TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bogactwo: 1
  2. Bóg: 1 2 3 4 5
  3. Brat: 1
  4. Chciwość: 1
  5. Chłop: 1 2
  6. Cierpienie: 1
  7. Drzewo: 1
  8. Duch: 1 2 3
  9. Dziecko: 1 2
  10. Dziewictwo: 1
  11. Fałsz: 1 2 3
  12. Góra: 1
  13. Grzech: 1 2
  14. Kara: 1 2
  15. Klęska: 1
  16. Kobieta: 1
  17. Kochanek: 1
  18. Kondycja ludzka: 1 2 3 4
  19. Księżyc: 1 2
  20. Matka: 1
  21. Mąż: 1
  22. Melancholia: 1
  23. Miłosierdzie: 1
  24. Miłość: 1
  25. Modlitwa: 1 2
  26. Morderstwo: 1
  27. Natura: 1
  28. Nieśmiertelność: 1
  29. Noc: 1
  30. Obraz świata: 1 2 3
  31. Ogień: 1
  32. Ojciec: 1
  33. Pies: 1
  34. Pokusa: 1
  35. Pożądanie: 1 2
  36. Pycha: 1
  37. Sąsiad: 1
  38. Siostra: 1
  39. Słońce: 1 2
  40. Stworzenie: 1 2
  41. Syn: 1
  42. Śmierć: 1 2
  43. Śpiew: 1
  44. Trup: 1
  45. Upadek: 1
  46. Wieś: 1 2
  47. Wizja: 1
  48. Woda: 1
  49. Wzrok: 1
  50. Zazdrość: 1
  51. Zdrada: 1
  52. Złodziej: 1
  53. Zwierzęta: 1 2
  54. Żebrak: 1
  55. Żona: 1 2

  Jan KasprowiczHymnyMoja pieśń wieczorna

  1

  Bóg, Duch, Kondycja ludzka, Miłość, Obraz świataOn był i myśmy byli przed początkiem —

  niech imię Jego będzie pochwalone!

  Razem z gwiazdami byliśmy i słońcem,

  zanim się gwiazdy i słońca

  5

  jęły rozbijać w swych kołach,

  zanim się stało to, co cię pożera.

  O duszo, spragniona miłości,

  o duszo, spragniona spokoju!

  On był i ty w Nim byłaś przed początkiem,

  10

  nim jeszcze miłość i spokój

  stały się ogniem trawiącym,

  zanim się stały zabójczą tęsknicą

  i tym kamiennym, ślepym przerażeniem…

  Dzień mój przygasa —

  15

  za wielkim, niebotycznym przygasa mi szczytem,

  krwawą za sobą zostawiając zorzę,

  która się czepia ogniami

  tych oto smreczyn i ścian poszarpanych,

  zatartych śladów moich stóp.

  20

  Dzień mój przygasa, ten złoty,

  ten lazurowy, ten słoneczny dzień,

  w błogosławieństwie swych drogich promieni

  więżący klątwę dla człeka,

  dla zbłąkanego pielgrzyma.

  25

  Niech gaśnie! niech ginie!

  Niech upragniony nadejdzie już wieczór

  ze swoją ciszą wieczystą,

  która ci mgłami szepce miesięcznymi,

  że zanim miłość i spokój

  30

  stały się ogniem trawiącym,

  zanim się stały zabójczą tęsknicą

  i tym kamiennym, ślepym przerażeniem,

  On był i myśmy byli przed początkiem.

  WieśBłogosławioną niech będzie ta chwila,

  35

  kiedy się rodzi wieczorny hymn duszy!

  Kiedy od cichych pól,

  od rżysk i rzecznych pobrzeży,

  od przecznic i od ugorów,

  od wypaczonych chat

  40

  i od tych stodół zwietrzałych

  chłopięca płacze piosenka:

  A grajże mi, piszczałeczko,

  a grajże mi, graj!

  Uliniłem cię z wierzbiny,

  45

  gdzie ten potok srebrnosiny,

  gdzie ten szumny gaj!

  Pani pana tam zabiła,

  zieleni się hej! mogiła,

  zieleni się hej!

  50

  A cierniste krzewie głogu

  kwiat swój sypie po rozłogu,

  a szept idzie z kniej!…

  A dusza słucha i słucha…

  A dzień jej przygasa,

  55

  a ona śladem tęsknicy

  płynie rozlewną falą księżycową,

  rosami płynie, lśniącymi na łąkach,

  i wierzchołkami ukojonych drzew

  i grzbietem białych gór

  60

  ku onym dniom zapomnianym,

  gdy miłość i spokój

  nie były ogniem trawiącym,

  ani kamiennym, ślepym przerażeniem.

