Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Znajdź nasze audiobooki na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube. Kliknij, by przejść do audiobooków.

x

5607 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | białoruski | chemiczny | dawne | filozoficzny | francuski | geografia, geograficzny | grecki | gwara, gwarowe | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | liczba mnoga | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | prawo, prawnicze | przestarzałe | regionalne | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | staropolskie | ukraiński | włoski | wojskowy | żartobliwie

By language: all | polski


795 footnotes found

in rerum natura (łac.) — w naturze rzeczy; w naturze. [przypis edytorski]

in sacer verbo dotis (łac.) — dar (posag, wiano) w świętym [zawarty jest] słowie. [przypis edytorski]

in saecula (łac.) — na wieki. [przypis edytorski]

In saecula saeculorum, amen (łac.) — na wieki wieków, amen. [przypis edytorski]

In saecula saeculorum. (łac.) — na wieki wieków. [przypis edytorski]

in sanctificationem et in scandalum (łac.) — „Na uświęcenie i zgorszenie”. [przypis tłumacza]

Insani (…) ipsam (łac.) — „Mędrca nazwą wariatem, a uczciwca szują,/ Jeśli dążąc do cnoty, nadto przeholują” (Horatius, Epistulae, 6, 15; tłum. Edmund Cięglewicz). [przypis tłumacza]

insatiabilis (łac.) — nienasycony; tu forma lm insatiabiles: nienasyceni. [przypis edytorski]

inscriptionem (łac.) — napis. [przypis redakcyjny]

in scripto, in quantum by (łac.) — na piśmie, o ile. [przypis redakcyjny]

in secula seculorum (łac.) — na wieki wieków. [przypis edytorski]

in secundo voto (łac.) — w drugim ślubie. [przypis edytorski]

in servitio (łac.) — w służbie. [przypis redakcyjny]

insignia (łac.) — klejnoty. [przypis redakcyjny]

in signis zodiac (łac.) — pomiędzy znakami Zodiaku. [przypis redakcyjny]

in sinum (łac.) — na łono, pośród. [przypis redakcyjny]

insolescit (łac.) — rozzuchwala się, wykracza. [przypis redakcyjny]

In solis (…) locis (łac.) — „Dopiero w samotności będziesz w towarzystwie” (Tibullus, Elegiae, IV, 13, 12; tłum. Edmund Cięglewicz). [przypis tłumacza]

in spe (łac.) — dosł. w nadziei; przyszły, spodziewany, mający zadatki na. [przypis edytorski]

in spe (łac.) — w nadziei. [przypis redakcyjny]

in spe (łac.) — w (oczekiwanej) przyszłości (dosł. w nadziei na). [przypis edytorski]

in spe (łac.) — w przyszłości (co do której ma się nadzieję, iż ona się spełni). [przypis edytorski]

instabunt (łac.) — nastawać będą. [przypis redakcyjny]

instancja (daw., z łac.) — tu: wstawienie się za kimś, wstawiennictwo. [przypis edytorski]

instancja (z łac.) — tu: wstawiennictwo, usilna prośba. [przypis edytorski]

instantanee (łac.) — nagle, obcesowo. [przypis redakcyjny]

instantia in contrarium (łac., r.ż.) — istniejący przypadek zaprzeczający (jakiemuś ogólnemu twierdzeniu, a zatem obalający je). [przypis edytorski]

instar (łac.) — na wzór. [przypis edytorski]

instar (łac.) — nie mniej od; na kształt, na podobieństwo. [przypis edytorski]

in statera iudicii (łac.) — na szali rozsądku. [przypis redakcyjny]

in statu moderno (łac.) — w obecnym stanie. [przypis redakcyjny]

in statu nascendi (łac.) — w trakcie narodzin. [przypis edytorski]

in statu nascendi (łac.) — w trakcie powstawania (dosł.: rodzenia się). [przypis edytorski]

in statu quo (łac.) — w dawnym stanie. [przypis autorski]

in statu quo (łac.) — w niezmiennym stanie; w stanie takim jak poprzednio. [przypis edytorski]

in statutis ordinis (łac.) — tu: w statutach zakonu. [przypis edytorski]

instructiones militares (łac.) — pouczenia dotyczące spraw wojskowych. [przypis redakcyjny]

instrumenta (daw., łac., lm r.n.) — narzędzia. [przypis edytorski]

instrumenta (łac., forma lm) — narzędzia. [przypis redakcyjny]

instygator (łac.) — podżegacz, inicjator, pomysłodawca. [przypis edytorski]

insuavis est poenitendae rei recordatio (łac.) — niemiłym jest przypomnienie rzeczy, której żałować musimy. [przypis redakcyjny]

