TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bunt: 1
  2. Ciało: 1
  3. Drzewo: 1
  4. Dziewictwo: 1 2
  5. Gotycyzm: 1 2
  6. Grzech: 1
  7. Kobieta: 1 2 3
  8. Kobieta demoniczna: 1
  9. Kobieta "upadła": 1
  10. Kochanek: 1 2
  11. Krew: 1
  12. Król: 1
  13. Mężczyzna: 1
  14. Miłość: 1 2 3 4
  15. Miłość silniejsza niż śmierć: 1
  16. Morze: 1 2
  17. Natura: 1
  18. Obrzędy: 1
  19. Oko: 1
  20. Pan: 1
  21. Pocałunek: 1 2
  22. Pożądanie: 1 2
  23. Raj: 1
  24. Sługa: 1 2
  25. Szantaż: 1
  26. Szatan: 1
  27. Śmierć: 1 2
  28. Taniec: 1 2 3 4
  29. Trup: 1 2
  30. Wampir: 1
  31. Wizja: 1
  32. Władza: 1 2
  33. Żywioły: 1

  Jan KasprowiczHymnySalome[1]

  1

  Kobieta demoniczna, Miłość silniejsza niż śmierć, PożądanieO przyjdź!

  O boski przyjdź proroku!

  Salome ciebie woła z płomieniami w oku!

  Na tę słoneczną miłości polanę,

  5

  pomiędzy żądz rozkwitłe czarodziejskie zioła

  Salome cię woła!

  O przyjdź!…

  Salome, kłęby włosów rozwiawszy miedziane,

  niby wieków pożaru krwawiące się łuny,

  10

  w złocistej harfy uderzyła struny

  i śpiewa…

  O przyjdź!…

  O przyjdź, proroku blady!

  Ogień żywy obleje twe liliowe skronie,

  15

  ogień żywy na licu–ć przygasłym zapłonie

  od mych gorących warg!

  Grzech, Raj, Drzewo, KobietaSalome, białolistny kwiat Herodiady,

  zerwany ręką grzechu z świadomości drzewa,

  w pożarne wieków łuny rzuca pieśń swą krwawą,

  20

  swą nieskończoną pieśń —

  i woła cię, proroku! Przyjdź!…

  W królewskiej komnacie

  kazałam służebnicom rozesłać kobierce,

  utkane z miękkiej wełny owiec z Galaadu;

  25

  majestat ciężkich kotar otula me łoże,

  moje łabędzie puchy!…

  Ach! jak się trwożę!

  Jak lęka się ma dusza, aby promyk złoty

  nie przedarł się zuchwale do mojej tęsknoty!

  30

  By jakiś listek mirtowy,

  gdy wiatr z kryjówek gaju ciche szumy płoszy,

  nie zadrżał, posłyszawszy stłumione rozmowy

  naszej mdlejącej rozkoszy!…

  Nie wejdzie nikt, prócz ciszy, w ten przybytek głuchy,

  35

  prócz ciszy i prócz żaru mojego pragnienia,

  co mi rozdźwięcza serce,

  że śpiewa pieśń, idącą w wieków majestacie

  przez świat, ogromny świat —

  tę nieskończoną pieśń:

  40

  O przyjdź, proroku, przyjdź!…

  Ciało, DziewictwoSkąpałam swą dziewiczość w przejrzystym marmurze,

  gdzie zdrój różanej wody z kształtnych dziobów tryska,

  a słońce przez zazdrosne ciśnie się kryształy,

  ażeby rozcałować mych biódr[2] marmur biały,

  45

  mej piersi oroszone, wpółzamknięte róże…

  Kazałam się namaścić maściami wonnymi,

  a uśmiech ubezwładniał me rozwarte usta

  w przeczuciu nieznanej pieszczoty,

  gdy Jezabel, ta płocha, ta dziewczyna pusta,

  50

  namaszczająca me łono

  i mleczną szyję mą,

  szeptała mi do duszy, żem ja winne grono,

  najwyborniejsze z gron!

  Ach! złocę się w słonecznym, błękitnym przestworzu

  55

  i czekam na winnicach engaddyjskiej ziemi,

  aż przyjdzie pragnący On,

  aż przyjdzie żniwiarz wybrany

  i niecierpliwą dłoń

  wzniesie po owoc ten złoty…

  60

  Ach! przyjdź!…

  Na oceany

  niewyczerpanych żądz

  rzuć swoich żagli płótna

  i płyń!…

  65

  Ach! przyjdź!…

  Czekam na ciebie smutna…

  Ach! przyjdź!…

  Czekam na ciebie wesoła, radosna

  onym pragnieniem, co się spełnić ma,

  70

  jako ta kwieciem pękająca wiosna!

