Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5556 free readings you have right to

Language

Motif: Stworzenie

  1. Karel Čapek, Fabryka Absolutu

  2. René Descartes (Kartezjusz), Rozprawa o metodzie

Motif: Stworzenie

Motyw dotyczy stworzenia świata. Na ten temat istnieje wiele opowieści: o sześciu dniach pracy Boga, rozpoczynającej się oddzieleniem światła od ciemności (Księga Rodzaju), o samoistnym wynurzeniu się form z Chaosu (mitologia grecka), czy też o powstaniu wszechświata w wyniku zabójstwa dokonanego przez Odyna na olbrzymie imieniem Imer, z którego czaszki powstały następnie niebiosa, z ciała ziemia, a z jego krwi — morza.

Close

* Loading