  Cierpienie, Duch, KlęskaPrzestwór się przed nią rozszerza

  65

  i, przepełniony wiekuistą nocą,

  topi w swych głębiach wszystko, co ją zmogło

  urągowiskiem i grzechem

  i wypełnioną pokutą,

  wstydu i hańby pociemniałą twarzą

  70

  i podeptaniem świętych, bożych praw

  i krwawą zemsty pochodnią

  i bolu, bolu strasznego

  tak pożądanym, a tak żrącym widmem.

  Błogosławioną niech będzie ta chwila,

  75

  kiedy się rodzi wieczorny hymn duszy!…

  Na senne kwiaty wystąpiła rosa,

  na łąk płaszczyzny, na ciemny łan zboża,

  Modlitwa, Wodaa ona siadła u brzegu jeziora

  i rozmodlona patrzy w jego głębię —

  80

  i oparami wznosi się nad wielką,

  nad uciszoną, rozmodloną wodą —

  i słucha i patrzy i szepce

  swoje wieczyste pacierze.

  Z zapadłych wiosek płyną rozhowory,

  85

  w bagniskach dzikie odzywa się ptactwo,

  a gdzieś w pustkowiu, a gdzieś na rozstaju,

  w samotnej chacie połyskuje światło,

  a tam! zdaleka cicha idzie Śmierć.

  Od zórz zachodnich, w ziół zasypiających

  90

  rozkosznej woni piosnka się kołysze,

  nad niemowlęcia kolebką wysnuta:

  O tej radości, o tym weselu,

  o tym cudownym, ukrytym zielu

  z za siódmej góry, z za siódmej rzeki,

  95

  które na smutek słodkie ma leki.

  Melancholia, ŚmierćO tej godzinie, co szczęście niesie,

  pieśń się kołysze po krzach, po lesie,

  po falach żyta pieśń się kołysze

  w tę uroczystą, wieczorną ciszę,

  100

  a wślad za pieśnią cicha kroczy Śmierć…

  Wyszła z dziedziny, gdzie miłość i spokój

  nie są–ci ogniem trawiącym,

  ani zabójczą tęsknicą,

  ani kamiennym, ślepym przerażeniem,

  105

  i w świat podąża, ku onym rozstajom,

  k'temu pustkowiu, ku chacie samotnej,

  k'temu słabemu, czerwonemu światłu…

  Ścieżyną zdąża i traktem szerokim,

  po drodze zerwie jakiś kłos zielony,

  110

  albo też listek topoli

  i w zamyśleniu rzuci je pod nogi.

  Lekkimi stopy przygnie jakąś trawkę,

  lub owad zdepce na miedzy,

  albo swą długą, białą, przezroczystą

  115

  zanurzy rękę w staw

  i jego srebrną powierzchnię

  powlecze rdzą opalową.

  Czasem w tym swoim pochodzie

  siądzie na chwilę pod krzyżem pochyłym,

  120

  na opuszczonej mogiłce,

  i, głowę ukrywszy w dłonie,

  głębokim jękiem zapłacze,

  rozlewającym się na okrąg świata.

  A potem wstaje i traktem rozległym,

  125

  albo miedzami idzie znów śród zbóż

  k'temu pustkowiu, gdzie w chacie samotnej

  czerwone, słabe połyskuje światło.

  A za nią snuje się smuga

  sinych oparów i mgieł,

  130

  na których ciężkiem, dalekiem obrzeżu

  zachodnia krwawi się zorza…

  Czemu nie gaśniesz, ty zorzo?…

  On był i myśmy byli przed początkiem,

  zanim się stało to, co nas pożera!

  135

  Czemu nie gaśniesz ?!

  Ach! jak się w twoich płomieniach

  palą te grona jarzębin!

  Jak się rozżarza ten żwir —

  ten szary piasek na drodze pątniczej!

  140

  Wybaw człowieka, o Panie,

  od żagwi[1] gniewu Twojego!