  Ach! przyjdź!

  Powieki mi się kładły na przepastne głębie

  moich senliwych[3] ócz,

  gdy gdzieś, na dnie ich, wielkim, jak za krańcem świata

  75

  nieogarnięta oceanów toń,

  kąpały się obrazy, rozkoszne, jak woń,

  płynąca z Raju, gdzie — brat zabił brata!…

  A były–ć w swej rozkoszy zabójcze, jak śmierć,

  co na tę misę rzeźbioną

  80

  rzuciła mi w swym szale lubieżnym twą skroń,

  owitą w włosów krucz[4],

  ociekających krwią…

  Ach przyjdź!…

  Jak twe źrenice, choć umarłe, płoną!

  85

  Kochanek, Miłość, Śmierć, TrupO ty kochanku mój!

  O mój jedyny kochanku!

  Rozpalę w alabastrach kosztowne oleje,

  otoczę światłościami jedwabiste łoże,

  z nocy dzień biały stworzę!

  90

  Niech tych światłości zdrój

  oblewa naszą miłość, by lśniła, jak zorze

  konającego dnia!…

  O Jezabel[5], ty płocha, ty dziewczyno pusta!

  O Jezabel, przed tobą ma się dusza śmieje

  95

  i moje wargi drżą,

  moje rozwarte usta!…

  Lub zgaszę w drogich czarach płonące pochodnie,

  szkarłatem, jak mrok gęstym, łożnicę osłonię,

  promieniom gwiazd przystępu w ten kościół zabronię,

  100

  niech nasza miłość utonie

  w wieczystej, nieodgadłej, niezgłębionej nocy!…

  A z tajemniczych uścisków,

  gdy dusza twa, proroku, mą duszę pochłonie,

  gdy w oczach twych przymkniętych czar twojej Salomy

  105

  urośnie w niespodzianej rozkoszy ogromy,

  gdy świat się cały zamknie w pragnienia wszechmocy,

  a ty gdy cały zginiesz w nasyceń powodzi,

  niech się zbawiciel narodzi

  lub szatan, co po wszystkie globów widnokręgi

  110

  rozepnie wiekuistą, nieśmiertelną zbrodnię!…

  Niech płynie głos triumfu po życia odmętach,

  lub jęk i żal, w skazańców wychowany pętach,

  niech bije w bramy śmierci swym rozpaczy młotem,

  niech dźwiga się po krzyżach, szubienicach, palach,

  115

  ku niemym stropom niebios, w chmury czy błękity,

  a ty, proroku, niesyty —

  ty słuchaj mojej pieśni, nieskończonej pieśni,

  rozbrzmiewającej po bezbrzeżnych dalach,

  i przyjdź!

  120

  Niechaj się łamią potęgi,

  niechaj się w gruzy rozpada

  ten tron, na którym twórcza nieśmiertelność siada;

  ta ziemia i te gwiazdy, słońca i księżyce

  niech się rozprysną w mgławice;

  125

  niech sen wiekuistości jako sen się prześni,

  ty słuchaj mojej pieśni

  i przyjdź!

  O ty kochanku mój!

  O ty jedyny kochanku!…

  130

  OkoJak twe źrenice, choć umarłe, płoną!

  PocałunekA o poranku,

  o świcie któż mnie budzi całowaniem w oczy?

  To on, to prorok boży!

  Kto pieści miedź złotawą rozwitych warkoczy

  135

  i budzi całowaniem z słodkich snów omdlenia?

  To on, to prorok boży!

  Któż głowę mą podnosi i do ust przyciska

  i znowu ją na puchach jedwabnych położy

  i budzi całowaniem i sen mój przemienia

  140

  w rozkoszną, słodką jawę?

  To on, to prorok boży!

  Ach! przyjdź!

  Któż piersi me odsłania i z swego ogniska,

  z ogniska żądnej duszy sypie iskry krwawe

  145

  na moje łono białe,

  na moje włosy złotawe,

  na oczy, z rozkosznego zdumienia rozwarte,

  i budzi całowaniem zdumienie rozkoszy?

