Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 472 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Adam Mickiewicz, Sonety odeskie, Sonet VIII. Do Niemna
Sonet IX. Strzelec → ← Sonet VII. Ranek i wieczór

Spis treści

  1. Łzy: 1
  2. Miłość: 1
  3. Młodość: 1
  4. Ojczyzna: 1
  5. Przemijanie: 1 2
  6. Rzeka: 1
  7. Szczęście: 1
  8. Woda: 1

  Adam MickiewiczSonety odeskieSonet VIII. Do Niemna[1]

  1
  Do których przez kwieciste skakaliśmy błonie[2]
  I któreśmy czerpali w młodociane dłonie
  Za napój lub za kąpiel spoconej jagody[3]?
  5
  Gdzie Laura, z chlubą patrząc na cień swej urody,
  Lubiła włos zaplatać lub zakwiecać skronie,
  Gdzie lica[4] jej malowne w srebrnej fali łonie
  Nieraz mąciłem łzami, zapaleniec młody.
  Niemnie, domowa rzeko! Gdzie są tamte zdroje,
  10
  A z nimi tyle szczęścia, nadziei tak wiele?
  Gdzie jest spokojne latek dziecinnych wesele?
  Gdzie słodsze burzliwego wieku niepokoje?
  Przemijanie, ŁzyKędy[5] jest moja Laura, gdzie są przyjaciele?
  Wszystko przeszło — a czemuż nie przejdą łzy moje?

  Przypisy

  [1]

  Do Niemna — sonet ten został napisany w Szczorsach, jak dowodzi dopisek własnoręczny poety w autografie. Nie rozstrzyga to jednak dokładnie daty napisania, gdyż Mickiewicz bawił w Szczorsach kilkakrotnie, po raz pierwszy w drugiej połowie lipca 1819 roku. Dajemy tu pierwotne brzmienie sonetu tego, odmienne od tekstu w zbiorowym wydaniu Sonetów (Moskwa, 1826 r.). Odyniec miał tekst nadesłany mu z Moskwy z dopisem u dołu W Odessie. [przypis redakcyjny]

  [2]

  błonie — duża przestrzeń, równina pokryta trawą. [przypis edytorski]

  [3]

  jagoda (daw.) — policzek. [przypis edytorski]

  [4]

  lico (poet.) — twarz. [przypis edytorski]

  [5]

  kędy (daw.) — gdzie. [przypis edytorski]

  x