Spis treści

  1. Konflikt: 1
  2. Miasto: 1
  3. Próżność: 1
  4. Władza: 1

  Ignacy KrasickiBajki i przypowieściNocni stróże

  1

  Próżność, WładzaMałe złego początki wzrastają z uporu;

  Zawżdy ludzi omamia płochy punkt honoru[1].

  MiastoMiasto jedno w ustawnej zostawało trwodze:

  Jędrzej, Piotr, nocni stróże, zawzięli się srodze.

  5

  Więc rozruch w domach, w karczmach, na każdej ulicy;

  Piotra wójt[2] utrzymywał, Jędrzeja ławnicy.

  Za mężami szły żony, za starszymi dzieci,

  Przeniósł się wreszcie rozruch od mieszczan do kmieci.

  KonfliktWojna zatem, i oto przez lat kilkanaście —

  10

  Piotr krzyczał: «Gaście ogień!» Jędrzej: «Ogień gaście!»

  Przypisy

  [1]

  płochy punkt honoru — nieuzasadnione ambicje.

  [2]

  ławnik — w miastach lokowanych na prawie niemieckim był obierany spośród rajców i sprawował m. in. władzę sądowniczą na czele sądu wójtowskiego wraz z ławnikami, którzy mieli prawo sprzeciwu wobec jego wniosków; sądom tym w mieście podlegały ważniejsze sprawy cywilne i kryminalne.

  Zamknij
  Proszę czekać…