Motyw: Nieśmiertelność

Twórczość

powieść fantastyczna Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Dante Alighieri Jerzy Andrzejewski Bajka Ballada Charles Baudelaire Biografia Stanisław Brzozowski George Gordon Byron Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort Benedykt de Spinoza Dialog Charles Dickens Dramat Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dramat współczesny Dziennik Epigramat Epika Epos Esej Felieton Józef Flawiusz Anatole France Fraszka Maria Grossek-Korycka Fryderyk Hebbel Hymn Zygmunt Kaczkowski Eleonora Kalkowska Jan Kasprowicz Jan Kochanowski Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Antoni Lange Bolesław Leśmian Liryka List Marek Aureliusz Gustav Meyrink Adam Mickiewicz Michel de Montaigne Jan Andrzej Morsztyn Friedrich Nietzsche Autor nieznany Novalis Opowiadanie Pamiętnik Blaise Pascal Platon Edgar Allan Poe Poemat Poemat alegoryczny Poemat dygresyjny Poemat prozą Powieść powieść historyczna powieść obyczajowa Powieść poetycka Stanisław Przybyszewski Przypowieść Publicystyka Aleksander Puszkin François Rabelais Mikołaj Rej Różne Rozprawa Safona Fryderyk Schiller William Shakespeare (Szekspir) Percy Bysshe Shelley Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Andrzej Strug Jonathan Swift Tragedia Traktat Stanisław Trembecki Magdalena Tulli Zofia Urbanowska Otto Weininger Wergiliusz Wiersz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Stanisław Wyspiański Jerzy Żuławski Marian Zdziechowski Stefan Zweig

Motyw: Nieśmiertelność

Wobec tego, że śmiertelność w sposób zasadniczy określa kondycję ludzką, rozmaite strategie zapewnienia sobie nieśmiertelności stanowią zbiór podstawowych działań we wszystkich kulturach (por. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 ISBN 83-01-12694-9). Wśród strategii tych wymienić można: stawianie pomników, kult przodków, celebrowanie starożytności rodów (przy pomocy otaczanych czcią portretów, herbów i siedzib przodków, lub choćby ruin tych siedzib), a także mistyki narodu, zapewnianie sobie sławy, by przetrwać w pamięci potomnych (dzięki historycznym czynom czy dziełom literackim, z czym wiąże się motyw exegi monumentum), wreszcie strategią nieśmiertelności jest przedłużanie trwania rodziny przez posiadanie dzieci, noszących później to samo nazwisko, dziedziczących cechy i własność przodków.