Motyw: Rzeka

Twórczość

Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Dante Alighieri Edmondo de Amicis Hans Christian Andersen Krzysztof Kamil Baczyński Bajka Bajka ludowa Ballada Baśń Charles Baudelaire chanson de geste Joseph Conrad Józef Czechowicz Arthur Conan Doyle Dramat Dzierżek Epika Epos Julia Fiedorczuk Józef Flawiusz Zygmunt Gloger Wiktor Teofil Gomulicki Kenneth Grahame Czesław Halicz (właśc. Czesława Endelmanowa-Rosenblattowa) Paul Heyse Hezjod Max Jacob Bruno Jasieński Eleonora Kalkowska Franciszek Karpiński Jan Kasprowicz Rudyard Kipling Egon Erwin Kisch Wespazjan Hieronim Kochowski Komedia Maria Konopnicka Julian Kornhauser Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Legenda Bolesław Leśmian Jerzy Liebert Liryka Antoni Malczewski Karol Maliszewski Stéphane Mallarmé Adam Mickiewicz Helena Mniszkówna nie dotyczy Friedrich Nietzsche Autor nieznany Nowela Odezwa Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Ferdynand Ossendowski Pamiętnik Joanna Papuzińska Włodzimierz Perzyński Platon Poemat Poemat alegoryczny Poemat dygresyjny Poemat heroikomiczny Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść historyczna powieść kryminalna powieść obyczajowa Powieść poetycka Bolesław Prus Ksawery Pruszyński Kazimierz Przerwa-Tetmajer Stanisław Przybyszewski Przypowieść Psalm Publicystyka Maria Ratuld-Rakowska Reportaż Reportaż podróżniczy Władysław Stanisław Reymont Różne Maria Rodziewiczówna Edmond Rostand Rozprawa Sielanka Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Sonet Barbara Sroczyńska Władysław Syrokomla Mikołaj Sęp Szarzyński Taras Szewczenko Wit Szostak Torquato Tasso Tragedia Traktat Stanisław Trembecki Magdalena Tulli Jerzy Kamil Weintraub-Krzyżanowski Wergiliusz Wiersz Zofia Wydro Stanisław Wyspiański Stefan Żeromski

Motyw: Rzeka

Jako woda płynąca — rzeka wiąże się z motywem przemijania i zmienności rzeczywistości (co znajduje odbicie w klasycznych maksymach Heraklita z Efezu), a więc w jakiś sposób odsyła też do przemyśleń na temat kondycji ludzkiej czy obrazu świata. W literaturze polskiej (u Orzeszkowej, czy Żeromskiego) rzeka kojarzona jest historią (jest jej niemym świadkiem) i tradycją — a więc raczej z trwaniem niż przemijaniem.