Praca naukowa

Sortuj:

O gatunku

Praca naukowa

Najważniejsi twórcy
M. Skłodowska-Curie, M. Kopernik, B. Malinowski

Pisemne przedstawienie przebiegu badań i jego wyników. Specyfika danej pracy naukowej zależy od dyscypliny naukowej, w obrębie której ona powstała. W literaturoznawstwie zazwyczaj składa się z prezentacji stanu badań na dany temat, uargumentowania założeń metodologicznych, części analitycznej oraz wniosków.

  • autorka: Ilona Kalamon