Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Namowa → ← Rozmowa

Spis treści

  1. Ciało: 1
  2. Erotyzm: 1
  3. Klejnot: 1
  4. Lustro: 1 2
  5. Przemijanie: 1
  6. Sen: 1
  7. Sobowtór: 1
  8. Spotkanie: 1
  9. Taniec: 1
  10. Woda: 1

  fleksja: szkarłatnem > szkarłatnym; własnem > własnym

  Bolesław LeśmianNapój cienistyDziewczyna przed zwierciadłem

  1
  Lustro, SenZwierciadło moje, bezdenny strumieniu,
  Tajemnych zwierzeń odwzorny krysztale!
  Po jakim żwirze, po jakim kamieniu
  Z otchłani w otchłań włóczyłeś swe fale,
  5
  Nimeś wytropił sny moje i dotarł
  Do mej sypialni, zbielałej od znoju,
  By znieruchomieć na ścian mych postoju —
  Srebrny — w szkarłatnym rozdwojeniu kotar!
  Z jakich ty dolin nieznanych i lasów
  10
  Wybiegłeś, szumiąc i dzwoniąc po darni,
  By zanieszumieć w pobliżu atłasów
  Mojego łoża i mojej męczarni!
  Lustro, Ciało, Sobowtór, Erotyzm, SpotkanieCzeka mnie zawsze w twych głębiach udusznych
  Schadzka ze sobą! I nikt nie wyśledzi
  15
  Pieszczot, którymi, jak lgnistym snem, bredzi
  Ciał dwoje, sobie nawzajem posłusznych…
  Z nich jedno, chłonąc upojeń mgłę białą,
  Własnym spojrzeniem swą nagość bezwstydzi,
  A drugie — w lustrze — udaje, że widzi,
  20
  I tak omdlewa, jak gdyby widziało…
  WodaStrumieniu, piersi chłodzący mi obie!
  Ciało omyte fal twoich wezbraniem
  Zbywa się nagle niewiedzy o sobie
  I siebie pierwszym ogarnia kochaniem!
  25
  Bo któż mnie kochać potrafi zgadliwiej,
  Niźli — ja sama? Któż baśń o pieszczocie
  Spełni?… Kto dłonią, zagrzebaną w złocie
  Mych włosów, w taki lwi sen rozegrzywi
  Tę przędzę nikłą? Kto równy mi w szale
  30
  Usta pokrwawi o sen mój, nim pierzchnie?
  Niczyja — będę!… Wzburz gładką powierzchnię,
  Strumieniu chłonny! Rozwichrzyj swe fale!
  Wystąp z ciasnoty hebanowych brzegów!
  I zatop nagle tę moją świetlicę
  35
  I łoże, zmorą szarpane noclegów, —
  Klejnot, Taniec, PrzemijanieA mnie — zazdrosną o głąb topielicę —
  Zmień w zwierciadlaną rusałkę, bym ciało
  Samo się w sobie co chwila widzące,
  Bawiła pląsem, aż w pył się roztrącę
  40
  O śmierć, jak perła o perłę zuchwałą!
  Zamknij
  Proszę czekać…
  x