Motyw: Sprawiedliwość

Twórczość

Platon Friedrich Nietzsche Władysław Stanisław Reymont Stanisław Staszic Autor nieznany Juliusz Słowacki Janusz Korczak Marek Aureliusz Henryk Sienkiewicz Anatole France Charles de Montesquieu (Monteskiusz) Piotr Skarga Ignacy Krasicki Bolesław Prus Adam Mickiewicz Michel de Montaigne Fryderyk Schiller William Shakespeare (Szekspir) Tadeusz Boy-Żeleński Miguel de Cervantes Saavedra Mikołaj Rej Ksenofont Molière (Molier) Stendhal Władysław Syrokomla Mark Twain Bogdan Wojdowski Joseph Conrad Paul Heyse Wespazjan Hieronim Kochowski Zygmunt Krasiński Stefan Żeromski Tadeusz Borowski Jan Kochanowski Pietro Aretino Henryk Rzewuski Mikołaj Sęp Szarzyński Voltaire (Wolter) Pedro Calderon de la Barca Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort Jan Niecisław Baudouin de Courtenay Benedykt de Spinoza Fryderyk Hebbel Jędrzej Kitowicz Władysław Łoziński Antoni Lange Prosper Mérimée Gustav Meyrink Cyprian Kamil Norwid Eliza Orzeszkowa Blaise Pascal Wacław Potocki François Rabelais Sofokles Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Marian Zdziechowski Ajschylos Dante Alighieri Jerzy Andrzejewski Honoré de Balzac Charles Baudelaire Pierre Beaumarchais Wacław Berent Pola Braun Stanisław Brzozowski Kazimiera Bujwidowa Anna Chuda Anton Czechow Kazimierz Deczyński Demostenes Charles Dickens Antonina Domańska Fiodor Dostojewski Arthur Conan Doyle Eurypides Alojzy Feliński Louis Gallet Wiktor Teofil Gomulicki Stefan Grabiński Jacob i Wilhelm Grimm Alfred Jarry Jaś Kapela Andrzej Kijowski Rudyard Kipling Maria Konopnicka Michał Dymitr Krajewski Zofia Kucharczyk Bolesław Leśmian Gotthold Ephraim Lessing John Stuart Mill Helena Mniszkówna Izabela Moszczeńska-Rzepecka Alfred de Musset Julian Ursyn Niemcewicz Andrzej Niemojewski Jan Chryzostom Pasek Icchok Lejb Perec Plaut Jean-Jacques Rousseau Wacław Święcicki Antoine de Saint-Exupéry Artur Schopenhauer Percy Bysshe Shelley Andrzej Strug Jonathan Swift Rabindranath Tagore Torquato Tasso Stanisław Wyspiański Jerzy Żuławski Gabriela Zapolska Modernizm Romantyzm Starożytność Pozytywizm Oświecenie Renesans Dwudziestolecie międzywojenne Barok Współczesność Średniowiecze nie dotyczy Epika Dramat Liryka Powieść Rozprawa Tragedia Esej Aforyzm Opowiadanie Rozprawa polityczna Baśń Legenda Traktat Kazanie Dramat romantyczny Dialog Nowela Komedia Bajka Przypowieść Wiersz Psalm Dramat szekspirowski Felieton Poemat Dramat współczesny Pamiętnik Powiastka filozoficzna powieść dworna Powieść epistolarna Różne Gawęda szlachecka Pieśń Satyra Bajka ludowa Ballada Dramat antyczny Dziennik Fraszka Praca naukowa Artykuł Dramat poetycki Epos Farsa Hymn List Odczyt Opowiadanie naukowe Poemat alegoryczny Poemat dygresyjny Pogadanka powieść kryminalna Proza poetycka Publicystyka Tragifarsa

Motyw: Sprawiedliwość

Ideę tę można streścić jako „uszanowanie należnych każdemu praw”. W szczegółach różnie bywa definiowana, ponieważ przy określaniu tego, co się komu należy i na jakich prawach — rodzą się konflikty. Pod hasłem sprawiedliwość gromadzimy ciekawe i charakterystyczne próby wskazania, czym jest sprawiedliwość (również te negatywne — a więc mówiące o niesprawiedliwości i jej przyczynach), a także fragmenty literackie pokazujące kontrowersje wokół tej kwestii.

Zmieniamy się!

Jeżeli to czytasz jesteś jedną z osób, której prezentujemy nowy wygląd części stron. Będziemy bardzo! wdzięczni za Twoją opinię – możesz nam ją przesłać tutaj. Jeżeli wolisz klasyczny wygląd - wystarczy, że klikniesz tutaj