insuficjencja (z łac.) — niewystarczalność. [przypis edytorski]

insuła (z łac.) — wyspa. [przypis edytorski]

insula (łac.) — wyspa. [przypis edytorski]

insula (łac.) — zespół budynków tworzących jedno gospodarstwo, obejmujący pokoje mieszkalne oraz sklepy, warsztaty itd. [przypis edytorski]

insultować (łac.) — znieważać, obrażać. [przypis edytorski]

insultować (łac.) — znieważać, źle traktować. [przypis redakcyjny]

insultum (łac.) — zniewaga; tu B. lm insulta: zniewagi. [przypis edytorski]

insultum (łac.) — zniewaga; tu B. lm insulta: zniewagi. [przypis redakcyjny]

insultum populi (łac.) — napaść, niechęć ludu. [przypis redakcyjny]

insult (z łac.) — zniewaga. [przypis edytorski]

insumere (łac.) — użyć, poświęcić. [przypis redakcyjny]

in summa (łac.) — razem, w ogóle. [przypis edytorski]

in summa (łac.) — tu: podsumowanie. [przypis edytorski]

in summa (łac.) — tu: podsumowując. [przypis edytorski]

in summo gradu (łac.) — w najwyższym stopniu. [przypis edytorski]

in superlativo publicissime (łac.) — w najwyższym stopniu publicznie. [przypis redakcyjny]

insurekcja (z łac. insurectio: powstanie, od insurgere: buntować się, powstawać przeciw komuś) — tu: insurekcja kościuszkowska, polskie powstanie narodowe wywołane w 1794 r. po drugim rozbiorze Polski, dokonanym przez Rosję i Prusy w r. 1793. [przypis edytorski]

in suum caput (łac.) — na własną głowę. [przypis redakcyjny]

insynuacja (z łac. insinuare: wśliznąć się, wkraść się) — przypisywanie a. wmawianie komuś (często sugerowane nie wprost i ze złośliwą intencją) czynów a. poglądów sprzecznych z prawem, niemoralnych itp. w celu zdyskredytowania tej osoby. [przypis edytorski]

intaminata fides (łac.) — nieskalana wiara. [przypis redakcyjny]

in tanto Reipublicae passu (łac.) — w tak smutnym położeniu Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

integritas conscientiae (łac.) — czyste sumienie. [przypis redakcyjny]

Intellectus luminis sicci non est (łac.) — poznanie nie jest [wyłącznie] suchym światłem. [przypis edytorski]

Intemerata (łac.) — dosł.: niepokalana; tytuł maryjnej pieśni średniowiecznej. [przypis edytorski]

intendebant (łac.) — zamierzali. [przypis redakcyjny]

intendebat animo (łac.) — zamierzał w duchu. [przypis redakcyjny]

intendis (łac.) — zamyślasz. [przypis redakcyjny]

intendit (łac.) — zamierzył. [przypis redakcyjny]

intendo (łac.) — zamierzam. [przypis redakcyjny]

intendo (łac.) — zamyślam. [przypis redakcyjny]

in tenebris (łac.) — w strachu. [przypis edytorski]

intentionaliter (łac.) — w myśli. [przypis redakcyjny]

intentio pro facto (łac.) — chęć za uczynek. [przypis redakcyjny]

Inter caetera (łac.) — między innymi. [przypis redakcyjny]

inter confinia (łac.) — w pogranicze. [przypis redakcyjny]

Intercyza (z łac.) — umowa na piśmie zawierana przed ślubem; dotyczyła przede wszystkim spraw majątkowych, również jakichś szczególnych warunków i obowiązków współmałżonków. [przypis redakcyjny]

inter domesticos parietes (łac.) — w domowych ścianach. [przypis redakcyjny]

interdykt (z łac.) — zakaz odprawiania mszy. [przypis edytorski]

interes status (łac.) — interes państwa, racja stanu. [przypis redakcyjny]

inter gentes (łac.) — między [obu] narodami. [przypis redakcyjny]

interim consilia (łac.) — tymczasem obrady. [przypis redakcyjny]

interim (łac.) — tymczasem [przypis redakcyjny]

inter incudem et malleum (łac.) — między młotem i kowadłem. [przypis redakcyjny]

interlokutor (z łac.) — rozmówca. [przypis redakcyjny]

intermedium (z łac.) — tu: przerwa (dosł.: utwór teatralny grany między aktami sztuki). [przypis edytorski]

intermitujący (z łac.) — przerywany. [przypis edytorski]

inter moenia (łac.) — w murach. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading