Spis treści

  1. Choroba: 1
  2. Młodość: 1
  3. Starość: 1
  4. Umiarkowanie: 1
  5. Zdrowie: 1

  Ignacy KrasickiBajki i przypowieściCzłowiek i zdrowie

  1

  Zdrowie, Choroba, Młodość, Starość, UmiarkowanieW jedną drogą szli razem i człowiek, i zdrowie.

  Na początku biegł człowiek; towarzysz mu powie:

  «Nie spiesz się, bo ustaniesz». Biegł jeszcze tym bardziej.

  Widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi,

  5

  Szło za nim, ale z wolna. Przyszli na pół drogi:

  Aż człowiek, że z początku nadwerężył nogi,

  Zelżył[1] kroku na środku. Za jego rozkazem

  Przybliżyło się zdrowie i odtąd szli razem.

  Coraz człowiek ustawał, mając w pogotowiu

  10

  Zbliżył się: «Iść nie mogę, prowadź mnie» — rzekł zdrowiu.

  «Było mnie zrazu słuchać» — natenczas mu rzekło;

  Chciał człowiek odpowiedzieć… lecz zdrowie uciekło.

  Przypisy

  [1]

  zelżyć kroku — zwolnić; uczynić marsz lżejszym, tzn. mniej forsownym.

  Zamknij
  Proszę czekać…