  To on, to prorok boży!

  150

  Któż sen mi płoszy?

  WampirKtóż sen mi całowaniem płoszy na wiek wieków,

  ażebym wieki wieków tuląc twoją szyję

  w uścisku drżących ramion i do twego łona,

  jak jemioła do dębu, ciałem przylepiona

  155

  i duszą, z rozwartymi wciąż śniła oczyma,

  że twoją duszę piję,

  że twym się ciałem sycę!

  Kobieta, Mężczyzna, Miłość, Pan, Sługa, WładzaŻe duszę twą i ciało miłość moja trzyma,

  ażeby nie wybiegły za przybytku progi,

  160

  gdzie ja, gdzie moja miłość ogniem ogniów skrzy się!

  Gdzie ja, gdzie twoja luba, twa droga, wybrana,

  twa jedna i jedyna ma swojego pana

  i swego sługę w tobie, Gotycyzm, Trupo luby, o drogi,

  o słodki, o wybrany, o jeden jedyny,

  165

  o na złocistej położony misie

  w czerwieni krwi najdroższej, krwi najkosztowniejszej!

  Któż mnie, kochanku,

  o srebrnym budzi poranku,

  że mogę twoje blade rozcałować lice,

  170

  że mogę wyczesywać z włosów krew zakrzepłą!?

  Że mogę tą źrenicą, z rozkoszy oślepłą,

  spoglądać w twoje źrenice —

  jak twe źrenice, choć umarłe, płoną!

  Że mogę twe powieki rozwierać palcami,

  175

  tą ręką, którą krew twa przekosztowna plami,

  i patrzeć w twoje źrenice —

  jak twe źrenice, choć umarłe, płoną!

  Jak one płoną ogromnie!

  Gotycyzm, Krew, TaniecO moje wy służebne! przyjaciółki moje!

  180

  Na oścież otwierajcie pałacu podwoje!

  Rozsuńcie nad posłaniem oponę czerwoną!

  Kochanek zbliża się do mnie!

  Uderzcie w lutnie i harfy!

  Zatańczcie! niech radosny korowód się złoży!

  185

  Przy mnie kochanek mój!

  Przy mnie jest prorok boży!

  W tym wirze,

  w którym ach! wszystek świat wiruje ze mną,

  krew cieknie z misy, cieknie strugą ciemną!

  190

  Zedrzyjcie ze mnie te szarfy!

  Zedrzyjcie drogie powłoki!

  Niech krew ta cieknie po mym łonie białem!

  Niech się spokrewni z mym ciałem

  ten przekosztowny zdrój!

  195

  O święte objawienie mej boskiej urody!

  Te oczy,

  w które wpatrywać się będzie

  ten mój kochanek młody,

  aż mu się z szału wszystek świat zamroczy!

  200

  Ach! przyjdź!…

  Te moje włosy miedziane,

  w które on rękę zanurzy

  i będzie na swej dłoni ich sypkość promienną

  z rozkosznym ważył uśmiechem!

  205

  Ach! przyjdź!…

  Te usta, szkarłatem zlane,

  barwami od świtowych ros wilgotnej róży!

  Ach! przyjdź!

  PocałunekTe moje piersi drzemiące!

  210

  Z parą łabędzi porówna je senną

  i potem je pożarem całunków przebudzi,

  aż spłomienieją od rozkosznych znamion!

  Ach! przyjdź!…

  Te biodra, które zamknie pierścieniem swych ramion!

  215

  Ach! przyjdź!…

  Ach! przyjdź, kochanku, przyjdź!…

  Dlaczego głos mój w pustym rozbrzmiewa przestworzu?

  Dlaczego mu potężnym nie odpowie echem

  głos twój, proroku, by wieścił przemianę

  220

  okręgów świata pod mocą

  miłości mojej niesytej?

  Proroku! niebios błękity

  złączą się z ziemią, przez ciebie wezwane,

  w tajemnic jeden cud

  225

  i ty objąłeś istotę stworzenia,

  objąwszy miłość mą!

  O! jakie blaski w twoich oczach drżą!

  W jakąż muzykę głos się twój przemienia!

  Jak rozkrysztala się w srebrnych oparach!

  230

  Jak z światów cudotwórczym zlewa się oddechem!

