Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków i włączyć subskrypcję.

x
Fiałek i trawa → ← Filozof

Spis treści

  1. Chłop: 1
  2. Filozof: 1
  3. Literat: 1
  4. Mądrość: 1
  5. Sztuka: 1

  Ignacy KrasickiBajki i przypowieściFilozof i orator

  Chłop, Filozof, Literat, Mądrość, SztukaFilozof dysputował o prym[1] z oratorem[2].
  Gdy się długo męczyli mniej potrzebnym wsporem[3],
  Nadszedł chłop. «Niech nas sądzi!» — rzekli razem oba.
  «Co ci się — rzekł filozof — bardziej upodoba?
  Czy ten, który rzecz nową stwarza i wymyśla,
  Czy ten, co wymyśloną kształci[4] i określa?»
  «My się na tym — chłop rzecze — prostacy, nie znamy,
  Wolałbym jednak obraz aniżeli ramy».

  Przypisy

  [1]

  prym — pierwszeństwo. [przypis edytorski]

  [2]

  orator (z łac.) — mówca. [przypis edytorski]

  [3]

  wspór — tu: spór. [przypis edytorski]

  [4]

  kształcić — tu: nadawać piękną formę. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...