Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5558 free readings you have right to

Language

Motif: Rzeka

  1. Krzysztof Kamil Baczyński, I część: krzyż człowieczy, Rzeka

Motif: Rzeka

Jako woda płynąca — rzeka wiąże się z motywem przemijania i zmienności rzeczywistości (co znajduje odbicie w klasycznych maksymach Heraklita z Efezu), a więc w jakiś sposób odsyła też do przemyśleń na temat kondycji ludzkiej czy obrazu świata. W literaturze polskiej (u Orzeszkowej, czy Żeromskiego) rzeka kojarzona jest historią (jest jej niemym świadkiem) i tradycją — a więc raczej z trwaniem niż przemijaniem.

Close

* Loading