Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Wesprzyj!
Konrad Gliściński, Wszystkie prawa zastrzeżone

Pobieranie e-booka

Wybierz wersję dla siebie:

.pdf

Jeśli planujesz wydruk albo lekturę na urządzeniu mobilnym bez dodatkowych aplikacji.

.epub

Uniwersalny format e-booków, obsługiwany przez większość czytników sprzętowych i aplikacji na urządzenia mobilne.

.mobi

Natywny format dla czytnika Amazon Kindle.

Ta obszerna publikacja ukazuje, jak na przestrzeni wieków zmieniała się granica między tym, co nielegalne a legalne, jak prawo autorskie rozprzestrzeniało się na nowe dziedziny twórczości, jak retoryczne uzasadnienia miały się do stanu faktycznego.

Książka stawia tezę, że prawa autorskie są w istocie prawami wydawców, jako że pojawiły się pod wpływem ich lobbingu w czasach, gdy stopniowo wygasał dawniejszy system przywilejów królewskich. Opisuje także rozwój anglosaskiego systemu copyright, francuskiego droit d'auteur oraz kształtowanie się polskiego ustawodawstwa prawnoautorskiego w II Rzeczypospolitej. Dalsze rozdziały poświęcone są pojawianiu się coraz to nowych pól eksploatacji (płyty, radio, retransmisje utworów itd.) oraz różnym tymczasowym rozwiązaniom, takim jak amerykański jukebox exception. Przez cały czas autor spogląda na to wszystko z perspektywy filozofii prawa, rozważając, na ile sensowne jest modelowanie prawa autorskiego na wzór prawa własności materialnej. W rozważaniach pojawiają się nazwiska Locke'a, Diderota, Kanta czy Fichtego. Jednym słowem książka daje solidną podbudowę do zastanowienia się nad współczesnym kształtem prawa autorskiego.

Spis treści:

  Wstęp
 1. Zamiast streszczenia
 2. Nieco teorii
  1. Periodyzacja
  2. Uzasadnienia prawa autorskiego
  3. Uzasadnienia a systemy prawa autorskiego
 3. Jak to się zaczęło?
  1. Oratio publicata res libera est
  2. Zmiany, zmiany, zmiany…
  3. Oświecony interes
  4. „O, słowo drukowane! Jakżeś zakłóciło spokój człowieka” — czyli czas na cenzurę
  5. Ach, ta okropna konkurencja
  6. Use it or lose it! Początki systemu przywilejów drukarskich
  7. Przywileje w Polsce
 4. Statut Anny i zmiana retoryki
  1. Ciężka praca Johna Locke'a
  2. Wolność, piraci i konger
  3. Nadaje i zachęca
 5. Narodziny autora
  1. Scientia donum Dei est, unde vendi non potest
  2. Ten, który daje wzrost
  3. Od patrona do patrona
 6. Między nami, wydawcami
  1. Starcie pierwsze: „bitwa księgarzy”
  2. Starcie drugie: Paryż kontra prowincja
  3. Starcie trzecie: do przedrukiwaczów lwowskich
 7. drugie zdanie Isaaca le Chapeliera
  1. Prywatne roszczenia a dostęp publiczny
  2. Przełamać monopol Comédie-Française
  3. Deklaracja Praw Geniusza
  4. Zapomniane podobieństwa
  5. Uzasadnienie ma znaczenie?
  6. Droit moral
 8. Niemieckie koncepcje prawa autorskiego
  1. Wydawca pośrednikiem
  2. Trzeba być w formie
  3. Moniści, dualiści
  4. Szczypta praktyki
  5. Prawa zależne i dalsze rozszerzanie monopolu autorskiego
  6. Pomiędzy sztuką a przemysłem
 9. Nadgorliwi neofici
  1. Klauzula postępu
  2. The Game
  3. Największy przegrany
  4. Do as I say, not as I did
 10. W systemie siła
  1. Bilateralnie
  2. Do wszystkich cywilizowanych narodów!
  3. Prawa do tłumaczeń
  4. Konwencja berneńska i jej następczynie
  5. TRIPS, czyli pełne uhandlowienie praw autorskich
 11. Sekwencja muzyczna
  1. Wydrukować muzykę
  2. Jak żyć, panie kompozytorze?
  3. Londyński Bach
  4. Czas się stowarzyszyć
  5. Marysia miała małego baranka
  6. Paragraf 22
  7. Jukebox exemptions
  8. Śpiewać każdy może?
  9. Radio
  10. Fryzjer kontra…
  11. Bis! Bis!
 12. Znamiennie objawy umoralnienia prawa polskiego
  1. Zaczarowane koło prawa natury czy szczególnego rodzaju stosunek prawny?
  2. Kwestia prawa autorskiego jako takiego jest kwestią sporną
  3. Nawet książka kucharska może zostać utworem
  4. Kamień węgielny polskiego prawa autorskiego
  5. „Ustawodawstwo w różnych krajach stara się zabezpieczyć prawa autorskie przed wszelakim wyzyskiem, a mimo to wyzysk trwa”
 13. Prawo autorskie a własność
  1. Założenia
  2. Jeszcze krótsza historia prawa własności
  3. Czy prawo autorskie jest prawem własności?
  4. To jak to w końcu jest z tym prawem autorskim?
 14. Zakończenie
  1. Wyłączność wyłączności nierówna
  2. Logika ekonomiczna
  3. Przemysł praw do muzyki
  4. Wnioski

Ta książka jest dostępna dla tysięcy dzieciaków dzięki darowiznom od osób takich jak Ty!

Dorzuć się!

O autorze

Konrad Gliściński

Ur.
10 listopada 1986

Prawnik. Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ, przygotowujący pod opieką pani Prof. Elżbiety Traple rozprawę dotyczącą modelów ochrony dóbr niematerialnych oraz in-house legal counsel w grupie Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Ukończył wydział Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2010 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę magisterską. Autor krytycznej opinii prawnej nt. porozumienia ACTA. Wielokrotnie był prelegentem na konferencjach poświęconych prawom własności intelektualnej oraz prowadził szkolenia z zakresu prawa autorskiego.