Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 441 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

5730 darmowych utworów do których masz prawo

Język Język

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy redakcji źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie | angielski, angielskie | białoruski | botanika | chemiczny | dawne | filozoficzny | francuski | geografia, geograficzny | grecki | gwara, gwarowe | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | liczba mnoga | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | prawo, prawnicze | przestarzałe | regionalne | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | staropolskie | ukraiński | włoski | wojskowy | żartobliwie

Według języka: wszystkie | polski


Znaleziono 856 przypisów.

in principis virtutes regnatrices corde (łac.) — w sercu panującego cnotami rządzącymi. [przypis redakcyjny]

in procinctu (łac.) — w gotowości. [przypis redakcyjny]

in profundum malorum (łac.) — w głębokie grzechy. [przypis edytorski]

in promotione (łac.) — w popieraniu. [przypis redakcyjny]

in proprio posuit sua sidera coelo (łac.) — gwiazdy swoje na własnym niebie umieścił. [przypis redakcyjny]

in prospectu (łac.) — w obliczu. [przypis redakcyjny]

in publico foro (łac.) — na publicznym placu. [przypis redakcyjny]

in publicum (łac.) — na jaw. [przypis redakcyjny]

in publicum prodiret, ter se in gyrum volvebat terque stipulam a se confractam in terram proiciebat (łac.) — …wyszedł między ludzi, trzykrotnie obracał się w koło i trzykrotnie rzucał na ziemię złamany przez siebie kijek. [przypis edytorski]

in pugna (łac.) — w bitwie. [przypis redakcyjny]

in pugna navali (łac.) — w bitwie morskiej. [przypis edytorski]

in pugna stataria (łac.) — we wstępnym boju. [przypis redakcyjny]

in puncto puncti (łac.) — w punkcie punktu; dokładnie, precyzyjnie; właściwie. [przypis edytorski]

in puncto voluptatis (łac.) — w dziedzinie rozkoszy. [przypis edytorski]

In quacumque die (łac.) — Rdz 2, 17. [przypis tłumacza]

in quantum (łac.) — o ile. [przypis redakcyjny]

in quantum (z łac.) — jeśli, o ile. [przypis redakcyjny]

in quarto (łac.) — format książki wielkości 1/4 arkusza, odpowiadający mniej więcej rozmiarom dzisiejszego A4. [przypis edytorski]

in quarto (z łac.) — czwarta część; format książki wielkości 1/4 arkusza (arkusz: jednostka miary tekstu; może być arkusz autorski, drukarski, introligatorski). [przypis edytorski]

in quarto (z łac.) — o książce: w formacie arkusza złożonego na cztery. [przypis edytorski]

inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te (łac.) — niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w tobie. [przypis edytorski]

in quo gradu (łac.) — na jakim stopniu. [przypis redakcyjny]

In quo nati sumus (łac.) — w czem urodziliśmy się. [przypis autorski]

In quo omnes peccaverunt (łac.) — Rz 5, 12. [przypis tłumacza]

in quo possit intelligi, quantum restet animae (łac.) — z którego wyglądu można poznać, ile jeszcze zostaje ducha. [przypis edytorski]

in quorum manibus arma sunt, in eorum potestate est conservare et perdere Rempublicam (łac.) — w czyich rękach jest oręż, w tych mocy i ocalić, i zgubić Rzeczpospolitą. [przypis redakcyjny]

in rebus angustis (łac.) — w trudnym położeniu. [przypis redakcyjny]

in rebus musicis et musicantibus (łac.) — w rzeczach [dotyczących] muzyki i muzyków. [przypis edytorski]

in rebus psychologicis (łac.) — w sprawach psychologicznych. [przypis edytorski]

in rebus publicis (łac.) — w dziedzinie spraw publicznych. [przypis edytorski]

in rebus tacticis (łac.) — w sprawach taktyki. [przypis edytorski]

in recenti (łac.) — na świeżo. [przypis redakcyjny]

in recenti (łac.) — za świeża. [przypis redakcyjny]

in recompensam (łac.) — dla odwdzięczenia. [przypis redakcyjny]

in regno Galliae (łac.) — w królestwie francuskim. [przypis redakcyjny]

in rem (łac.) — na korzyść. [przypis redakcyjny]

in rem (łac.) — w rzeczy; dla sprawy. [przypis redakcyjny]

in reprobum sensum (łac.) — pod naganę. [przypis redakcyjny]

in Republica meretur (łac.) — w Rzeczpospolitej zasługuje. [przypis redakcyjny]

in rerum natura (łac.) — w naturze rzeczy; w naturze. [przypis edytorski]

in sacer verbo dotis (łac.) — dar (posag, wiano) w świętym [zawarty jest] słowie. [przypis edytorski]

in saecula (łac.) — na wieki. [przypis edytorski]

In saecula saeculorum, amen (łac.) — na wieki wieków, amen. [przypis edytorski]