  Bóg, Duch, Nieśmiertelność, Drzewo, ModlitwaDusza ci śpiewa psalm, jak niegdyś, niegdyś —

  śród koralowych jarzębin,

  przy rozszumiałych, wielkich polach zbóż,

  145

  przy tajemniczych pogwarach tych lip,

  rozkołysanych Twym świętym oddechem…

  Pokorna, cicha, nieskalana dusza

  stoi u wrótni kościółka

  i psalm Ci śpiewa, tak wieczny,

  150

  jak wieczną ona i Ty!

  Na roztęczone mgławice kadzideł

  kładą się dźwięki organów,

  majestatyczne, cudotwórcze dźwięki,

  i podpływają ku cichej, pokornej,

  155

  ku nieskalanej, ku skupionej duszy,

  klęczącej w progu świątyni.

  Grona jarzębin rumienią się w słońcu,

  prastare lipy szumią hymn pierwotny,

  przenikający głębinę jestestwa,

  160

  łan się kołysze, rozłożysty, złoty,

  w oknach świergocą jaskółki,

  nad poszeptami pacierzy

  nieprzeliczonych pątników

  białe wzlatują gołębie,

  165

  a w rozmodleniu milczącym,

  na skrzydłach psalmów, tak wiecznych,

  jak wieczna ona i Ty,

  wznosi się dusza ku Tobie.

  Obraz świata, Stworzenie, NaturaBo gdzież jest większy Pan i król i władca?

  170

  Gdzież moc Ci równa i równa potęga?

  Sam z Siebieś powstał, majestat Twój płonie

  na tym z wieczności zbudowanym tronie.

  Z Siebie stworzyłeś ten przestwór bez końca

  i z Siebieś w niego rzucił żar na słońca.

  175

  Istnienieś Swoje zamknął w prochu ziemi

  I wichr piersiami oddycha Twojemi.

  Bóg, Kondycja ludzkaDuszę człowieka wywiodłeś ze Siebie

  wraz z duszą globów, świecących na niebie.

  Tyś, Boże, ziarnem i kłosem i listkiem,

  180

  Wszystko jest z Ciebie i Ty jesteś Wszystkiem

  i przez Cię Wszystko, nieśmiertelny Panie,

  ma nieśmiertelne w Tobie królowanie.

  Gdzież moc Ci równa? gdzież równa potęga?

  Gdzież jest ten płomień, co skry Twej dosięga?

  185

  Gromem przemawiasz w łyskającej tuczy,

  głos Twój morzami i wulkanem huczy,

  trzęsieniem ziemi ogłasza Twe wieści,

  lub słodko szumi, szemrze i szeleści.

  Straszliwym bywasz w Swym monarszym gniewie:

  190

  rozkwitłe pola zatapiasz w ulewie,

  żagwią pożarów godzisz nam w zagrody,

  bijesz dobytek i zatruwasz wody.

  Lecz kto opiece Twej odda się szczerze,

  tego Twa łaska od złego ustrzeże.

  195

  Bo czyjaż dobroć Twych bezmiarów sięga?

  Gdzież moc Ci równa i równa potęga?…

  Błogosławioną niech będzie ta chwila,

  kiedy się rodzi wieczorny hymn duszy,

  tej nieskalanej, pokornej i cichej!…

  200

  On był i myśmy byli przed początkiem —

  chwalmy i wielbmy Jego święte imię!

  Księżyc, Noc, SłońceCzemu nie gaśniesz, ty zorzo,

  nad oceanem tych ciężkich oparów,

  co pochłonęły me słońce?

  205

  Księżyc się dźwignął ponad węża gór,

  osrebrza brzegi obłoków,

  lśni się na rysach śnieżystych;

  od wschodu pełza cicha noc,

  stoki swym wielkim przytłacza spokojem,

  210

  a ty się palisz!

  Stamtąd — od nizin dalekich,

  usypiających poza stu wodami,

  poza tysiącem dróg,

  jakieś się echo przyczołguje w duszę —

  215

  Chłop, Dziecko, Śpiew, WieśCicho!

  To płacz tej dawnej, chłopięcej piosenki:

  A grajże mi, piszczałeczko,

  a grajże mi, graj!

  Uliniłem cię z wierzbiny,

  220

  gdzie ten ruczaj srebrno–siny,

  gdzie ten szumny gaj!

  Ach!…

  Czemu się żagwisz[2]?…

  Niech raz już wszystko zagaśnie!

  225

  Jarzębina się rumieni,

  szepcą lipy stare,

  suchy piasek się podnosi — — —

  Czemu nie milkniesz, ty zorzo?

