Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Baran dany na ofiarę → ← Abuzei i Tair

Spis treści

  1. Mieszczanin: 1
  2. Pieniądz: 1
  3. Pozycja społeczna: 1
  4. Szlachcic: 1

  Ignacy KrasickiBajki i przypowieściAtłas i kitaj

  1
  Mieszczanin, Pieniądz, Pozycja społeczna, SzlachcicAtłas w sklepie z kitaju[1] żartował do woli;
  Kupił atłas pan sędzic[2], kitaj pan podstoli[3].
  A że trzeba pieniędzy dać było kupcowi,
  Kłaniał się bardzo nisko atłas kitajowi.
  5
  Gdy przyszło dług zapłacić, a dłużnik się wzbraniał,
  Co rok się potem kitaj atłasowi kłaniał.

  Przypisy

  [1]

  kitaj — tanie, cienkie płótno bawełniane; por. kitajka. [przypis redakcyjny]

  [2]

  sędzic — syn sędziego. [przypis redakcyjny]

  [3]

  podstoli — pierwotnie jeden z urzędów stołu królewskiego, zastępca stolnika, później również jeden z urzędów ziemskich. [przypis redakcyjny]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x