  Głos twój, przy moich zająwszy się żarach,

  błyskawicami moich żądz brzemienny,

  huczący grzmotem namiętnego szału,

  który od końca do końca

  235

  przenika głębie, moją przepełnione duszą,

  wstrząśnie tej ziemi macierzystym łonem

  i nowe siły wywiedzie z jej wnętrza.

  Z przepaści ciemnie się ruszą

  i jutrznie, owinięte obrzeżem czerwonem!

  240

  Do boju stanie dzień z nocą;

  pomrok ucieknie, jak tchórz;

  łyskliwe wody zagrają pieśń fal

  pod tchnieniem rannych zórz,

  pod lubieżnymi całunkami słońca,

  245

  które powstanie, rozbudzone głosem

  twojej natchnionej, a mnie pełnej pieśni.

  O wskrześnij, wiosno, o wskrześnij!

  Kobieta, Kochanek, Miłość, NaturaPo łąk kwitnących obszarach

  rozpromienieją się rosy,

  250

  a ty je strącać będziesz stopy swemi,

  przed siebie idąc z głową, wzniesioną w niebiosy,

  dumny, że z stworzeń najpierwsza,

  że ta najczystsza i ta najgorętsza

  na niewolnika wzięła cię swej wielkiej,

  255

  swej wszechpotężnej miłości,

  która jest jedną na niebie i ziemi,

  która stworzyła te jutrznie, te zorze,

  te słońca i te rosy słoneczne kropelki

  i to rozkwitłe zboże,

  260

  uginające przed tobą swe kłosy…

  Las się rozszumi, a ty, o proroku,

  jeden na ziemi i niebie,

  słuchać go będziesz i, idąc przed siebie,

  wciąż zasłuchany w tę szumiącą dal,

  265

  zgłębisz tę głębię szumu,

  ujrzysz w nim duszę Salomy

  i śpiewać będziesz jej chwałę,

  że była przedtem, nim w wierzchołkach drzew

  ten tajemniczy zaszeleścił śpiew…

  270

  Przeze mnie, przeze mnie

  przenikniesz wieków ciemnie

  i rozsłonecznisz to, co legło w mroku!

  Przeze mnie, przeze mnie

  rozpoznasz związek pomiędzy obłoku

  275

  rozsłonecznioną urodą,

  a szmaragdową jętką, co nad wodą,

  nad szeleszczącą trzciną skrzydły przejrzystemi

  lśni w promienistym słońcu

  i nad wieczności zagadką przelata,

  280

  nad życiem i śmiercią ziemi.

  Przeze mnie, przeze mnie

  poznasz, co w gwiazd się kryje milionie,

  a onym kurzu, który wiatr południa

  wzrusza po drogach i rzuca na świeże,

  285

  po burtach rowów i miedzach rosnące

  kępy krwawników i śniade szaleje!

  Przeze mnie, przeze mnie

  rozpoznasz związek pomiędzy spokojem

  w tę północ letnią, a drganiem powietrza

  290

  nad rozległymi rżyskami

  w sierpniowy skwar,

  gdy słońce stanie na szczycie.

  Miłość, Śmierć, TaniecPrzeze mnie, przeze mnie

  rozpoznasz związek między pluskiem ryby,

  295

  zostawiającej kręgi na jeziorze,

  a wulkanicznym ogniem, który w łonie

  rodzącej ziemi płonie

  i wre i huczy i lawy

  wyrzuca potok krwawy,

  300

  że ziemia z grzmotem pęka i walą się miasta

  i giną miłości nadzieje,

  a w śmierci pełnej pustce rozpacza niewiasta!

  I nic nie widzi, tylko oczu dwoje,

  płonące ogniem wulkanu!

  305

  I nic nie słyszy, tylko wrzące tchnienie

  swej rozszalałej piersi!

  I nic nie liczy tylko one chwile,

  kiedy na świata mogile

  stanie z tą misą złocistą

  310

  i krąg szalony zatoczy —

  ten krąg radości i bólu…

  Dziewictwo, Król, TaniecA ty, o królu Herodzie,

  życia i śmierci barbarzyński królu:

  w taniec przed tobą pójdzie wstyd dziewiczy,

  315

  tylko mi pozwól wziąć

  głowę bożego proroka!…

  A wy służebne! przyjaciółki moje!

  Słuchajcie dźwięków mej harfy!

  Zedrzyjcie ze mnie te szarfy!

  320

  Niech padnie ta droga powłoka,

  niech barbarzyński król życia i śmierci

  moim się ciałem upije!