  Dlaczego krzykiem ognistym,

  230

  wystrzelającym z tych przepastnych szczelin,

  pomiędzy dwiema piekielnymi ściany,

  tak mnie oślepiasz i tak mnie ogłuszasz,

  że dojść nie mogę do kresu?

  Księżyc, Ogień, Słońce, WizjaDzień mój już przygasł,

  235

  a zorza jego się krwawi,

  jakby się krwawić miała w nieskończoność!…

  wszystko pożera swymi płomieniami —

  duszę mi pali i świat cały pali!

  Z olbrzymich snopów ognia,

  240

  jakby młóconych niewidzialnym cepem,

  sypią się ziarna skier

  w okrąg na niebo i ziemię!

  Księżyc się zajął

  i, w mgnieniu oka wyrósłszy

  245

  w ogromną kulę ognistą,

  zaczyna rwać się w kawały

  i płomiennemi wali się bryłami

  na cielska płonących gór,

  na popiół smreków spalonych.

  250

  Płoną jeziora,

  sto wód się pali

  i tysiąc dróg!

  Z rozszalałego wnętrza ziemi

  ogniem buchają wulkany,

  255

  gwiazd miljony tną błyskawicami

  spieniony potop płomieni

  i z hukiem

  giną w czeluściach czerwonych…

  Grzech, KaraBoże!

  260

  Czemu mnie karzesz?

  W tych rozżarzonych stanąłeś przestworzach,

  cały spłomienion, większy niż przestwory,

  z krzyżem, ogromnym, płomienistym w dłoni

  i rozżagwiony rzucasz na mnie świat…

  265

  Karz mnie!

  Bom–ci ja człowiek, który wyszedł z grzechu

  i prześladowan był przez grzech — do końca!

  Moja to wina!

  Bo oto moja nieprawość,

  270

  mnoga, jak iskry tych ogni,

  przeszła granice, Panie, Twych zamiarów!

  Matka, Ojciec, SynOjcam się wyparł,

  a kiedy zamknął powieki,

  krzyża–m na jego grobie nie postawił,

  275

  bom go nie prosił o garść tego błota,

  o nędzny żywot ten!

  Moja to wina, moja wielka wina!

  Matkę–m wypędził z domu, by nie jadła

  strawy, porwanej większym, niż ja, tchórzom —

  280

  a wypędziłem ją w czas, gdy nad ziemią

  przebiegał tuman nawałnic,

  aby jej w drodze, w bezludnym pustkowiu,

  oczy wyżarły błyskawice,

  a dąb, walący się od gromu,

  285

  aby ją przygniótł swą kłodą na wieczność!

  Moja to wina, moja wielka wina!

  Siostra, ŻebrakOślepłą siostrę spotkawszy żebrzącą

  u wrót wspaniałej katedry,

  nie czułem tyle odwagi,

  290

  aby się dotknąć jej ręki wyschniętej

  i, na jej krwawe wskazując orbity,

  głupim powiedzieć lwom i pustym lwicom:

  Idźcie! mnie łaski waszej nie potrzeba —

  to siostra moja! przy niej mi pozostać!

  295

  Moja to wina, moja wielka wina!

  PiesPsa, który zaszedł mi drogę

  i z głodu zęby wyszczerzył

  i miłosierne wlepił we mnie ślepie,

  kopnąłem nogą,

  300

  aż ze skowytem padł pod moim płotem!

  ZwierzętaRobaka–m zdeptał —

  tysiące owadów

  miażdżyłem stopą, wlokąc się przydrożem,

  ażeby duszę znudzoną

  305

  orzeźwić wschodem lub zachodem słońca.

  A pnąc się w górę, ku rzeźbionym grotom,

  ku tajemniczym snom stalaktytowym,

  albo ku wirchom, skąd pycha

  wygraża światu pięściami z granitu,

  310

  kazałem ścinać pachołkom

  gałęzie smreków młodziutkich,

  gdyż iglicami drażniły mi skronie…

  Brat, Chłop, MorderstwoZabiłem brata,

  bo mi się worał w miedzę

  315

  i naręcz owsa mi wyżął

  dla swego konia —

  moja to wina, moja wielka wina!

  GóraChęć mi raz przyszła obłędna,

  ażeby kopać dla siebie mogiłę,

  320

  bo mi się życie stało cmentarzyskiem,

  i w tę mogiłę wtrąciłem bliźnego,

  tak, że oszalał między umarłymi!

