TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Łzy: 1
  2. Miłość: 1
  3. Młodość: 1
  4. Ojczyzna: 1
  5. Przemijanie: 1 2
  6. Rzeka: 1
  7. Szczęście: 1
  8. Woda: 1

  Adam MickiewiczSonety odeskieDo Niemna[1]

  1

  Rzeka, Woda, Przemijanie, Młodość, Miłość, Szczęście, OjczyznaNiemnie, domowa rzeko moja! gdzie są wody,

  Do których przez kwieciste skakaliśmy błonie[2]

  I któreśmy czerpali w młodociane dłonie

  Za napój lub za kąpiel spoconej jagody[3]?

  5

  Gdzie Laura, z chlubą patrząc na cień swej urody,

  Lubiła włos zaplatać lub zakwiecać skronie,

  Gdzie lica[4] jej malowne w srebrnej fali łonie

  Nieraz mąciłem łzami, zapaleniec młody.

  Niemnie, domowa rzeko! Gdzie są tamte zdroje,

  10

  A z nimi tyle szczęścia, nadziei tak wiele?

  Gdzie jest spokojne latek dziecinnych wesele?

  Gdzie słodsze burzliwego wieku niepokoje?

  Przemijanie, ŁzyKędy[5] jest moja Laura, gdzie są przyjaciele?

  Wszystko przeszło — a czemuż nie przejdą łzy moje?

  Przypisy

  [1]

  Do Niemna — sonet ten został napisany w Szczorsach, jak dowodzi dopisek własnoręczny poety w autografie. Nie rozstrzyga to jednak dokładnie daty napisania, gdyż Mickiewicz bawił w Szczorsach kilkakrotnie, po raz pierwszy w drugiej połowie lipca 1819 roku. Dajemy tu pierwotne brzmienie sonetu tego, odmienne od tekstu w zbiorowym wydaniu Sonetów (Moskwa, 1826 r.). Odyniec miał tekst nadesłany mu z Moskwy z dopisem u dołu W Odessie.

  [2]

  błonie — duża przestrzeń, równina pokryta trawą.

  [3]

  jagoda (daw.) — policzek.

  [4]

  lico (poet.) — twarz.

  [5]

  kędy (daw.) — gdzie.

  Close
  Please wait...