Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Fiałek i trawa → ← Filozof

Spis treści

  1. Chłop: 1
  2. Filozof: 1
  3. Literat: 1
  4. Mądrość: 1
  5. Sztuka: 1

  Ignacy KrasickiBajki i przypowieściFilozof i orator

  Chłop, Filozof, Literat, Mądrość, SztukaFilozof dysputował o prym[1] z oratorem[2].
  Gdy się długo męczyli mniej potrzebnym wsporem[3],
  Nadszedł chłop. «Niech nas sądzi!» — rzekli razem oba.
  «Co ci się — rzekł filozof — bardziej upodoba?
  Czy ten, który rzecz nową stwarza i wymyśla,
  Czy ten, co wymyśloną kształci[4] i określa?»
  «My się na tym — chłop rzecze — prostacy, nie znamy,
  Wolałbym jednak obraz aniżeli ramy».

  Przypisy

  [1]

  prym — pierwszeństwo. [przypis edytorski]

  [2]

  orator (z łac.) — mówca. [przypis edytorski]

  [3]

  wspór — tu: spór. [przypis edytorski]

  [4]

  kształcić — tu: nadawać piękną formę. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...
  x