  Moja to wina!

  Dziecko, Kochanek, Sąsiad, ŻonaUwiodłem żonę przyjaciela —

  325

  moja to wina!

  Pod próg sąsiada kazałem podrzucić

  dziecko, zrodzone z mego rozbestwienia.

  A raz to grzech mi tak zaciemnił oczy,

  żem po omacku szedł w przepastną głębię

  330

  strasznego lasu

  i, jadowite wyszukawszy ziele,

  świat nim stłumiłem w poczęciu.

  Moja to wina, moja wielka wina!

  MiłosierdzieNie karz mnie, Boże, według moich zbrodni!

  335

  W tej gniewu Twego straszliwej godzinie

  świat niech się kaja, lecz niechaj nie ginie!

  Wielka jest moc Twa i wielka potęga,

  lecz czyjaż dobroć Twej dobroci sięga?!

  Dziewictwo, Fałsz, Kobieta, ZłodziejRozpalonymi namiętnością dłońmi

  340

  umiałem skazić niewinną wstydliwość,

  nim się w słoneczne rozwinęła kwiecie.

  Podstępnie owoc zerwałem dziewiczy,

  słowem, któremu dała moc obłuda,

  wielbiąc zbawienie z miłości,

  345

  a sobie–m szeptał, jak złodziej, co w każdym

  widzi złodzieja: rwij, nim przyjdzie inny!

  Za grosz kupionej rozpuście

  dałem się wlec po kałużach,

  Pożądanie, Trup, Upadek, Wzrokalbo, gdy przesyt wypił ze mnie krew,

  350

  jak widmo–m stawał u bram lupanaru

  i źrenicami, zmienionemi w szkło,

  przez które ognia przezierał ostatek,

  zazdrośniem śledził takich, jak ja — trupów,

  by ich rozkoszą zwątloną

  355

  podżegać w myśli mą rozkosz przymarłą.

  A nieraz podłość tak mi żarła duszę,

  że chcąc wypełnić jej pustkę,

  małom nie szeptał błądzącym przechodniom:

  Nie tymi drzwiami: tamte wam poradzę!

  360

  Moja to wina, moja wielka wina!

  Fałsz, Mąż, Zdrada, ŻonaZwiązan ślubami,

  które mi jarzmem się stały,

  a sił nie mając otwarcie

  zrzucić ze siebie tych błazeńskich dzwonków

  365

  arcykapłana domowych ołtarzy

  i iść, gdzie w słońcu południa,

  śród woniejących ogrodów,

  krwawo się złoci zakazane drzewo,

  dawałem w duszy przystęp takim szeptom:

  370

  Niechajże Szatan się zjawi

  i niech uwikła w sieć swojej pokusy

  tę, co mi ongi była mocą szczęścia,

  a dziś mnie dusi swą cnotą!

  Wówczas jej krzyknę: podłaś! i, już czysty

  375

  w nędznym sumieniu, pójdę spełnić zdradę!

  Moja to wina! moja wielka wina!

  Oto jest miłość! oto jest to źródło,

  z którego bije szlachetność!

  Moja to wina! moja wielka wina!

  380

  Panie!

  Grzech, Kondycja ludzkaWszystkie ja grzechy wziąłem na swe barki,

  bom–ci ja człowiek, bom urodzon z bolu,

  bo żal i rozpacz i przestrach

  i wyczerpanie i siła

  385

  są przyczynami mojego istnienia…

  Spłonąłem chucią do mej własnej krwi,

  do matki mojej i do córki mej!

  Pokusa, Pożądanie, ZwierzętaA w noc tajemniczą,

  kiedy przed moim pałacem,

  390

  wzniesionym z mgławych majaków,

  przedziwne kwiaty o zbielałych oczach

  rozrzechotanej Meduzy

  do jakichś strasznych rozmiarów

  w mżachach wyrastały miesięcznych —

  395

  kiedy się księżyc skradał do mych komnat

  i kładł na łoże mego wyczerpania,

  wonczas mnie ze snu budziła lubieżna,

  sprowadzająca warg bezwładne drgawki

  i źrenic błędną gorączkę,

  400

  potworna żądza ku Twemu — zwierzęciu!

  Moja to wina! moja wielka wina!

  Oto jest miłość! oto jest krynica,

  z której wypływa zwycięstwo nad piekłem!

  Moja to wina, moja wielka wina!

  405

  Karz mnie!

  Karz mnie!