In saecula saeculorum. (łac.) — na wieki wieków. [przypis edytorski]

in saecula saeculorum (łac.) — na wieki wieków. [przypis redakcyjny]

in sanctificationem et in scandalum (łac.) — „Na uświęcenie i zgorszenie”. [przypis tłumacza]

Insani (…) ipsam (łac.) — „Mędrca nazwą wariatem, a uczciwca szują,/ Jeśli dążąc do cnoty, nadto przeholują” (Horatius, Epistulae, 6, 15; tłum. Edmund Cięglewicz). [przypis tłumacza]

insatiabilis (łac.) — nienasycony; tu forma lm insatiabiles: nienasyceni. [przypis edytorski]

inscriptionem (łac.) — napis. [przypis redakcyjny]

in scripto, in quantum by (łac.) — na piśmie, o ile. [przypis redakcyjny]

in secula saeculorum (łac.) — na wieki wieków. [przypis redakcyjny]

in secula seculorum (łac.) — na wieki wieków. [przypis edytorski]

in secundo voto (łac.) — w drugim ślubie. [przypis edytorski]

in servitio (łac.) — w służbie. [przypis redakcyjny]

insignia (łac.) — klejnoty. [przypis redakcyjny]

in signis zodiac (łac.) — pomiędzy znakami Zodiaku. [przypis redakcyjny]

in sinum (łac.) — na łono, pośród. [przypis redakcyjny]

insolescit (łac.) — rozzuchwala się, wykracza. [przypis redakcyjny]

In solis (…) locis (łac.) — „Dopiero w samotności będziesz w towarzystwie” (Tibullus, Elegiae, IV, 13, 12; tłum. Edmund Cięglewicz). [przypis tłumacza]

in spe (łac.) — dosł. w nadziei; przyszły, spodziewany, mający zadatki na. [przypis edytorski]

in spe (łac.) — w nadziei. [przypis redakcyjny]

in spe (łac.) — w (oczekiwanej) przyszłości (dosł. w nadziei na). [przypis edytorski]

in spe (łac.) — w przyszłości (co do której ma się nadzieję, iż ona się spełni). [przypis edytorski]

instabunt (łac.) — nastawać będą. [przypis redakcyjny]

instancja (daw., z łac.) — tu: wstawienie się za kimś, wstawiennictwo. [przypis edytorski]

instancja (z łac.) — tu: wstawiennictwo, usilna prośba. [przypis edytorski]

instantanee (łac.) — nagle, obcesowo. [przypis redakcyjny]

instantia in contrarium (łac., r.ż.) — istniejący przypadek zaprzeczający (jakiemuś ogólnemu twierdzeniu, a zatem obalający je). [przypis edytorski]

instar (łac.) — na wzór. [przypis edytorski]

instar (łac.) — nie mniej od; na kształt, na podobieństwo. [przypis edytorski]

in statera iudicii (łac.) — na szali rozsądku. [przypis redakcyjny]

in statu moderno (łac.) — w obecnym stanie. [przypis redakcyjny]

in statu nascendi (łac.) — w trakcie narodzin. [przypis edytorski]

in statu nascendi (łac.) — w trakcie powstawania (dosł.: rodzenia się). [przypis edytorski]

in statu quo (łac.) — w dawnym stanie. [przypis autorski]

in statu quo (łac.) — w niezmiennym stanie; w stanie takim jak poprzednio. [przypis edytorski]

in statutis ordinis (łac.) — tu: w statutach zakonu. [przypis edytorski]

instructiones militares (łac.) — pouczenia dotyczące spraw wojskowych. [przypis redakcyjny]

instrumenta (daw., łac., lm r.n.) — narzędzia. [przypis edytorski]

instrumenta (łac., forma lm) — narzędzia. [przypis redakcyjny]

instygator (łac.) — podżegacz, inicjator, pomysłodawca. [przypis edytorski]

insuavis est poenitendae rei recordatio (łac.) — niemiłym jest przypomnienie rzeczy, której żałować musimy. [przypis redakcyjny]

insuficjencja (z łac.) — niewystarczalność. [przypis edytorski]

insuła (z łac.) — wyspa. [przypis edytorski]

insula (łac.) — wyspa. [przypis edytorski]

insula (łac.) — zespół budynków tworzących jedno gospodarstwo, obejmujący pokoje mieszkalne oraz sklepy, warsztaty itd. [przypis edytorski]

insultować (łac.) — znieważać, obrażać. [przypis edytorski]

insultować (łac.) — znieważać, źle traktować. [przypis redakcyjny]

insultum (łac.) — zniewaga; tu B. lm insulta: zniewagi. [przypis edytorski]

insultum (łac.) — zniewaga; tu B. lm insulta: zniewagi. [przypis redakcyjny]

insultum populi (łac.) — napaść, niechęć ludu. [przypis redakcyjny]

Zamknij

* Ładowanie