  ŻywiołyNiech go powali ten taniec

  zapamiętałych żywiołów!

  325

  Niech wie, że chociam z popiołów

  i popiołami żyję,

  przy mnie jest prorok boży,

  przy mnie kochanek mój!

  Czemu nie idziesz? czemu?

  330

  Salome, białolistny kwiat Herodiady,

  zerwany ręką grzechu z świadomości drzewa,

  pieśń żywiołów śpiewa…

  Przyjdź!

  Przyjdź!… Pośpieszymy

  335

  w miesięczną noc do gaju, gdzie cyprysów cienie

  rosną pod srebrnym księżyca zaklęciem

  w jakieś tajemne olbrzymy,

  że po nich stopa człowieka

  kroczyć się lęka…

  340

  Ale ode mnie trwoga jak daleka,

  gdy twa powiedzie mnie ręka,

  gdy przy mnie Salomy wybraniec

  z księgą tajemnic, w której zapisano

  w spełnienia rano,

  345

  co między cieniem cyprysu,

  a między krągiem[6] księżyca

  zmieściło wielkie spełnienie!…

  Wizja, WładzaAlbo się wspniemy na stromość opoki,

  przeszywającej obłoki,

  350

  Morzei, mając głębie mórz u naszych stóp,

  opanujemy los świata…

  I wielkie zbiorą się rzesze,

  przyjdą mocarze i króle

  z swojego życia zawrócą się dróg

  355

  i wszystkie skarby rozsypią przed tobą,

  byś był, jak oni,

  byś się w ich ubrał purpury

  i na ich tronach siadł

  i z niebotycznej rozkazywał góry,

  360

  byś opanował miecze i lemiesze

  i dzierżył je do końca niezliczonych lat.

  Byś serca z łon królewskich wydzierał skrwawione

  i w swojej mocy

  na misy je rzucał złociste!

  365

  A ty nad życia żałobą

  i ponad życia radością,

  nad jego blaskiem i wonią,

  nad jego nocą i dniem

  podniesiesz swą prorocką, niedosięgłą wzgardę

  370

  i, uderzywszy dłonią

  w pomarłe głazy twarde,

  że dźwięk wydadzą krwawy,

  a dotąd niesłyszany w istnienia obrębie,

  rozpoczniesz wieścić sprawy,

  375

  będące ponad istnieniem,

  nad tym, co się mieści,

  w rozkoszy czy boleści,

  między cyprysu cieniem,

  a krągiem srebrnego miesiąca.

  380

  MorzeA morze, nad bezdenne wychyliwszy głębie

  swą rozwichrzoną, niepomierną głowę,

  na której każdy włos,

  srebrzystą pianą zlany,

  dźwiga wieczności głośne oceany,

  385

  słuchać cię będzie z poszumem,

  co najgłośniejszy ból światów przygłuszy!

  SzatanLecz ponad morza szum

  pójdzie ten głos,

  który się wyrwie z twej duszy…

  390

  Lewiatan[7] się ruszy

  i oczy swe globowe z zdumienia otworzy

  i paszczę, która chłonie wieków straszny żer,

  do twej wyciągnie Salomy.

  Pragnie ją pożreć, że twemu wieszczeniu

  395

  dała tę wielką moc,

  która nad wszystkie idzie Lewiatany!

  Ale w szatańską noc,

  gdy błyskawice i gromy

  z krzykiem owijać będą swymi wstęgi

  400

  i żreć swoimi ogniami

  wieczysty byt,

  ona płomiennym mieczem swej potęgi,

  która ci duszę rozżegła

  do wieczystego płomienia,

  405

  odetnie głowę potwora

  i na złocistej ją misie

  przed tobą rozkosznie złoży,

  o ty cyprysie,

  cień rzucający olbrzymi!…

  410

  O ty proroku boży!

  O ty kochanku mój!…

  Ach przyjdź!

  Czemu twe oczy umarłe tak płoną

  w konającego dnia zorzę czerwoną?

  415

  Przyjdź!

  Kobieta "upadła", Pożądanie, Szantaż, SługaLibijczyk, królewskiego strzegący pałacu,

  śmiał ku mnie sięgnąć swym okiem!

  Zakradał się z wieczora pod białe me ściany

  aby, z westchnieniem głębokiem,

  420

  zobaczyć twojej wybranej

  ten obnażony cud,

  ścielący się na miękkie jedwabiów dywany,

  pomiędzy rozsunięte miłości osłony,

  na łoże płonących żądz.

