5522 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Motyw: Pijaństwo

  • Pijaństwo X
  1. Jerzy Andrzejewski, Miazga

  2. Tadeusz Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną

  3. Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka (zbiór), List prywatny do Kornela Makuszyńskiego

Motyw: Pijaństwo

Szczególny element przestrzenidomu. Piwnica jako miejsce ciemne, chłodne, znajdujące się pod powierzchnią ziemi zyskuje znaczenie także symboliczne. Wydobycie się Wokulskiego z piwnicy bez pomocy drabiny wskazuje na wykorzystanie przez autora Lalki w utworze znajomości filozofii nietzscheańskiej.

Zamknij

* Ładowanie