  W tym rozżagwionym przestworze

  masz krzyż z płomieni, większy, niż ten przestwór,

  więc bezlitością swych płomiennych rąk

  410

  wyciągnij członki moje do ogromu

  Twojego krzyża, na którymś zawisnął

  Stworzenie, Bóg, Obraz świataTy sam, o Panie! ongi przed początkiem,

  kiedyś się zmuszał, by spokój i miłość

  przemienić w ogień trawiący

  415

  i w skamieniałe, ślepe przerażenie!

  Kiedyś ze swego spokoju

  i swej miłości

  wydzielał słońca i gwiazdy;

  by rozbijały się w swoich elipsach,

  420

  aby się stało to, co nas pożera!

  Bóg, Kara, Kondycja ludzkaKarz mnie, człowieka, co krąży po świecie

  z brzemieniem winy na ugiętym grzbiecie.

  Wagę masz w ręku i miecz sprawiedliwy,

  z którego lecą skry na ludzkie niwy,

  425

  a pomsty Twojej płomienna potęga

  od pokolenia w pokolenie sięga.

  Krew nam wysusza i pożera kości

  wieczysta wszechmoc Twej zapalczywości —

  żadna się przed nią groza nie ostała:

  430

  Niechaj Ci za to będzie cześć i chwała

  na wieki wieków, Amen, Amen, Amen!

  Panie!

  Kłamałem!

  Bogactwo, ZazdrośćZawiść i zazdrość tuliły się do mnie

  435

  zżółkłymi łony[3] i, nagością swoją

  opanowawszy mą duszę,

  kazały zezem patrzeć mi na sławę

  i na bogactwo rodzonego brata.

  Kradłem —

  440

  w kościele Twoim rozbiłem skarbonę!

  Moja to wina, moja wielka wina!

  Chciwość, Fałsz, PychaA raz w czarownym, wielkim, ludnym mieście,

  śpiesząc ku śmierci, która czeka na mnie,

  chciwie wstrzymałem krok przed stosem złota

  445

  i błyskawicą, która idzie z Ciebie —

  moja to wina, moja wielka wina!

  myśl mi przebiegła haniebna:

  Tak! wymordować czcicieli Molocha

  i potem — zająć ich miejsce!

  450

  Panie!

  Fałszywym byłem prorokiem

  i nie umiałem powstrzymać bluźnierstwa

  przeciwko Tobie, tak, jak dzisiaj bluźnię!

  Krzywdy–m ja bratu nie przebaczył,

  455

  choć sam krzywdziłem — jak oszust!

  Pogardę niosłem tłumowi,

  jego sczerniałym, spracowanym dłoniom,

  jego łachmanom, przesyconym potem!

  Ornat na siebie kładłem i koronę

  460

  i, wziąwszy jabłko do ręki i berło,

  kazałem klękać przed mymi rozkazy,

  jakby nie było Twego majestatu!

  Moja to wina, moja wielka wina!

  Okręty słałem na spienione morza,

  465

  a w bitwach, w moim wszczynanych imieniu,

  tysiące kładły się we krwi swej własnej,

  a wszak Ty jeden masz prawo

  na życie człeka wydawać wyroki!…

  Moja to wina, moja wielka wina!

  470

  Karz mnie!

  Bom–ci ja człowiek, skazany na karę,

  bo dzień mój przygasa.

  a zorza jego się krwawi

  i świat się mój pali!

  475

  Bo dawno już przeszedł czas —

  moja to wina, moja wielka wina! —

  gdzie miłość i spokój

  nie były ogniem trawiącym

  ani zabójczą tęsknicą

  480

  ani kamiennym, ślepym przerażeniem…

  A graj–że mi, graj!…

  Jarzębiny się rumienią —

  suchy piasek się podnosi —

  A graj–że mi, graj!…

  485

  On był i myśmy byli przed początkiem,

  zanim się stało to, co nas pożera…

  ŚmierćBłogosławioną niech będzie ta chwila,

  kiedy się rodzi wieczorny hymn duszy!

  kiedy na wieki — na wieki

  490

  gaśnie jej dzień — — —

  Przypisy

  [1]

  żagiew — pochodnia. [przypis edytorski]

  [2]

  żagwić się (neol.) — czas. utworzony od rzecz. żagiew (płonący kawał drewna; pochodnia), synonim: płonąć. [przypis edytorski]

  [3]

  zżółkłymi łony — zżółkłymi łonami. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...