda Gawęda szlachecka Agaton Giller Zygmunt Gloger Johann Wolfgang von Goethe Wiktor Gomulicki Seweryn Goszczyński Artur Gruszecki Halina Górska Hymn Karol Irzykowski Alter Kacyzne Jan Kasprowicz Jędrzej Kitowicz Jan Kochanowski Komedia Komediodramat Maria Konopnicka Karl Arnold Kortum Halina Krahelska Michał Dymitr Krajewski Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Ferdynand Kuraś Selma Lagerlöf Legenda Bolesław Leśmian Liryka List Antoni Malczewski Adam Mickiewicz Michel de Montaigne Alfred de Musset Andrzej Niemojewski Friedrich Nietzsche Autor nieznany Cyprian Kamil Norwid Nowela Odezwa Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Pamiętnik Jan Chryzostom Pasek Poemat Poemat dygresyjny Poemat heroikomiczny Wacław Potocki Powiastka filozoficzna Powieść powieść dla dzieci i młodzieży Powieść epistolarna powieść historyczna powieść obyczajowa Powieść poetycka Marcel Proust Bolesław Prus Ksawery Pruszyński Kazimierz Przerwa-Tetmajer Stanisław Przybyszewski Przypowieść Aleksander Puszkin Edward Redliński Mikołaj Rej Reportaż Reportaż podróżniczy Władysław Stanisław Reymont Różne Rozprawa polityczna Henryk Rzewuski Satyra William Shakespeare (Szekspir) Józef Siemiradzki Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Jan Słomka Sonet Stanisław Staszic Stendhal Zdzisław Stroiński Władysław Syrokomla Maciej Szarek Alexis de Tocqueville Tragedia Traktat Stanisław Trembecki Teodor Tripplin Zbigniew Uniłowski Émile Verhaeren Hadassa Estera Weiss Wiersz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Kazimierz Wyka Stanisław Wyspiański Stefan Żeromski Narcyza Żmichowska Zofia Żurakowska

Motyw: Chłop

Dzięki temu motywowi mamy możliwość wskazania w utworach na postaci chłopów, charakterystyczny dla ludności wiejskiej system wartości, wzory zachowań, obyczaje, wierzenia, a także sposób współistnienia z innymi klasami społecznymi (zob. też: lud).