  425

  Ach! przyjdź!

  Libijczyk do przybytku wejdzie nieproszony,

  westchnieniem miłość mą kupi,

  na jego czaszce trupiej

  me rozżarzone położą się ręce!

  430

  Do jego czarnej brody

  przylgnie ten dziwny kwiat,

  który w pożądań niweczącej męce

  zabójczym mieczem wykwita

  z mej twarzy młodej —

  435

  jak twe źrenice, choć umarłe, płoną

  w cichej bladości na tej misie złotej!

  Ach! przyjdź!

  Przyjdźże z tym głosem bożym,

  który rozbrzmiewa w świątyni

  440

  nad lud ten tłumny,

  o marmurowe łamie się kolumny

  i o sklepienia odbija się gromem

  i jehowiczne łoskoty

  na całopalne rozlewa ołtarze!

  445

  Libijczyk zwiędłoczoły opuści z mym sromem

  mojego domu próg…

  Ach! przyjdź!

  Salome cię woła…

  Salome, kłęby włosów rozwiawszy miedziane,

  450

  niby wieków pożaru krwawiące się łuny,

  w wieczystej harfy uderzyła struny

  i śpiewa —

  i wzywa cię, proroku: przyjdź! ach! przyjdź! ach! przyjdź!

  ObrzędyWeź mnie do swego kościoła!

  455

  W ręku trzymając palmy,

  zerwane z wiosennego zmartwychwstania drzewa,

  nucić będziemy psalmy,

  wielbić będziemy Boga,

  jako jest jeden Bóg,

  460

  który miłości pragnienie

  w twoją Salome wlał.

  Mirę będziemy sypać w trybularze[8],

  do ognia dokładać drew,

  niech Abrahama spełni się ofiara!

  465

  Niech głowa bożego proroka,

  który ten zrodził śpiew,

  ten śpiew wieczysty,

  spocznie na misie złocistej!

  BuntAlbo wszechmożny podniesiemy bunt!

  470

  Podważym świątynny mur —

  niech runie u naszych stóp

  wraz z Bogiem, który w piersi najprzedniejszej z cór

  zbudził rozpaczny głos,

  ciemny, jak grób,

  475

  rozbrzmiewający nad wielką nicością,

  idący w zorzę czerwoną

  konającego Żywota,

  nad tymi oczy[9], co tak strasznie płoną!…

  TaniecMiso wybrana! o miso ty złota!

  480

  wieczysta struno mej harfy!…

  Ach! przyjdź, proroku, przyjdź!…

  A wy, o moje służebne,

  zedrzyjcie ze mnie te szarfy —

  i tańczcie… i tańczcie!… i tańczcie!…

  485

  Miso wybrana! o miso ty złota!…

  Przypisy

  [1]

  Salome — żydowska księżniczka z dynastii herodiańskiej (wnuczka Heroda Wielkiego); według legendy biblijnej, gdy jej ojczym, Herod Antypas, władca Galilei, zachwycony tańcem dziewczyny obiecał spełnić każde jej życzenie, Salome za namową swej matki Herodiady zażądała głowy Jana Chrzciciela, przyczyniając się w ten sposób bezpośrednio do śmierci proroka. [przypis edytorski]

  [2]

  biódr — bioder. [przypis edytorski]

  [3]

  senliwych (neol.) — sennych. [przypis edytorski]

  [4]

  krucz — czerń, czarna barwa. [przypis edytorski]

  [5]

  Jezabel — w kulturze żydowskiej synonim kobiety próżnej, sztucznie poprawiającej swą urodę. [przypis edytorski]

  [6]

  krągiem — dziś popr.: kręgiem. [przypis edytorski]

  [7]

  Lewiatan — nazwa wspominanego w kilku miejscach w Biblii mitycznego potwora, będącego uosobieniem zła; mówi się o nim jako o wężu, smoku o kilku głowach, wielorybie lub też jednej z kochanek samego Lucyfera; istniały legendy millenijne (żywe ok. roku 1000 n.e.), według których Lewiatan został uwięziony pod Lateranem, siedzibą papieży, a jego wyzwolenie się z tego więzienia miało przynieść koniec światu. [przypis edytorski]

  [8]

  trybularz — kadzielnica. [przypis edytorski]

  [9]

  nad tymi oczy — nad tymi oczami. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...